Kiệt xuất trong giới ăn vạ

Kiệt xuất trong giới ăn vạ

20200826

Tác giả: Trần Ẩn

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên hạ, cường cường, hơi hiện thực hướng, chữa lành, ngoài lưu manh trong lương thiện công x ngoài thổ tào trong tốt bụng thụ, thụ truy công, ngọt, HE

Tiếp tục đọc “Kiệt xuất trong giới ăn vạ”

Tình yêu ràng buộc

Tình yêu ràng buộc

20200472

Tác giả: Cao Sổ Chân Đích Hảo Nan Học

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, sinh tử, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, thụ truy công, ngoài lạnh trong nóng công x ngoan ngoãn (ngụy) tra thụ, HE. Tiếp tục đọc “Tình yêu ràng buộc”

Thừa nóng mà ăn

Thừa nóng mà ăn

20200450

Tên gốc: 趁热吃

Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thụ truy công, thô bạo xã hội đen lão đại công × bình tĩnh ngốc manh tham ăn bác sĩ thụ, hài, có H.

Tiếp tục đọc “Thừa nóng mà ăn”

Mưu đồ đã lâu

Mưu đồ đã lâu

20200343

Tác giả: Quyền Vô Tri

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, ABO, tâm cơ A x ngoài lạnh trong ngoan O, song phương thầm mến (có thể xem là thụ truy công?), hỗ sủng, HE.

Tiếp tục đọc “Mưu đồ đã lâu”

Lăn

Lăn

20200272

Tác giả: Du Du Tâm Bất Loạn

Thể loại : Đam mỹ hiện đại, hào môn thế gia, chủ công, hỗ sủng thiên sủng công, thụ sủng công, thụ truy công, thụ cúc khiết, có đổi thụ, ngọt văn

Tiếp tục đọc “Lăn”