Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ

Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ

20200706

Tác giả: Thị Bất Thị Ngận Tra

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Chủ thụ , 1v1

Đọc tiếp “Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ”

Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm yêu người khác rồi

Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm yêu người khác rồi

20200622

Tác giả: Nhan Song Tư 颜双思

Thể loại: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, hiện đại, cẩu huyết, tra tiện văn, tiền kỳ ngược thụ hậu kỳ ngược công, gương vỡ lại lành

Đọc tiếp “Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm yêu người khác rồi”

Tổng tài và bạch nguyệt quang

Tổng tài và bạch nguyệt quang

20200501

Tên gốc: 总裁与白月光 (Tổng tài dữ bạch nguyệt quang)

Tác giả: Tự Xuyên

Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, ABO, Tình cảm, Sinh tử, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau, đoản văn, niên hạ, tối tăm cố chấp bá tổng A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, ngôi thứ nhất, HE

Đọc tiếp “Tổng tài và bạch nguyệt quang”

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

20200268

Tên gốc: 白月光要和我闪婚

Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công x mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, HE.

Đọc tiếp “Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn”