Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

20200268

Tên gốc: 白月光要和我闪婚

Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công x mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, HE.

Đọc tiếp “Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn”

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

20191226.png

Tên gốc: Giá tuyệt đối thị ám tương thao tác

Tác giả: Đỗ Tân

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, ấm áp nghệ thuật sinh công x thích làm nũng da mặt dày thụ, HE

Đọc tiếp “Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi”

Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi

Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi

20191117.jpg

Tên gốc: Tất Cả Nam Nhân Đều Giống Tiền Nhậm Của Ta 所有男人都像我前任

Tác giả: A Từ Cô Nương 阿辞姑娘

Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, GE/HE, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã

Đọc tiếp “Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi”

Hôm nay cũng không thể ly hôn thành công

Hôm nay cũng không thể ly hôn thành công

20191119.jpg

Tên gốc: 今天也没能成功离婚 – Kim thiên dã một năng thành công ly hôn

Tác giả: Hàn Thục

Thể loại: Ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, thất niên chi dương.

Đọc tiếp “Hôm nay cũng không thể ly hôn thành công”