Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to

Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to

论如何俘获一只金主大大

20161002

Tác giả: Thanh Sắc Đích Quang 青色的光

Thể loại: Kim chủ công x minh tinh thụ, từ bao dưỡng thành yêu thật, lúc đầu ngược nhẹ lúc sau ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt

Đọc tiếp “Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to”

Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng đăng tiên đồ

20161026

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng sinh, sinh tử, cường cường, tu chân, huyền huyễn, 1v1, He. báo thù rửa hận, sảng văn, ngược tra, công sủng thụ, tình cảm ấm áp.

Đọc tiếp “Trọng Đăng Tiên Đồ”

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

(Mỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách – 每天都看到画师在画春宫图册)

20161015

Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên 夏氏锦年

Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ

Đọc tiếp “Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ”

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy

Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy

(Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở)

(thuộc hệ liệt: Những truyện ngắn bình thường đã kết thúc)

20161016

一般短的完结短篇

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: đam mỹ, xuyên không, moe văn, hoán đổi thân thể, cưới trước yêu sau, 1×1, HE

Đọc tiếp “Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy”

Đối diện! Mau đem tiết tháo của anh kiếm trở lại!

Đối diện! Mau đem tiết tháo của anh kiếm trở lại!

20161009

Tên gốc: Đối diện, đem ngươi trinh tiết kiếm trở lại 对面的,把你的节操捡回去

Tác giả: Tử Dạ Bất Miên 子夜不眠

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, võng du (một ít), công sủng thụ, thanh mai trúc mã, tay ba, tay tư cẩu huyết, Phúc hắc, ông chủ, bạn trúc mã công X Tiểu bạch, hiền lành thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, HE.

Đọc tiếp “Đối diện! Mau đem tiết tháo của anh kiếm trở lại!”