Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

20200307

Tên gốc: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh

Tác giả: Y Y Dĩ Dực

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên sách , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Nhiều CP , Hài hước , Pháo hôi , 1v1

Đọc tiếp “Xuyên thành vai ác phải sống làm sao”

Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy

Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy

20200244

Tác giả: Thị Lưỡng Ca

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, hiện đại, vườn trường, hài hước, điềm văn, 1×1, HE

Đọc tiếp “Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy”

Ái khanh, Trẫm thất tình rồi

Ái khanh, Trẫm thất tình rồi

20200227

Tên gốc: Ái khanh, trẫm thất luyến liễu

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, 1v1

Đọc tiếp “Ái khanh, Trẫm thất tình rồi”

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

20200211

Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: đam mỹ, mỹ công cường (tráng) thụ, võ lâm giang hồ (make colors like always), np (trá hình), (thiệt ra là) 1vs1, hài hước

Đọc tiếp “Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử”