Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi

Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi

20171229

Tác giả: Hòa Miểu

Thể loại: Đổi thụ, trước ngược công sau ngược thụ, chủ công, ông trời tác hợp, báo thù ngược tra, thiên chi kiêu tử, linh dị thần quái.

Đọc tiếp “Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi”