Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

20170918

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra

Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã

Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, khoái xuyên, chủ công, vô Cp (NP)

Đọc tiếp “Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra”