Trước khi ly hôn

Trước khi ly hôn

离婚之前

20180137

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多

Thể loại: Thờ ơ cấm dục ảnh đế công x ngây thơ si tình tiểu thịt tươi thụ, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt, tình hữu độc chung, điềm văn, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Trước khi ly hôn”

Tiểu lão bản (trọng sinh)

Tiểu lão bản (trọng sinh)

小老板[重生]

20180131

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã – 朽木刁也

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, chủng điền văn, phát tài làm giàu, thoải mái ấm áp, chủ thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Tiểu lão bản (trọng sinh)”