Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2

Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2

20200584

Tên gốc: 快穿之万人迷2

Tác giả: Đông Thi Nương

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Hệ thống, Vị diện, HE

Đọc tiếp “Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2”

Độ xuân sơn

Độ xuân sơn

20200565

Tên: Độ Xuân Sơn (渡山春)

Tác giả: Mặc Triếp Thủy Vân Yên (墨辄水云烟)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tu chân, hệ thống, đồng nhân Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Đọc tiếp “Độ xuân sơn”

Nhân vật trong game kinh dị đều yêu thầm tôi

Nhân vật trong game kinh dị đều yêu thầm tôi

20200546

Tác giả: Thanh Thang Ô Đông Diện (Mì Udon)

Thể loại: Con cưng của dzời aka Thiên chi kiêu tử, Hệ thống, Xuyên nhanh, Sảng văn, Bình tĩnh đại lão kiểu như đại thần nam thần thụ x Quỷ súc công

Đọc tiếp “Nhân vật trong game kinh dị đều yêu thầm tôi”

Hệ thống đang cộng hưởng

Hệ thống đang cộng hưởng

20200481

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: cường cường, tình hữu độc chung, tinh tế, hệ thống, quá trình trưởng thành, ngạo kiều tham của tay không cầm tinh cầu sức mạnh bùng nổ rồng dữ công X không có tình cảm NPC cổ điển mỹ nhân thụ, HE

Đọc tiếp “Hệ thống đang cộng hưởng”

Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

20200406

Tên gốc: Tố nhất cá hợp cách đích vạn nhân mê – 做一个合格的万人迷

Tác giả: Mộng. Thiên Hàng 梦.千航

Thể loại: Khoái xuyên, xuyên qua thời không, hệ thống, tương ái tương sát, chủ thụ.

Đọc tiếp “Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ”

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

20191218.png

Hán Việt: Nam phối hệ thống hữu thoại yếu thuyết

Tác giả: Ấp Úc (悒郁)

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh, chủ công, hoán đổi linh hồn, đoản văn

Đọc tiếp “Hệ thống nam xứng có lời muốn nói”