Độ xuân sơn

Độ xuân sơn

20200565

Tên: Độ Xuân Sơn (渡山春)

Tác giả: Mặc Triếp Thủy Vân Yên (墨辄水云烟)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tu chân, hệ thống, đồng nhân Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Đọc tiếp “Độ xuân sơn”

Ta có thể là một đại nhân vật

Ta có thể là một đại nhân vật

20200520

Tên gốc: 我可能是个大人物

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, tâm cơ phúc hắc công x khó hiểu tự tin thụ

Đọc tiếp “Ta có thể là một đại nhân vật”

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

20200266

Hệ liệt: Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu

Tác giả: Kim Tịch Cố Niên/今夕故年

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, ngọt sủng, niên hạ, chủ thụ, sư đồ, linh thần dị quái, HE, Không sào lão Thần Quân sư tôn thụ x nội liễm trung khuyển đồ đệ công

Đọc tiếp “Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ”