Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

(Trùng sinh chi Kiều Tuyên)

20170941

Tác giả: Mộc Dục Dương Quang Song Tử

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, dục vọng chiếm hữu cường công x dính người thụ, công sủng thụ, HE…

Đọc tiếp “Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai”

Trọng sinh dị thế – Thú nhân chi Lập Hạ

Trọng sinh dị thế – Thú nhân chi Lập Hạ

20170939

Tên khác: Thú nhân chi sinh hoạt

Tác giả: Heaven Pool

Thể loại: Thú nhân dị thế, săn sóc người sói công & ôn hòa thụ, trọng sinh, không gian, chủng điền, HE.

Đọc tiếp “Trọng sinh dị thế – Thú nhân chi Lập Hạ”

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

重回末世之天罗惊羽

20170938

Tác giả: SISIMO

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, dị năng, Kiếm tam hệ thống, ngụy phụ tử, niên hạ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ”