Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang

Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang

20190327

Tên gốc: 穿越之独宠小夫郎

Tác giả: Nhạc Dương (岳杨)

Thể loại: dị thế, điềm văn, xuyên không, cổ trang, chủ công, ông trời tác hợp, chủng điền, mỹ thực, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang”

Nam chủ ngươi không thể hắc hóa

Nam chủ ngươi không thể hắc hóa

20181117

Tác giả: Trăm Hủ Thần

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên thư, hệ thống, dị thế, tu chân, dưỡng thành, hài hước, cường cường, niên hạ, song tính thụ, HE

Đọc tiếp “Nam chủ ngươi không thể hắc hóa”

Dị thế lưu đày

Dị thế lưu đày

(异世流放 )

20181007

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Dị thế lưu đày”

Sau khi phản diện nhặt được kịch bản

Sau khi phản diện nhặt được kịch bản

20180828

Tác giả: U Linh Ái CP

Thể loại: Phản xuyên thư, đam mỹ, hệ thống, dị thế, tu chân, cường cường, sư đồ niên hạ, ngược công, HE.

Đọc tiếp “Sau khi phản diện nhặt được kịch bản”