List truyện theo tháng

List truyện theo tháng

Năm 2019

Tháng 07/2019

Danh sách truyện
 1. Ăn hại sống lại: công phúc hắc, công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, hào môn thế gia, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, oan gia, Tháng 07/2019, thụ thần kinh, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 2. Bạn thời tóc để chỏm: bẻ cong, h văn, hiện đại, song tính, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2019, thụ ngạo kiều, vườn trường, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 3. Bất cố Tây Đông: công trung khuyển, hiện đại, huynh đệ, niên hạ, Tháng 07/2019, đam mỹ
 4. Bên nhau tròn chín năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second-hand bỏ đi: hiện đại, Tháng 07/2019, đam mỹ
 5. Bị cữu cữu thao cả ngày lẫn đêm: ấm áp, h văn, hiện đại, niên thượng, Tháng 07/2019, đam mỹ
 6. Cá hề hề hề nhỏ: chủ thụ, chưa review, cường cường, hài, hiện đại, huyền huyễn, nhân ngư, niên hạ, Tháng 07/2019, đam mỹ
 7. Canh miến tiết vịt: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2019, đam mỹ, điềm văn
 8. Chúng ta chia tay đi: cổ trang, Tháng 07/2019, đam mỹ, đồng nhân khác
 9. Cổ tích nhân ngư đều là gạt người!: cổ trang, huyền huyễn, manh moe, nhân ngư, Tháng 07/2019, đam mỹ, điềm văn
 10. Cuồng luyến Pharaoh vương: công bá đạo, công hoàng đế, công trung khuyển, cổ trang, chủ thụ, cung đình, cường cường, ngược tâm, ngược thân, sủng thụ, Tháng 07/2019, xuyên không, đam mỹ
 11. Dạt dào: cổ trang, chưa review, cung đình, h văn, song tính, Tháng 07/2019, thụ hoàng đế, đam mỹ
 12. Duy ái Thanh Phong: cổ trang, chưa review, cung đình, ngược luyến tình thâm, ngược thân, phụ tử, Tháng 07/2019, đam mỹ
 13. Giả làm bạn trai: ấm áp, chủ thụ, chưa review, hài, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 07/2019, đam mỹ, điềm văn
 14. Hải mặc: cận đại, chính kịch, nhẹ nhàng, Tháng 07/2019, đam mỹ, đoản văn
 15. Hắn không vui: công lưu manh, công muộn tao, hiện đại, ngọt văn, niên thượng, Tháng 07/2019, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, đam mỹ
 16. Kết hôn cùng tình địch: cưới trước yêu sau, giới giải trí, hài, hào môn thế gia, hiện đại, niên hạ, oan gia, Tháng 07/2019, đam mỹ, điềm văn
 17. Linh Sơn Quân: ấm áp, cổ trang, cưới trước yêu sau, huyền huyễn, niên thượng, sinh tử, Tháng 07/2019, đam mỹ
 18. Mùi hoa quế tháng tám: ABO, hiện đại, niên hạ, sinh tử, Tháng 07/2019, đam mỹ
 19. Mười năm: chưa review, cường cường, hỗ công, hiện thực hướng, hiện đại, ngụy phụ tử, Tháng 07/2019, đam mỹ
 20. Người bình thường: ấm áp, công lưu manh, chưa review, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 21. Nhà có Omega mới trưởng thành: ABO, công ôn nhu, chưa review, cưới trước yêu sau, dưỡng thành, hiện đại, niên thượng, Tháng 07/2019, thầm mến, thụ nhược, đam mỹ, điềm văn
 22. Như giấc mộng ban đầu: gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 07/2019, thế thân, đam mỹ, đô thị tình duyên
 23. Quyền thần: cổ trang, cung đình, cường cường, Tháng 07/2019, đam mỹ, đoản văn
 24. Rojo: chưa review, giới giải trí, hiện đại, niên hạ, Tháng 07/2019, thụ đại thúc, đam mỹ, điềm văn
 25. Si tình nhàm chán nhất: BE, cường cường, hiện đại, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, Tháng 07/2019, đam mỹ
 26. Thế giới là lời nói dối của người: chủ công, mạt thế, niên hạ, Tháng 07/2019, tương lai, đam mỹ
 27. Thiếu thông minh và tướng quân của hắn: cổ trang, Tháng 07/2019, đam mỹ, đoản văn
 28. Tinh tế tối cường thông gia: ABO, công ôn nhu, chủ thụ, chưa review, cơ giáp, cưới trước yêu sau, cường cường, Tháng 07/2019, thụ phúc hắc, tương lai, đam mỹ
 29. Tình yêu thời xác sống: chủ công, chưa review, cường cường, h văn, hiện đại, kinh dị, mạt thế, Tháng 07/2019, đam mỹ
 30. Trẫm xuyên việt rồi: giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 07/2019, thụ hoàng đế, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ
 31. Trộm một ngôi sao: công ôn nhu, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 07/2019, thầm mến, thụ dương quang, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 32. Trường Dương: ấm áp, cổ trang, chủ thụ, nhẹ nhàng, Tháng 07/2019, đam mỹ, đoản văn
 33. Vợ bé nhỏ: chủ thụ, chưa review, cưới trước yêu sau, hiện đại, niên thượng, song tính, Tháng 07/2019, thầm mến, đam mỹ

Tháng 06/2019

Danh sách truyện
 1. 818 Về câu chuyện binh vương xuyên qua: cổ trang, chủ thụ, chưa review, cung đình, cường cường, hài, Tháng 06/2019, xuyên không, đam mỹ
 2. Ai cho anh mắng em?!: ấm áp, công ôn nhu, công lưu manh, công trung khuyển, cổ trang, chủng điền, sảng văn, sủng thụ, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 3. Ái dục manh động & Ái dục loang lỗ: chưa review, cường cường, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 06/2019, thế thân, đam mỹ
 4. Bại gia cũng khó: công trung khuyển, cổ trang, chủ thụ, chưa review, gương vỡ lại lành, hài, niên hạ, sảng văn, Tháng 06/2019, trọng sinh, đam mỹ
 5. Bao dưỡng (Xuân Vũ Sa Lạp): bao dưỡng, công phúc hắc, chưa review, h văn, hiện đại, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 6. Bạo quân nam hậu: công hoàng đế, cổ trang, chủ thụ, chưa review, cung đình, sinh tử, Tháng 06/2019, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 7. Con thuyền tình bạn, nói lật là lật: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 06/2019, đam mỹ
 8. Cùng Quân đi về: công ôn nhu, công hoàng đế, cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, hỗ sủng, Tháng 06/2019, thụ trung khuyển, đam mỹ, điềm văn
 9. Được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái: công bá đạo, công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, hào môn thế gia, hiện đại, sủng thụ, sinh tử, Tháng 06/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 10. Đuôi hồ ly lộ ra: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 11. Giáo chủ muốn ly hôn: công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, cưới trước yêu sau, giới giải trí, hài, hiện đại, phản xuyên, Tháng 06/2019, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 12. Hội chứng thoả mãn ở đầu vú: công ôn nhu, hiện đại, niên hạ, sủng thụ, Tháng 06/2019, thụ băng sơn, vườn trường, đam mỹ
 13. Không vũ lực không hợp tác: công chiếm dục, công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược tâm, Tháng 06/2019, đam mỹ
 14. Khuyển ảnh đế giới giải trí: công ôn nhu, chủ thụ, giới giải trí, hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, oan gia, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, thụ trung khuyển, đam mỹ, đô thị tình duyên
 15. Lòng tra công mỗi ngày hoảng hốt: công tra, công trung khuyển, cường cường, giới giải trí, hài, hiện đại, sinh tử, Tháng 06/2019, thụ nữ vương, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Lũ mùa xuân: chủ thụ, hài, hào môn thế gia, hiện đại, niên hạ, sinh tử, Tháng 06/2019, thụ tạc mao, đam mỹ, điềm văn
 17. Luyến phụ: công chiếm dục, công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hắc bang, hiện đại, ngụy phụ tử, niên thượng, sản nhũ, song tính, Tháng 06/2019, thụ nữ vương, đam mỹ, điềm văn
 18. Lý luận nâng cao tố chất của đặc công Omega: ABO, công băng sơn, chưa review, cường cường, hiện đại, sinh tử, Tháng 06/2019, đam mỹ
 19. Muốn phi thăng thì yêu đi: ấm áp, công ôn nhu, công trung khuyển, cổ trang, chủ thụ, cường cường, hài, hệ thống, hỗ sủng, mất trí nhớ, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2019, thụ ôn nhu, thụ ngạo kiều, tu chân, đam mỹ, điềm văn
 20. Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh: chủ công, chưa review, cường cường, giới giải trí, hiện đại, huyền huyễn, phản xuyên, sảng văn, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 21. Nghe nói mỗi ngày đều phát kẹo: chủ thụ, giới giải trí, hiện đại, Tháng 06/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 22. Ngựa non háu đá: bẻ cong, công ôn nhu, chủ công, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên thượng, Tháng 06/2019, thụ truy công, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 23. Người giám hộ (Wy Tử Mạch): chưa review, dưỡng thành, h văn, hiện đại, niên thượng, Tháng 06/2019, đam mỹ
 24. Nhất tiếu phong trần chi nghiệt duyên: công tra, cổ trang, chưa review, ngược tâm, Tháng 06/2019, thụ trung khuyển, đam mỹ
 25. Những đứa con nhà họ La: chưa review, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 26. Quân bất kiến quân: công hoàng đế, cổ trang, chưa review, cung đình, ngược tâm, niên thượng, Tháng 06/2019, thụ nhược, đam mỹ
 27. Quỷ sai bút ký: cổ trang, chưa review, cường cường, huyền huyễn, mất trí nhớ, niên hạ, Tháng 06/2019, đam mỹ
 28. Sau khi sống cùng tình địch: chưa review, hài, hiện đại, huyền huyễn, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 29. Sống ở thế giới chỉ xem mặt là trải nghiệm như thế nào?: công chiếm dục, công quỷ súc, hài, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 30. Tàn thứ phẩm: cường cường, niên hạ, Tháng 06/2019, tương lai, vườn trường, đam mỹ
 31. Tát dã: chậm nhiệt, cường cường, hỗ công, hiện đại, Tháng 06/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 32. Thất thủ: chủ thụ, chưa review, cường cường, giới giải trí, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2019, thầm mến, đam mỹ
 33. Thế mà anh lại đi yêu một kẻ ngốc: bẻ cong, công muộn tao, công phúc hắc, chủ thụ, cường cường, hào môn thế gia, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, oan gia, Tháng 06/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 34. Tiên sinh, cà phê của ngài nguội rồi: ấm áp, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2019, đam mỹ
 35. Tiểu Cửu: ảnh vệ, công băng sơn, cổ trang, chưa review, niên thượng, Tháng 06/2019, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 36. Tiểu hầu gia: báo thù rửa hận, cổ trang, chủ công, cung đình, cường cường, sủng thụ, Tháng 06/2019, thụ hoàng đế, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 37. Tiểu thiếu gia và ma thần: công trung khuyển, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 38. Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọt: chưa review, cường cường, hiện đại, Tháng 06/2019, thụ phúc hắc, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 39. Toái ngọc đầu châu: hào môn thế gia, hiện đại, oan gia, Tháng 06/2019, đam mỹ
 40. Trao quyền duy nhất: ấm áp, hỗ công, hiện đại, Tháng 06/2019, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên
 41. Trò chơi theo đuổi: ấm áp, công bá đạo, dụ thụ, giới giải trí, hài, hào môn thế gia, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 06/2019, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 42. Trốn thoát mật thất vô hạn: cường cường, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 06/2019, trinh thám, đam mỹ
 43. Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ: chủ công, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 44. Trúc mã trúc mã: chủ công, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2019, đam mỹ, đoản văn
 45. Trường hà: công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 06/2019, đam mỹ, điềm văn
 46. Tuy rằng ngươi đã tẩy trắng: cổ trang, chủ thụ, chưa review, giang hồ, Tháng 06/2019, đam mỹ
 47. Vệ sĩ tạm thời: chủ thụ, chưa review, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, trinh thám, đam mỹ, đô thị tình duyên
 48. Vlog sinh hoạt: ABO, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 06/2019, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 49. Vũ lộ quân triêm: cổ trang, cung đình, sủng thụ, Tháng 06/2019, trọng sinh, đam mỹ
 50. Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo: cổ trang, chủ thụ, chưa review, giang hồ, Tháng 06/2019, xuyên không, đam mỹ, điềm văn

Tháng 05/2019

Danh sách truyện
 1. Anh Trình: BE, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 05/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 2. Bọt biển bảo bảo: ấm áp, công bá đạo, công trung khuyển, h văn, hài, hiện đại, niên thượng, song tính, Tháng 05/2019, thụ dâm đãng, thụ ngốc manh, đam mỹ
 3. Cậu hôn anh một cái: công băng sơn, công chiếm dục, chủ thụ, chưa review, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 05/2019, thầm mến, thụ dâm đãng, đam mỹ, điềm văn
 4. Chồng anh gãy chân rồi: ấm áp, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 05/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 5. Chuyện quỷ quái nhà họ Hướng: chủ công, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 6. Cùng quân ban đầu gặp lại: công ôn nhu, cổ trang, chưa review, Tháng 05/2019, thụ ngốc manh, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 7. Dữ nhữ Cuồng Ca: công nhược, cổ trang, sủng công, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 8. Dũng sĩ cầy thảo nguyên: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 9. Dưỡng công ký: ấm áp, cổ trang, chủ thụ, chủng điền, chưa review, dị giới, dưỡng thành, huyền huyễn, niên hạ, thanh thủy văn, Tháng 05/2019, xuyên không, đam mỹ
 10. Giang sơn hứa nhĩ: cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, ngược tâm, sinh tử, Tháng 05/2019, đam mỹ
 11. Hai tên yêu nhau điên cuồng kia chưa chính thức hẹn hò á?!: hiện đại, Tháng 05/2019, thầm mến, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 12. Hoàng hôn đứng tựa khóm trúc dài: công bệnh kiều, công trung khuyển, chưa review, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2019, thầm mến, thụ dương quang, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 13. Kẻ xấu xí: công bình phàm, cổ trang, Tháng 05/2019, đam mỹ
 14. Kiêu ngạo với định kiến: ấm áp, công ôn nhu, công băng sơn, công muộn tao, chưa review, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 05/2019, thầm mến, thụ ngạo kiều, trạch đấu, đam mỹ, điềm văn
 15. Ký ức đẹp nhất: công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2019, thầm mến, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Làm V đại mệt mỏi quá: chủ thụ, chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2019, trọng sinh, xuyên thư, đam mỹ, đồng nhân HP
 17. Mị u danh tử: chưa review, h văn, hiện đại, sản nhũ, sinh tử, song tính, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 18. Minh Như Thần Tư: ấm áp, công băng sơn, công tra, chưa review, giới giải trí, hiện đại, sủng thụ, Tháng 05/2019, thụ ôn nhu, đam mỹ, đổi công
 19. Mùa đông của nam chính phim kinh dị: chủ thụ, chưa review, giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 20. Mùi cơ thể của cậu thật là thơm: công moe, công nhược, chủ công, hiện đại, sủng công, Tháng 05/2019, thụ dâm đãng, thụ si tình, thụ truy công, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 21. Năm ấy tui mở vườn bách thú: chậm nhiệt, chủ thụ, hài, hiện đại, huyền huyễn, sảng văn, Tháng 05/2019, đam mỹ
 22. Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao?: hiện đại, oan gia, Tháng 05/2019, vườn trường, đam mỹ
 23. Ngàn năm nam chủ cùng vạn năm nam xứng: giới giải trí, hiện đại, Tháng 05/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 24. Ngứa: công băng sơn, gương vỡ lại lành, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 05/2019, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên
 25. Nhà trẻ của vương quốc: cổ trang, hài, huyền huyễn, phương tây, sảng văn, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 26. Ốc mượn hồn: ấm áp, công lưu manh, chủ thụ, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 05/2019, thụ dương quang, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 27. Phi lai hoành khuyển: ấm áp, bẻ cong, chủ thụ, cường cường, hiện đại, niên hạ, Tháng 05/2019, thụ truy công, thụ đại thúc, đam mỹ
 28. Phụ tử thâu hoan: h văn, hiện đại, ngụy phụ tử, OE, Tháng 05/2019, đam mỹ
 29. Rất thích: chưa review, h văn, hiện đại, niên hạ, Tháng 05/2019, đam mỹ
 30. Ta yêu nam sủng của phụ hoàng: cổ trang, cung đình, Tháng 05/2019, đam mỹ
 31. Tầm Mộc: cổ trang, chủ thụ, cường cường, huyền huyễn, Tháng 05/2019, đam mỹ, đoản văn
 32. Thời gian: hiện đại, Tháng 05/2019, đam mỹ, đoản văn
 33. Thượng đế phù hộ: chưa review, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, OE, Tháng 05/2019, đam mỹ
 34. Tinh Linh kiểu bây giờ: cổ trang, chưa review, huyền huyễn, ngụy phụ tử, sủng thụ, Tháng 05/2019, xuyên không, đam mỹ
 35. Tôi thực sự rất tuyệt vọng: chưa review, hài, Tháng 05/2019, tương lai, võng văn, đam mỹ, điềm văn
 36. Tra trời sinh: gương vỡ lại lành, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2019, thụ tra, đam mỹ
 37. Trò chơi xếp hình: chủ công, hiện đại, manh moe, Tháng 05/2019, đam mỹ, điềm văn
 38. Trọng sinh chi tinh tế sủng hôn: công phúc hắc, công quỷ súc, chủ thụ, cưới trước yêu sau, cường cường, giới giải trí, hào môn thế gia, ngốc bạch ngọt, oan gia, sảng văn, Tháng 05/2019, thụ nữ vương, trọng sinh, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 39. Tướng quân khi nào tới cưới ta?: công ôn nhu, cổ trang, chủ thụ, cung đình, hài, niên thượng, Tháng 05/2019, đam mỹ
 40. Viên trợ – Giao dịch: bao dưỡng, công ôn nhu, chủ thụ, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên thượng, Tháng 05/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 41. Việt ngữ tàn phiến: bẻ cong, chủ thụ, hiện đại, niên thượng, sủng thụ, Tháng 05/2019, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ
 42. Yêu phải thùng dấm chua: công chiếm dục, công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 05/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn

Tháng 04/2019

Danh sách truyện
 1. Bạch đào ô long: ABO, công phúc hắc, hiện đại, sinh tử, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 2. Cự tuyệt tiếp thu phục vụ sau “thụ”: ABO, hiện đại, Tháng 04/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 3. Cua lại chồng cũ: chủ công, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 04/2019, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 4. Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than: bẻ cong, công muộn tao, công quỷ súc, công trung khuyển, cưới trước yêu sau, dụ thụ, h văn, hiện đại, Tháng 04/2019, thụ dâm đãng, đam mỹ, điềm văn
 5. Đại hồ tiểu muội: công phúc hắc, chưa review, hài, hào môn thế gia, huyền huyễn, Tháng 04/2019, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Đầu đại sư huynh nhà ta có lỗ hổng: cổ trang, chưa review, Tháng 04/2019, đam mỹ, đồng nhân khác
 7. Giam cầm nhân tính: hiện đại, ngược tâm, niên thượng, Tháng 04/2019, đam mỹ
 8. Hello, phụ đề: ấm áp, hiện đại, Tháng 04/2019, thầm mến, võng phối, đam mỹ
 9. Hướng dẫn phát tình: 419, ABO, công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, sinh tử, Tháng 04/2019, đam mỹ
 10. Kẻ bức cung là mối tình đầu: cổ trang, cung đình, cường cường, Tháng 04/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 11. Kiếm tu cùng phòng của tôi: công muộn tao, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ
 12. Lang Gia: cổ trang, cường cường, giang hồ, Tháng 04/2019, đam mỹ, đoản văn
 13. Lâu rồi không gặp: chậm nhiệt, chủ công, chủng điền, gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, ngược tâm, sinh tử, tâm thần, Tháng 04/2019, đam mỹ
 14. Luôn có vai chính vọng tưởng mở hậu cung: chủ thụ, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, sảng văn, Tháng 04/2019, đam mỹ
 15. Mục Dã: bẻ cong, công ôn nhu, công nhược, chủ công, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, niên thượng, Tháng 04/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Người anh em, chơi lưỡi lê không?: ABO, hài, hiện đại, Tháng 04/2019, đam mỹ
 17. Nhân vật phản diện có điều muốn nói: công băng sơn, công muộn tao, công trung khuyển, cổ trang, cường cường, dụ thụ, niên thượng, phản xuyên, Tháng 04/2019, thầm mến, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 18. Nhiệt độ xã giao: công băng sơn, công muộn tao, chưa review, hiện đại, niên thượng, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 19. Ông chủ phúc hắc và Thư ký xinh đẹp: công phúc hắc, chưa review, h văn, hiện đại, sản nhũ, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 20. Phương pháp chính xác diễn giả làm thật: ấm áp, công muộn tao, chủ thụ, chưa review, hiện đại, niên hạ, oan gia, Tháng 04/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 21. Quán mì Tư Ca: ấm áp, công ôn nhu, chưa review, hỗ sủng, hiện đại, mất trí nhớ, quân đội, Tháng 04/2019, thụ dương quang, đam mỹ
 22. Sao em lười quá vậy: công phúc hắc, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 23. Sau khi mất trí nhớ làm lại từ đầu với ông xã: công băng sơn, công muộn tao, chưa review, giới giải trí, hiện đại, mất trí nhớ, niên thượng, Tháng 04/2019, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 24. Tẩu thác lộ: 419, hiện đại, niên thượng, Tháng 04/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 25. Thương yêu bảo bối: h văn, hiện đại, niên thượng, phụ tử, Tháng 04/2019, thụ dâm đãng, đam mỹ
 26. Tiểu ngốc tử: ấm áp, cổ trang, chủng điền, chưa review, h văn, Tháng 04/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 27. Tôi có thể bao dưỡng anh không?: chủ thụ, chưa review, hài, hiện đại, niên thượng, Tháng 04/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 28. Tôi vẫn luôn đi theo cậu: chủ công, chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 04/2019, đam mỹ
 29. Tổng giám đốc si mê người yêu yêu nghiệt: chủ thụ, chưa review, cường cường, giới giải trí, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 04/2019, xuyên thư, đam mỹ, điềm văn
 30. Tư hiệp trinh thám: cường cường, hiện đại, niên hạ, Tháng 04/2019, trinh thám, đam mỹ
 31. Võ lâm minh tư mật ký sự: công mỹ, cổ trang, chủ thụ, cường cường, giang hồ, h văn, np, Tháng 04/2019, đam mỹ
 32. Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ác linh: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 04/2019, đam mỹ, đoản văn
 33. Zuckerberg identity: gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, thanh thủy văn, Tháng 04/2019, đam mỹ, đồng nhân khác

Tháng 03/2019

Danh sách truyện
 1. Ám vệ nào đó trở lại rồi!: ảnh vệ, cổ trang, Tháng 03/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 2. Ân sư thừa hoan: ấm áp, công phúc hắc, chưa review, dụ thụ, hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2019, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 3. Anh trai dâm ma và em trai dâm đãng: chưa review, h văn, hiện đại, huynh đệ, song tính, Tháng 03/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 4. Bạn tình của tôi là ma cà rồng: công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, h văn, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 03/2019, thụ dâm đãng, đam mỹ, điềm văn
 5. Câu chuyện tình cũ rích: công muộn tao, công trung khuyển, chưa review, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hỗ sủng, hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2019, thụ ôn nhu, đam mỹ
 6. Chinh phục: 419, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, ngoại tình, oan gia, Tháng 03/2019, thụ biệt nữu, đam mỹ, đổi công
 7. Chuyện tốt vô song cặn bã thành đôi: chưa review, hiện đại, Tháng 03/2019, vườn trường, đam mỹ
 8. CMN đời đại học!: bẻ cong, chưa review, hiện đại, Tháng 03/2019, vườn trường, đam mỹ
 9. Dân quốc yêu đạo: bẻ cong, công băng sơn, công phúc hắc, chủ công, chưa review, cưới trước yêu sau, dân quốc, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2019, đam mỹ, điềm văn
 10. Đang thi mà nhỡ tay chọt vô mông giáo viên thì làm sao bây giờ?: công moe, chủ công, hài, hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 11. Dường như cố nhân đến: cổ trang, mất trí nhớ, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2019, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ
 12. Gần như cô độc: công chiếm dục, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 03/2019, thầm mến, thế thân, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ
 13. Gặp ma: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 03/2019, đam mỹ, điềm văn
 14. Giang tiên sinh và Dư tiên sinh: công muộn tao, chưa review, hiện đại, Tháng 03/2019, thụ dương quang, đam mỹ, điềm văn
 15. Hạc Tân: công ôn nhu, công phúc hắc, cưới trước yêu sau, hiện đại, ngược tâm, Tháng 03/2019, thầm mến, thụ ngốc manh, thụ si tình, đam mỹ, điềm văn
 16. Hàng xóm: ấm áp, công ôn nhu, chủ thụ, hiện đại, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 17. Hệ thống xoay chuyển Mary Sue: công phúc hắc, công trung khuyển, chủ công, giới giải trí, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, xuyên thư, đam mỹ
 18. Khung giờ vàng: ấm áp, bẻ cong, cường cường, hài, hiện đại, Tháng 03/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 19. Kim phong ngọc lộ (Mộc Hề Nương): công băng sơn, cổ trang, hào môn thế gia, niên thượng, sủng thụ, sinh tử, Tháng 03/2019, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn
 20. Lão ca, cứu mạng a!: công bá đạo, dụ thụ, h văn, oan gia, Tháng 03/2019, thụ dâm đãng, đam mỹ
 21. Lão nhị nhà họ Nam phải lập gia đình: ABO, công chuyển thụ, chưa review, hắc bang, hiện đại, khóa nhà, sinh tử, Tháng 03/2019, đam mỹ
 22. Mất khống chế: chủ công, cường cường, dưỡng thành, hắc bang, hiện đại, ngược tâm, niên thượng, sủng công, Tháng 03/2019, thụ trung khuyển, đam mỹ
 23. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại: công ôn nhu, chủ thụ, hài, hiện đại, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, võng du, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 24. Người ấy không yêu tôi: gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 03/2019, thầm mến, đam mỹ
 25. Nhật mộ quy đồ: cổ trang, giang hồ, sinh tử, Tháng 03/2019, đam mỹ, đồng nhân khác
 26. Nhị tiến chế: 419, công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 03/2019, thụ băng sơn, thụ dâm đãng, thụ nữ vương, đam mỹ
 27. Nhìn em: ấm áp, công ôn nhu, chưa review, hiện đại, niên hạ, sủng thụ, Tháng 03/2019, thụ nhược, vườn trường, đam mỹ, đổi công
 28. Ở trong thư viện, không được làm ồn: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, hài, hiện đại, niên thượng, oan gia, Tháng 03/2019, thầm mến, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 29. Phi điển hình NTR: công lưu manh, công mỹ, hài, hiện đại, Tháng 03/2019, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ, đổi công
 30. Phùng Xuân (Đại Giang Lưu): báo thù rửa hận, công ôn nhu, giới giải trí, hào môn thế gia, hiện đại, mỹ thực, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2019, đam mỹ
 31. Sâu thẳm trong đêm: báo thù rửa hận, công muộn tao, cường cường, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, hắc bang, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược thân, Tháng 03/2019, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ
 32. Ta là một tên trai thẳng làm công ở gay bar: bẻ cong, công ôn nhu, công phúc hắc, chủ thụ, hài, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 33. Tâm sinh: công ôn nhu, cổ trang, chưa review, hỗ công, sinh tử, Tháng 03/2019, thụ dương quang, thụ ngốc manh, đam mỹ
 34. Thiếu thông minh và Nghĩ quá nhiều: công moe, công trung khuyển, hiện đại, lính gác dẫn đường, Tháng 03/2019, thụ ôn nhu, đam mỹ
 35. Tịch chiếu Huề Phương điện: cổ trang, cung đình, cung đấu, huynh đệ, mất trí nhớ, np, OE, Tháng 03/2019, đam mỹ
 36. Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thần Tượng: ấm áp, bao dưỡng, công ôn nhu, chủ thụ, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 03/2019, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 37. Tiểu yêu tinh: hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2019, đam mỹ
 38. Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?: chưa review, hài, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 03/2019, thú nhân, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 39. Trẫm muốn rời cung trốn đi: cổ trang, chủ thụ, cung đình, Tháng 03/2019, thụ hoàng đế, trọng sinh, đam mỹ, đoản văn
 40. Trăng mờ bến cũ: cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, Tháng 03/2019, đam mỹ
 41. Trang viên dục vọng: công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, hắc ám, hiện đại, phương tây, Tháng 03/2019, đam mỹ
 42. Trên đường: công ôn nhu, công trung khuyển, chưa review, hiện đại, niên thượng, sủng thụ, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 43. Tri bỉ: công ôn nhu, chủ thụ, chưa review, hiện đại, niên thượng, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2019, thầm mến, thụ dương quang, đam mỹ, điềm văn
 44. Tướng quân và thiếu gia: BE, cổ trang, chưa review, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 03/2019, đam mỹ
 45. Xe bánh rán: chưa review, hài, hiện đại, Tháng 03/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 46. Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn: chưa review, h văn, hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2019, xuyên không, đam mỹ
 47. Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang: cổ trang, chủ công, chủng điền, chưa review, dị giới, mỹ thực, Tháng 03/2019, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 48. Yêu qua mạng: 419, ABO, công ôn nhu, chưa review, hiện đại, sủng thụ, Tháng 03/2019, thụ ngốc manh, võng văn, vườn trường, đam mỹ

Tháng 02/2019

Danh sách truyện
 1. ABO: ABO, công băng sơn, hiện đại, ngược tâm, Tháng 02/2019, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ
 2. Anh ấy đẹp đến từng ngón tay: công nhược, hiện đại, ngoại tình, ngược tra, oan gia, sủng công, Tháng 02/2019, thụ tra, thụ trung khuyển, đam mỹ, đổi thụ, điềm văn
 3. Bác sĩ nhanh cứu con trai ta!: chủ công, cường cường, hiện đại, Tháng 02/2019, võng phối, đam mỹ, điềm văn
 4. Bị ca ca cải tạo thân thể: chủ thụ, h văn, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, sủng thụ, sinh tử, song tính, Tháng 02/2019, đam mỹ
 5. Bổn tọa vì nam chính lo nát tâm: công phúc hắc, ngốc bạch ngọt, niên hạ, Tháng 02/2019, đam mỹ
 6. Cấm tình: hiện đại, huynh đệ, niên hạ, Tháng 02/2019, đam mỹ
 7. Cắt móng tay cho cú mèo: hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 02/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 8. Chốn thê mỹ: công phúc hắc, hiện đại, sm, Tháng 02/2019, thầm mến, đam mỹ
 9. Đại quái thú không được ăn thịt papa của ta!: ấm áp, hiện đại, manh moe, Tháng 02/2019, thụ si tình, đam mỹ
 10. Đại Thanh đệ nhất hoàn khố: cổ trang, cung đình, cung đấu, ngược tâm, Tháng 02/2019, trọng sinh, vô cp, xuyên không, đam mỹ
 11. Hôm nay tướng quân muốn tạo phản: cổ trang, cung đình, mất trí nhớ, ngược tâm, ngược thân, sản nhũ, sinh tử, Tháng 02/2019, đam mỹ
 12. Kế phụ cùng tiểu khiết phích: h văn, hiện đại, ngụy phụ tử, sinh tử, song tính, Tháng 02/2019, đam mỹ
 13. Khách qua đường: công ôn nhu, chủ công, chưa review, cường cường, hiện đại, niên thượng, Tháng 02/2019, thụ si tình, đam mỹ
 14. Khoái xuyên chi vạn nhân mê: BE, cổ trang, chủ thụ, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, OE, sảng văn, Tháng 02/2019, tương lai, vô cp, đam mỹ, đổi công
 15. Không còn khoảng cách: chủ thụ, chưa review, cường cường, hào môn thế gia, hiện đại, oan gia, Tháng 02/2019, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Không người gặp lại: công trung khuyển, chưa review, hiện đại, mất trí nhớ, ngược tâm, Tháng 02/2019, thế thân, trọng sinh, đam mỹ
 17. Không thấy trúc mã lão công: công bá đạo, công moe, chủ thụ, giới giải trí, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn
 18. Lời ngọt ngào: ấm áp, công chiếm dục, dưỡng thành, hiện đại, ngụy huynh đệ, niên hạ, Tháng 02/2019, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ, điềm văn
 19. Lời nói dối cuối cùng: công lưu manh, công tra, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược tâm, niên hạ, Tháng 02/2019, thụ ôn nhu, thụ đại thúc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 20. Mạt thế lạt văn nam xứng nghịch tập ký: chủ thụ, dị năng, h văn, mạt thế, Tháng 02/2019, trọng sinh, xuyên không, xuyên thư, đam mỹ
 21. Mỗi ngày đều phải phòng ngừa đồ đệ hắc hóa: công moe, cổ trang, chủ thụ, dưỡng thành, hài, hỗ sủng, niên hạ, sảng văn, Tháng 02/2019, trọng sinh, tu chân, đam mỹ, điềm văn
 22. Ngai vàng rực rỡ: ấm áp, chủ công, cường cường, giới giải trí, hiện đại, Tháng 02/2019, đam mỹ
 23. Ngày đông nắng ấm: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, manh moe, sủng thụ, Tháng 02/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 24. Ngươi có thể tự mình khẩu giao sao: công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hiện đại, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn
 25. Nốt ruồi bên má: công bá đạo, công nhược, chủ thụ, chưa review, cưới trước yêu sau, dân quốc, Tháng 02/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ
 26. NTR Diệp Hàn: h văn, hiện đại, ngoại tình, np, OE, song tính, Tháng 02/2019, đam mỹ
 27. Nuốt hết: công quỷ súc, chủ thụ, h văn, hiện đại, huynh đệ, ngược tâm, niên thượng, sinh tử, song tính, Tháng 02/2019, thụ nhược, đam mỹ
 28. Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây?: chủ thụ, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 02/2019, võng du, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 29. Phương pháp chính xác để nuôi dưỡng ngốc tự nhiên: công ôn nhu, hiện đại, Tháng 02/2019, thụ ngốc manh, võng phối, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 30. Quân lâm thiên hạ: công hoàng đế, cổ trang, chủ công, cung đình, h văn, niên hạ, np, Tháng 02/2019, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 31. Quỷ sự vô tận: công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, sảng văn, Tháng 02/2019, thụ ôn nhu, trinh thám, đam mỹ, điềm văn
 32. Rượu chàng tiên: công băng sơn, cổ trang, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, sủng thụ, Tháng 02/2019, tu chân, đam mỹ
 33. Sau khi chia tay làm sao giữ bạn trai: chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn
 34. Sâu răng: hiện đại, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 35. Sủng thượng quân hạ: cổ trang, cung đình, sủng công, Tháng 02/2019, thụ hoàng đế, thụ phúc hắc, đam mỹ
 36. Ta sưởi ấm dòng máu lạnh của hắn: công trung khuyển, cổ trang, chủ thụ, chưa review, cường cường, phương tây, Tháng 02/2019, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 37. Tại sao anh lại thích tôi: công bá đạo, công băng sơn, chủ thụ, hài, hỗ sủng, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 02/2019, xuyên không, đam mỹ
 38. Tan chảy: ấm áp, chưa review, hiện đại, kinh dị, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 02/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 39. Thân là một tên hôn quân: công chiếm dục, cổ trang, chưa review, cung đình, Tháng 02/2019, thụ hoàng đế, thụ ngốc manh, thụ trung khuyển, đam mỹ, điềm văn
 40. Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu: cổ trang, cung đình, ngược luyến tình thâm, Tháng 02/2019, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 41. Thuần dưỡng: công ôn nhu, cường cường, hiện đại, lính gác dẫn đường, Tháng 02/2019, thụ si tình, trinh thám, đam mỹ
 42. Tiệm tạp hóa hướng dương: ấm áp, BE, hiện đại, ngược tâm, Tháng 02/2019, đam mỹ
 43. Triền miên ngày ngày đêm đêm: h văn, hiện đại, niên hạ, OE, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 44. Trọng sinh chi phỉ quân: báo thù rửa hận, công băng sơn, công mỹ, chủ thụ, cơ giáp, cường cường, hài, sủng thụ, Tháng 02/2019, trọng sinh, tương lai, vườn trường, xuyên không, đam mỹ
 45. Truyện của Thời Niên: ấm áp, chủ thụ, hiện đại, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn
 46. Vị lai chi bách nhập hào môn: chủ thụ, cưới trước yêu sau, hài, hào môn thế gia, niên thượng, sinh tử, Tháng 02/2019, thụ ngốc manh, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 47. Xông vào ngõ âm dương: chủ thụ, cưới trước yêu sau, cường cường, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, sảng văn, Tháng 02/2019, đam mỹ, điềm văn
 48. Yêu anh từ một lần đánh cược: công băng sơn, công chuyển thụ, chủ thụ, cường cường, hiện đại, niên thượng, Tháng 02/2019, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ

Tháng 01/2019

Danh sách truyện
 1. Bị tên cuồng ma tự luyến quấn lấy: công băng sơn, cổ trang, chủ công, huyền huyễn, nhân ngư, phương tây, Tháng 01/2019, đam mỹ, đoản văn
 2. Bốn năm chung phòng: ấm áp, công bá đạo, công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 01/2019, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 3. Cẩm sắt: công tra, cổ trang, cung đình, mất trí nhớ, ngược tâm, ngược thân, sinh tử, Tháng 01/2019, thế thân, thụ tiện, đam mỹ
 4. Cảnh xuân cùng phong nguyệt: công ôn nhu, công phúc hắc, chủ thụ, hiện thực hướng, hiện đại, ngoại tình, Tháng 01/2019, thụ băng sơn, đam mỹ, đổi công
 5. Chàng quỷ của bác sĩ: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 01/2019, đam mỹ, điềm văn
 6. Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng: bao dưỡng, hiện đại, Tháng 01/2019, thế thân, đam mỹ
 7. Đại tra công và tiểu mỹ nhân: công muộn tao, cổ trang, chưa review, cưới trước yêu sau, hài, sinh tử, Tháng 01/2019, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 8. Đệ đệ: BE, hiện đại, huynh đệ, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, tâm thần, Tháng 01/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Đồng tiền kham thế: công băng sơn, cổ trang, cường cường, hài, huyền huyễn, oan gia, Tháng 01/2019, thụ ngạo kiều, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ
 10. Dục vọng chi yến: chưa review, hiện đại, huynh đệ, niên hạ, Tháng 01/2019, thụ nhược, đam mỹ
 11. Hạ tinh chi tử: công tra, hiện đại, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, sinh tử, Tháng 01/2019, đam mỹ
 12. Hành khách của ta là thụy thần: ấm áp, hỗ công, hiện đại, Tháng 01/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 13. Hiếm thấy người có tiền: bao dưỡng, chủ công, cường cường, hào môn thế gia, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 01/2019, trọng sinh, đam mỹ
 14. Hoàng ân hạo đãng: công ôn nhu, cổ trang, chưa review, cung đình, oan gia, sinh tử, Tháng 01/2019, thụ ngạo kiều, thụ ngốc manh, đam mỹ
 15. Hợp ý: ấm áp, bao dưỡng, công băng sơn, công phúc hắc, chậm nhiệt, chủ công, hài, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 01/2019, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 16. Kinh Trập: BE, cổ trang, niên hạ, Tháng 01/2019, đam mỹ, đoản văn
 17. Kỵ sĩ, ác long lại bắt công chúa rồi: cổ trang, huyền huyễn, phương tây, Tháng 01/2019, đam mỹ, điềm văn
 18. Mộng như lời thán: BE, cổ trang, huyền huyễn, mất trí nhớ, ngược tâm, Tháng 01/2019, đam mỹ
 19. Một vị quan văn eo rất nhỏ: công ôn nhu, công hoàng đế, công phúc hắc, cổ trang, chưa review, cung đình, Tháng 01/2019, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 20. Mù mắt: cổ trang, chủ thụ, chưa review, giang hồ, Tháng 01/2019, đam mỹ
 21. Mùi hương: công ôn nhu, chủ công, dụ thụ, hài, hắc bang, hiện đại, Tháng 01/2019, thụ phúc hắc, đam mỹ, điềm văn
 22. Người đến trễ: bao dưỡng, công muộn tao, công phúc hắc, chưa review, giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, niên thượng, Tháng 01/2019, đam mỹ
 23. Người yêu hỡi, hãy “đánh dấu” em đi: ABO, ấm áp, công ôn nhu, chủ thụ, hiện đại, sủng công, Tháng 01/2019, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ, đổi thụ, điềm văn
 24. Nhân ngư ảnh đế: ABO, ấm áp, công ôn nhu, chưa review, giới giải trí, hào môn thế gia, hệ thống, hiện đại, nhân ngư, sinh tử, Tháng 01/2019, thụ ngốc manh, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, đồng nhân JX3
 25. Nhật kí theo đuổi idol của tổng giám đốc: công trung khuyển, hài, hiện đại, Tháng 01/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 26. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: ấm áp, công ôn nhu, công chuyển thụ, công phúc hắc, cổ trang, cường cường, ngược luyến tình thâm, tâm thần, Tháng 01/2019, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 27. Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ: chủ thụ, chưa review, cưới trước yêu sau, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 01/2019, đam mỹ, đô thị tình duyên, đạo mộ, điềm văn
 28. Phồn Cẩm: ấm áp, công trung khuyển, h văn, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2019, đam mỹ
 29. Quyết chí tiến lên: công lưu manh, chủ công, hiện đại, Tháng 01/2019, võng du, đam mỹ, điềm văn
 30. Sau khi học bá mất trí nhớ: ấm áp, công muộn tao, hiện đại, mất trí nhớ, oan gia, Tháng 01/2019, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 31. Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh: chậm nhiệt, chưa review, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 01/2019, đam mỹ
 32. Sự quyến rũ của sói: chưa review, cường cường, dị năng, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2019, thú nhân, đam mỹ, đô thị tình duyên
 33. Thần yêu lục: cổ trang, chưa review, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, Tháng 01/2019, đam mỹ
 34. Thầy giáo Trương và thầy giáo Lý: chưa review, h văn, hỗ công, hiện đại, Tháng 01/2019, đam mỹ
 35. Thế thân nghịch tập chỉ nam: công mỹ, công tra, chủ thụ, cơ giáp, cường cường, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược tra, nhân ngư, sinh tử, Tháng 01/2019, thế thân, tương lai, đam mỹ
 36. Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp: cơ giáp, cường cường, huyền huyễn, mất trí nhớ, sảng văn, Tháng 01/2019, tu chân, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 37. Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!: ấm áp, công bá đạo, công chiếm dục, công mỹ, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 01/2019, thụ dương quang, thụ tráng, vườn trường, đam mỹ
 38. Tòng long: ảnh vệ, công băng sơn, công hoàng đế, cổ trang, chủ công, cung đình, Tháng 01/2019, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 39. Tù thê: cổ trang, giang hồ, sinh tử, Tháng 01/2019, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 40. Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện: công ôn nhu, công bá đạo, chủ thụ, hào môn thế gia, hệ thống, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2019, xuyên thư, đam mỹ
 41. Xứng danh một đêm bảy lần lang: công phúc hắc, cổ trang, h văn, huyền huyễn, Tháng 01/2019, thú nhân, thụ ngốc manh, thụ nhược, đam mỹ

Năm 2018

Tháng 12/2018

Danh sách truyện
 1. Án bắt cóc tơ hồng: chủ thụ, hiện đại, huyền huyễn, niên thượng, Tháng 12/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 2. Áo rách quần manh câu người ngủ: công phúc hắc, cổ trang, chính kịch, chưa review, h văn, huyền huyễn, Tháng 12/2018, thụ dâm đãng, đam mỹ
 3. Bạn trai cũ: công ôn nhu, gương vỡ lại lành, hiện đại, OE, Tháng 12/2018, thụ tra, đam mỹ
 4. Bao dưỡng chuyện nhỏ này: chủ thụ, chưa review, giới giải trí, hiện đại, Tháng 12/2018, đam mỹ, điềm văn
 5. Bạo long: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 12/2018, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 6. Bí mật: công moe, hiện đại, niên hạ, sủng công, Tháng 12/2018, thụ ôn nhu, thụ thần kinh, đam mỹ, đoản văn
 7. Cây kéo của Lý thợ may: công ôn nhu, công băng sơn, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 12/2018, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ
 8. Cố Khải Vị Dạ: BE, dân quốc, hiện đại, Tháng 12/2018, đam mỹ, đoản văn
 9. Con của anh nằm trong tay tôi: ABO, chủ thụ, chưa review, cường cường, hiện đại, niên thượng, thanh mai trúc mã, Tháng 12/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 10. Đảo mộng tưởng: công bệnh xà tinh, chưa review, hắc ám, niên hạ, sủng thụ, Tháng 12/2018, thụ bình phàm, thụ đại thúc, đam mỹ
 11. Đổi mới: công trung khuyển, hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 12/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 12. Fragile: chưa review, hiện đại, ngược tâm, oan gia, OE, sm, Tháng 12/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 13. Gian phòng ngọt ngào: ấm áp, công moe, h văn, hài, niên hạ, Tháng 12/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ
 14. Giang lạp (Sống lại): công nhược, công phúc hắc, cổ trang, chính kịch, chủ công, cưới trước yêu sau, giang hồ, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược tra, oan gia, sủng công, Tháng 12/2018, thụ si tình, thụ tra, thụ trung khuyển, trọng sinh, đam mỹ, đổi thụ
 15. Hắc Phong Thành Chiến Ký: cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, Tháng 12/2018, trinh thám, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 16. Hey, bạn trai cũ, cõng em được chứ?: ấm áp, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 12/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 17. Kẻ lừa đảo: dưỡng thành, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên hạ, Tháng 12/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 18. Lâm tổng chỉ bạn cách yêu đương: bao dưỡng, công ôn nhu, công phúc hắc, hài, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 12/2018, thụ ngốc manh, thụ nhược, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 19. Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu: công lưu manh, cổ trang, cung đình, cung đấu, cường cường, gương vỡ lại lành, ngược tâm, Tháng 12/2018, thầm mến, thụ dương quang, đam mỹ, điềm văn
 20. Nắng hè rực rỡ: công ôn nhu, công phúc hắc, hiện đại, huyền huyễn, mất trí nhớ, Tháng 12/2018, thụ tạc mao, đam mỹ, đồng nhân HP, điềm văn
 21. Ngày bình thường của Miêu bệ hạ: ấm áp, công mỹ, công moe, chủ công, hài, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, sủng công, Tháng 12/2018, thú nhân, đam mỹ, điềm văn
 22. Nhật ký chạy trốn của giống cái: chưa review, cường cường, hài, np, sinh tử, Tháng 12/2018, thú nhân, tương lai, đam mỹ
 23. Quyền trượng: công mỹ, cổ trang, chưa review, cung đình, cường cường, huyền huyễn, np, phương tây, Tháng 12/2018, xuyên không, đam mỹ
 24. Sổ tay tra thụ tìm đường chết: công mỹ, công tra, công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, cường cường, hỗ công, hiện đại, niên hạ, sủng công, Tháng 12/2018, thụ phúc hắc, thụ si tình, thụ tiện, thụ tra, thụ truy công, đam mỹ
 25. Sống lại về một nhà: giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 12/2018, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 26. Thầm mến: chưa review, hiện đại, Tháng 12/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 27. Thật ra tôi là bạch liên hoa: hiện đại, Tháng 12/2018, đam mỹ, đoản văn
 28. Thuốc giải: ấm áp, bẻ cong, chưa review, cường cường, hài, hỗ công, hỗ sủng, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, oan gia, tâm thần, thanh thủy văn, Tháng 12/2018, đam mỹ
 29. Trẫm, đã yêu một con lợn: công hoàng đế, cổ trang, chưa review, cung đình, hài, huyền huyễn, Tháng 12/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ
 30. Trò chơi đuổi bắt: chưa review, hiện đại, Tháng 12/2018, trinh thám, đam mỹ, đồng nhân khác
 31. Trước có bệnh kiều sau có quỷ: chủ công, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, sủng công, Tháng 12/2018, thụ si tình, thụ thần kinh, thụ truy công, đam mỹ
 32. Truyện đạo văn hại chết người: giới giải trí, hiện đại, Tháng 12/2018, thầm mến, thụ si tình, đam mỹ, điềm văn
 33. Tuyệt địa cầu sinh: công lưu manh, chủ công, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 12/2018, thầm mến, võng du, đam mỹ, điềm văn
 34. Vừa gặp đã yêu: ABO, công nhược, hiện đại, sủng công, Tháng 12/2018, đam mỹ, đoản văn
 35. Xuyên qua cổ đại làm đế thị: công ôn nhu, công hoàng đế, công phúc hắc, cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, sủng thụ, sinh tử, Tháng 12/2018, thụ ôn nhu, xuyên không, đam mỹ

Tháng 11/2018

Danh sách truyện
 1. Ai gặp gỡ ai: công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, Tháng 11/2018, thụ ôn nhu, võng du, võng phối, đam mỹ
 2. Bàn thờ trinh tiết của kỹ nam: công mỹ, công moe, công nhược, chủ công, hiện đại, np, sủng công, Tháng 11/2018, thụ ôn nhu, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ
 3. Đánh dấu không hiệu quả: ABO, hiện đại, Tháng 11/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 4. Gả cho lão đàn ông nhà giàu: 419, công ôn nhu, công băng sơn, chủ thụ, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, hiện đại, sinh tử, Tháng 11/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 5. Giẻ lau tinh! Biến thân!: hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 11/2018, đam mỹ, đoản văn
 6. Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể: ấm áp, chủ thụ, dị năng, dưỡng thành, manh moe, ngụy phụ tử, sảng văn, Tháng 11/2018, thú nhân, tương lai, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 7. Hoàn mỹ phù hợp: công bá đạo, công phúc hắc, chưa review, h văn, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 11/2018, đam mỹ, điềm văn
 8. Hợp đồng bao dưỡng: bao dưỡng, chủ công, cường cường, giới giải trí, h văn, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 11/2018, đam mỹ
 9. Kẹp: công ôn nhu, công chiếm dục, hiện đại, Tháng 11/2018, thụ ngốc manh, thụ phúc hắc, đam mỹ
 10. Không đường thối lui: chủ thụ, chưa review, hiện đại, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, niên thượng, Tháng 11/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 11. Lồng giam và dương cầm: công trung khuyển, chưa review, hiện đại, oan gia, Tháng 11/2018, thụ băng sơn, đam mỹ, điềm văn
 12. Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh: chủ thụ, chưa review, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, mạt thế, Tháng 11/2018, trọng sinh, đam mỹ
 13. Móc bùn và cá nhỏ: hiện đại, manh moe, thanh mai trúc mã, Tháng 11/2018, đam mỹ, điềm văn
 14. Môi súng: bao dưỡng, công bá đạo, công băng sơn, cường cường, giới giải trí, h văn, hiện thực hướng, hiện đại, ngược tâm, niên thượng, sm, Tháng 11/2018, đam mỹ
 15. Một tên O giả: ABO, hài, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 11/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 16. Nam chính không dễ làm đâu: công băng sơn, công muộn tao, cổ trang, chưa review, giang hồ, Tháng 11/2018, thụ tạc mao, trọng sinh, đam mỹ
 17. Nam chủ ngươi không thể hắc hóa: cổ trang, chưa review, cường cường, dị giới, dưỡng thành, hài, hệ thống, niên hạ, song tính, Tháng 11/2018, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 18. Nâng mông đến gặp: 419, công phúc hắc, chính kịch, h văn, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 11/2018, thụ biệt nữu, vườn trường, đam mỹ
 19. Người yêu nhỏ: công moe, chưa review, hiện đại, tâm thần, Tháng 11/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn
 20. Nhặt được một người cá: ấm áp, công moe, công trung khuyển, chủ công, hiện đại, huyền huyễn, mất trí nhớ, Tháng 11/2018, thụ ôn nhu, thụ tạc mao, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 21. Sinh con xong ly hôn: 419, chủ thụ, giới giải trí, oan gia, sinh tử, Tháng 11/2018, đam mỹ, điềm văn
 22. Sủng thiếu gia, tuyệt đối: hiện đại, huyền huyễn, np, phương tây, Tháng 11/2018, xuyên không, đam mỹ
 23. Tạc niên: cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, cường cường, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 11/2018, trọng sinh, đam mỹ
 24. Thầy giáo vật lý và thầy giáo hóa học: chủ thụ, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 11/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 25. Thống ái: công bá đạo, h văn, hiện đại, sm, song tính, Tháng 11/2018, thụ nhược, đam mỹ
 26. Thư của Tề Nhạc Tư: ấm áp, hiện đại, niên thượng, Tháng 11/2018, thụ dương quang, đam mỹ, đoản văn
 27. Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải: công băng sơn, chủ thụ, cơ giáp, cường cường, dị năng, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 11/2018, thụ dương quang, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 28. Trở về tuổi mười bảy: công ôn nhu, công băng sơn, chủ công, gương vỡ lại lành, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 11/2018, thầm mến, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 29. Trời sinh một đôi: gương vỡ lại lành, hiện đại, sinh tử, Tháng 11/2018, đam mỹ
 30. Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi: cường cường, mạt thế, Tháng 11/2018, trọng sinh, tương lai, đam mỹ
 31. Trường hà phong noãn bất thành hôi: công mỹ, cổ trang, cường cường, sinh tử, Tháng 11/2018, đam mỹ

Tháng 10/2018

Danh sách truyện
 1. Âm thầm thích em: hiện đại, Tháng 10/2018, võng phối, đam mỹ, đoản văn
 2. Bệ hạ, nhận mệnh đi!: cổ trang, cung đình, hài, np, Tháng 10/2018, thụ dâm đãng, thụ hoàng đế, trọng sinh, xuyên thư, đam mỹ
 3. Bóng đêm luân hồi vô tận: hắc ám, hiện đại, huynh đệ, Tháng 10/2018, đam mỹ, đoản văn
 4. Cực Kỳ Hào Phóng và Vô Cùng Keo Kiệt: ấm áp, hài, hiện đại, Tháng 10/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 5. Đại địa chủ: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, chủ thụ, cường cường, sảng văn, Tháng 10/2018, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ
 6. Đại học yêu quái: hài, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 10/2018, đam mỹ, điềm văn
 7. Dị thế lưu đày: công lưu manh, công phúc hắc, công quỷ súc, công trung khuyển, cổ trang, chủng điền, dị giới, dị năng, hệ thống, Tháng 10/2018, thụ phúc hắc, thụ tra, thụ đại thúc, xuyên không, đam mỹ
 8. Đổi thê: h văn, hiện đại, ngoại tình, sản nhũ, song tính, Tháng 10/2018, thụ dâm đãng, đam mỹ, đổi công, đổi thụ
 9. Hai lão yêu quái: ấm áp, cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 10/2018, đam mỹ, điềm văn
 10. Hoặc thủy: 419, cường cường, h văn, hiện đại, niên hạ, Tháng 10/2018, đam mỹ
 11. Khoái xuyên chi tra công chỉ nam: công tra, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, ngược tâm, ngược thân, niên hạ, sinh tử, Tháng 10/2018, trọng sinh, đam mỹ
 12. Lạc bước vào giới chịch: hài, hiện đại, Tháng 10/2018, đam mỹ, đoản văn
 13. Làm một con tang thi ưu nhã ở mạt thế: công mỹ, công nhược, chủ công, dị năng, hài, hiện đại, manh moe, mạt thế, mất trí nhớ, sủng công, thanh mai trúc mã, Tháng 10/2018, thụ si tình, thụ trung khuyển, đam mỹ
 14. Láng giềng: cổ trang, chủng điền, hiện thực hướng, thanh mai trúc mã, Tháng 10/2018, đam mỹ
 15. Mạng trường, đi chết đi!: công băng sơn, hiện đại, Tháng 10/2018, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 16. Mạt thế chi ở bên cạnh em: chưa review, dị năng, hiện đại, huynh đệ, kinh dị, mạt thế, niên thượng, Tháng 10/2018, trọng sinh, đam mỹ
 17. Nam phụ mới thật là tuyệt sắc: công trung khuyển, cổ trang, chưa review, cường cường, dị giới, niên hạ, Tháng 10/2018, thụ băng sơn, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 18. Nếu cậu khóc tôi cũng sẽ rơi lệ: chưa review, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 10/2018, đam mỹ
 19. Ngày sau hãy nói: chưa review, h văn, hiện đại, sủng công, Tháng 10/2018, thụ ôn nhu, thụ dâm đãng, thụ phúc hắc, thụ si tình, đam mỹ
 20. Người giám hộ (Bất Hội Hạ Kỳ): ấm áp, báo thù rửa hận, giới giải trí, hào môn thế gia, hiện đại, ngụy huynh đệ, niên thượng, Tháng 10/2018, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 21. Nô lệ thành chủ & thủ lĩnh man tộc: công phúc hắc, cổ trang, h văn, song tính, Tháng 10/2018, thụ nhược, đam mỹ, đoản văn
 22. Ôn Mộc Thành Lâm: ấm áp, công băng sơn, công muộn tao, công phúc hắc, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 10/2018, thầm mến, thụ dương quang, thụ ngốc manh, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 23. Phòng phát sóng: công bá đạo, công phúc hắc, h văn, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 10/2018, thụ dâm đãng, đam mỹ, đoản văn
 24. Quái vật: công bệnh kiều, công trung khuyển, hắc ám, hỗ sủng, hiện đại, ngược tâm, niên hạ, Tháng 10/2018, đam mỹ
 25. Single Man – Chàng độc thân: hài, hiện đại, Tháng 10/2018, đam mỹ, đoản văn
 26. Ta nghĩ một đằng nói một nẻo: công bá đạo, công quỷ súc, cường cường, gương vỡ lại lành, hỗ công, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 10/2018, đam mỹ
 27. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta: ấm áp, chủ thụ, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 10/2018, thụ ngạo kiều, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 28. Thanh long đồ đằng: ảnh vệ, công trung khuyển, cổ trang, cung đình, cung đấu, cường cường, giang hồ, niên hạ, Tháng 10/2018, đam mỹ
 29. Thay hương đổi vị, ấy là cuộc đời: ấm áp, chủ công, cường cường, hiện đại, ngược tra, Tháng 10/2018, thụ si tình, thụ tra, thụ trung khuyển, đam mỹ, đổi thụ, điềm văn
 30. Thiên sơn mộ tuyết: cổ trang, cung đình, giang hồ, huynh đệ, niên hạ, Tháng 10/2018, đam mỹ
 31. Thiên Ý: hiện đại, ngụy huynh đệ, niên thượng, Tháng 10/2018, đam mỹ, đoản văn
 32. Thử tình mạch mạch: công mỹ, cổ trang, chưa review, cung đình, sinh tử, Tháng 10/2018, thụ hoàng đế, trọng sinh, đam mỹ
 33. Tiểu hắc thỏ: công ôn nhu, công phúc hắc, cổ trang, hỗ sủng, huyền huyễn, Tháng 10/2018, đam mỹ, điềm văn
 34. Tiểu mỹ nhân ngư: công ôn nhu, chủ công, hiện đại, Tháng 10/2018, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 35. Tiểu trúc yêu: 419, cổ trang, huyền huyễn, manh moe, sinh tử, Tháng 10/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 36. Tình thiêu: ABO, công muộn tao, công phúc hắc, gương vỡ lại lành, hỗ sủng, niên hạ, Tháng 10/2018, thụ ôn nhu, tương lai, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 37. Tỏ tình vì cá cược nhưng đã được nhận lời thì phải làm sao: bẻ cong, công ôn nhu, chính kịch, chủ công, cường cường, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 10/2018, thụ dương quang, thụ ngạo kiều, thụ trung khuyển, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 38. Trọng sinh chi Tô Trạm: ấm áp, công phúc hắc, dân quốc, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, sủng thụ, Tháng 10/2018, thụ ngạo kiều, thụ tạc mao, trọng sinh, đam mỹ
 39. Truy tìm: chủ công, cường cường, hiện đại, Tháng 10/2018, thụ si tình, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên
 40. Tự mộng phi mộng: ABO, công phúc hắc, chính kịch, chưa review, h văn, hiện đại, Tháng 10/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ
 41. Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư: ấm áp, cổ trang, chủ thụ, chủng điền, cung đấu, cưới trước yêu sau, cường cường, hài, Tháng 10/2018, trạch đấu, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, điềm văn

Tháng 09/2018

Danh sách truyện
 1. Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm: bẻ cong, chưa review, hiện đại, mất trí nhớ, tâm thần, Tháng 09/2018, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 2. Ám kỳ: chưa review, cường cường, hiện đại, niên hạ, Tháng 09/2018, trinh thám, đam mỹ
 3. Bạn trai bệnh kiều của tôi: công bệnh kiều, công chiếm dục, chưa review, hắc ám, hỗ sủng, hiện đại, tâm thần, Tháng 09/2018, thụ ôn nhu, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 4. Băng sơn nguyên soái thích oánh tôi: ABO, chủ thụ, cơ giáp, cường cường, hài, Tháng 09/2018, tương lai, đam mỹ, đoản văn
 5. Cách vách kia sống chết muốn hiến thân: chủ công, hiện đại, niên hạ, sủng công, Tháng 09/2018, thụ truy công, trọng sinh, đam mỹ
 6. Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư: cổ trang, h văn, huyền huyễn, niên hạ, Tháng 09/2018, thụ đại thúc, đam mỹ, điềm văn
 7. Clouds (Vân): BE, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 09/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 8. Có người giảm béo hộ rồi: ấm áp, hiện đại, Tháng 09/2018, thụ bình phàm, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 9. Công thật không ngại trước sau: công chuyển thụ, chưa review, hỗ công, hiện đại, oan gia, Tháng 09/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 10. Cưng chiều theo sách giáo khoa: công trung khuyển, giới giải trí, hiện đại, sủng thụ, Tháng 09/2018, thụ băng sơn, thụ nữ vương, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 11. Độc chung: cổ trang, chưa review, cưới trước yêu sau, sủng thụ, Tháng 09/2018, đam mỹ, điềm văn
 12. Dưỡng ngư: công mỹ, công moe, chưa review, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, nhân ngư, Tháng 09/2018, đam mỹ, đoản văn
 13. Hai chàng đại gia: chưa review, hỗ công, hiện đại, Tháng 09/2018, đam mỹ, điềm văn
 14. Hình xăm: ấm áp, công băng sơn, hiện đại, Tháng 09/2018, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên
 15. Hồ ly báo ân: công nhược, công tra, chủ công, hiện đại, huyền huyễn, np, Tháng 09/2018, đa thụ, đam mỹ
 16. Hôn ước: ấm áp, công lưu manh, công phúc hắc, cưới trước yêu sau, hiện đại, niên thượng, sủng thụ, Tháng 09/2018, thụ dương quang, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 17. Hộp âm nhạc của Seraphine: công băng sơn, chủ công, hắc ám, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 09/2018, đam mỹ
 18. Hương thôn diễm tình: công lưu manh, h văn, hiện đại, niên hạ, sinh tử, Tháng 09/2018, thụ ngốc manh, thụ đại thúc, đam mỹ, điềm văn
 19. Lục Bộ Công Văn Thương Thảo Thì Lục: cổ trang, cung đình, hài, manh moe, Tháng 09/2018, đam mỹ
 20. Mạt thế chi khô lâu nắm quyền: chủ thụ, cường cường, dị năng, hiện đại, manh moe, mạt thế, Tháng 09/2018, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 21. Nam thần mạnh nhất: chủ công, hiện đại, Tháng 09/2018, võng du, đam mỹ
 22. Người yêu sau ba năm: BE, công tra, hắc ám, hiện đại, kinh dị, ngoại tình, tâm thần, Tháng 09/2018, đam mỹ, đoản văn
 23. Nước mắt sinh lý: h văn, hiện đại, niên hạ, phụ tử, Tháng 09/2018, thụ đại thúc, đam mỹ, đoản văn
 24. Phương pháp chính xác đuổi kẻ thứ ba: gương vỡ lại lành, hiện đại, ngoại tình, Tháng 09/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 25. Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu: cổ trang, huyền huyễn, np, Tháng 09/2018, đam mỹ
 26. Ta cho ngươi xem một bảo bối: 419, công bá đạo, chưa review, hiện đại, niên thượng, sinh tử, Tháng 09/2018, đam mỹ, điềm văn
 27. Tại sao không được làm người quá nhẫn nại: công bá đạo, công muộn tao, hài, hiện đại, Tháng 09/2018, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ, đoản văn
 28. Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký: công mỹ, chủ công, hiện đại, Tháng 09/2018, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ
 29. Tây song trúc: ấm áp, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, sủng thụ, sinh tử, Tháng 09/2018, thụ si tình, thụ trung khuyển, đam mỹ, điềm văn
 30. Thủy dữ hỏa: cổ trang, chưa review, sinh tử, Tháng 09/2018, đam mỹ
 31. Tôi mới là tổng tài: chủ thụ, hài, hiện đại, Tháng 09/2018, đam mỹ, đoản văn
 32. Tôi và bạn trai cũ cởi áo ngủ: chủ công, gương vỡ lại lành, hiện đại, oan gia, Tháng 09/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 33. Trở lại những năm 80: công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, hiện đại, sinh tử, Tháng 09/2018, trọng sinh, đam mỹ
 34. Trọng sinh vị lai chi vương đích Kỳ Lân: chủ thụ, chưa review, sinh tử, Tháng 09/2018, thú nhân, tương lai, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 35. Truy đuổi: chưa review, hiện đại, niên hạ, Tháng 09/2018, thụ đại thúc, đam mỹ
 36. Tu tiên chi phế sài: cổ trang, chủ thụ, chủng điền, chưa review, cường cường, hài, sảng văn, Tháng 09/2018, tu chân, xuyên không, đam mỹ
 37. Tương tư hữu hại: cổ trang, cường cường, giang hồ, ngược tâm, Tháng 09/2018, thụ si tình, đam mỹ
 38. Vong giả quy lai: chưa review, mạt thế, Tháng 09/2018, tương lai, đam mỹ
 39. Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng: báo thù rửa hận, công ôn nhu, công phúc hắc, công trung khuyển, chủ công, cường cường, ngược tra, sảng văn, sủng thụ, Tháng 09/2018, thụ ngạo kiều, thụ tạc mao, tu chân, xuyên thư, đam mỹ, điềm văn

Tháng 08/2018

Danh sách truyện
 1. Ai là vương phi [Nhân ngư]: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, cường cường, nhân ngư, sinh tử, Tháng 08/2018, thú nhân, thụ ngạo kiều, tương lai, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 2. Anh rể nhỏ: ấm áp, công phúc hắc, hiện đại, niên hạ, Tháng 08/2018, thụ ôn nhu, thụ đại thúc, đam mỹ
 3. Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!: ấm áp, công băng sơn, công phúc hắc, cường cường, hỗ sủng, hiện đại, manh moe, Tháng 08/2018, thầm mến, thụ ngốc manh, thụ si tình, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 4. Bạn đời và súng: công băng sơn, công chiếm dục, chính kịch, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên hạ, quân đội, sinh tử, Tháng 08/2018, đam mỹ
 5. Chú: chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên thượng, sinh tử, Tháng 08/2018, thụ si tình, đam mỹ
 6. Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái: công ôn nhu, công mỹ, sủng công, Tháng 08/2018, thụ si tình, thụ tráng, tương lai, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 7. Cổ quốc tình sự: công phúc hắc, dụ thụ, h văn, hiện đại, song tính, Tháng 08/2018, thụ dâm đãng, đam mỹ
 8. Công tử, cười với đồ nhi một cái nào!: công ôn nhu, công băng sơn, cổ trang, giang hồ, niên thượng, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, xuyên không, đam mỹ
 9. Cửu Lục Trầm Chu: công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, sinh tử, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, thụ si tình, đam mỹ
 10. Giết người app: BE, công mỹ, hiện đại, Tháng 08/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ, đoản văn
 11. Hải nhi tử: cổ trang, h văn, nhân ngư, np, sản nhũ, Tháng 08/2018, thụ dâm đãng, đam mỹ
 12. Hormone thần bí: công phúc hắc, công trung khuyển, chưa review, hiện đại, Tháng 08/2018, thế thân, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ
 13. Kết tóc làm phu thê: ấm áp, công tra, cổ trang, chính kịch, chưa review, h văn, sinh tử, Tháng 08/2018, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 14. Không biết ngọt: công ôn nhu, công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, Tháng 08/2018, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ, đoản văn
 15. Ký túc xá: h văn, hiện đại, Tháng 08/2018, thụ nhược, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 16. Lao tù ác ma: công bá đạo, công tra, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, Tháng 08/2018, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 17. Lưu thủy kim triêu: ấm áp, cổ trang, chủ công, chủng điền, chưa review, hỗ sủng, Tháng 08/2018, thụ tráng, thụ trung khuyển, xuyên không, đam mỹ
 18. Mối tình đầu nghịch tập hệ thống: công trung khuyển, chưa review, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, np, sảng văn, Tháng 08/2018, thụ nữ vương, thụ phúc hắc, đam mỹ
 19. Mong mà không được cũng đừng cầu xin: ấm áp, chủ công, giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 08/2018, thụ truy công, đam mỹ
 20. Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân: 419, dụ thụ, hiện đại, Tháng 08/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 21. Mười năm thư tình: hiện đại, Tháng 08/2018, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 22. Mỹ nhân ấm áp: công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, chưa review, cung đình, h văn, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ
 23. Nguyệt hoa như sí: công băng sơn, công phúc hắc, cổ trang, cung đình, cường cường, hỗ công, oan gia, sinh tử, Tháng 08/2018, đam mỹ
 24. Niệm niên hữu dư: ABO, bao dưỡng, chủ thụ, chưa review, dưỡng thành, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên hạ, Tháng 08/2018, đam mỹ
 25. Phá giới: cổ trang, chủ thụ, thanh thủy văn, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ
 26. Phi chính quy luyến ái: chưa review, hiện đại, khoái xuyên, np, Tháng 08/2018, đa thụ, đam mỹ
 27. Quý ngài định kiến: công moe, giới giải trí, hài, hiện đại, manh moe, niên hạ, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 28. Sau khi phản diện nhặt được kịch bản: công moe, công quỷ súc, cổ trang, chưa review, cường cường, dị giới, hệ thống, mất trí nhớ, niên hạ, phản xuyên, Tháng 08/2018, thụ băng sơn, thụ tra, tu chân, xuyên thư, đam mỹ, điềm văn
 29. Tâm sự thi thể: hiện đại, kinh dị, tâm thần, Tháng 08/2018, đam mỹ
 30. Thẳng nam biến dựng phu: ấm áp, chưa review, hiện đại, ngụy huynh đệ, oan gia, sinh tử, Tháng 08/2018, đam mỹ
 31. Thằng nhỏ ngốc: ấm áp, hào môn thế gia, hiện đại, tâm thần, Tháng 08/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 32. Thích khách: ABO, chậm nhiệt, cơ giáp, cường cường, Tháng 08/2018, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 33. Tình ca: công tra, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 08/2018, đam mỹ
 34. Tinh tế kết hôn chỉ nam: ABO, công ôn nhu, công trung khuyển, chưa review, niên hạ, sủng thụ, thanh thủy văn, Tháng 08/2018, thụ nữ vương, tương lai, đam mỹ
 35. Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà!: hiện đại, manh moe, Tháng 08/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 36. Tổng tài, nữ chính ở bên kia: chủ thụ, chưa review, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 08/2018, xuyên thư, đam mỹ
 37. Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân: báo thù rửa hận, cổ trang, Tháng 08/2018, trạch đấu, trọng sinh, đam mỹ
 38. Truyền kỳ Tôm Hùm – Duyên gặp một lần: ấm áp, chủ thụ, hiện đại, sủng thụ, Tháng 08/2018, đam mỹ, điềm văn
 39. Vọng tinh thần: công phúc hắc, cổ trang, cường cường, quân đội, sinh tử, Tháng 08/2018, đam mỹ
 40. Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân: ấm áp, công muộn tao, cổ trang, chủng điền, dị năng, nam nam thế giới, sinh tử, Tháng 08/2018, xuyên không, đam mỹ

Tháng 07/2018

Danh sách truyện
 1. Biến thái cùng bệnh kiều: công trung khuyển, hiện đại, kinh dị, tâm thần, Tháng 07/2018, thụ thần kinh, đam mỹ, đoản văn
 2. Bình mật ong: ấm áp, công băng sơn, chủ thụ, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 07/2018, thụ dương quang, đam mỹ, điềm văn
 3. Căn hộ điên: hắc ám, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, ngoại tình, Tháng 07/2018, đam mỹ, đoản văn
 4. Chả Giò và Màn Thầu: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 5. Chung Thái Phó: BE, công bệnh kiều, cổ trang, cung đình, dưỡng thành, ngược tâm, niên hạ, Tháng 07/2018, đam mỹ
 6. Con yêu thú này ta muốn: cổ trang, cường cường, Tháng 07/2018, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 7. Cuộc sống hạnh phúc của Tô Nhiên: hiện đại, ngược tâm, OE, Tháng 07/2018, đam mỹ
 8. Đại xúc: ấm áp, công moe, hài, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, mất trí nhớ, Tháng 07/2018, đam mỹ, điềm văn
 9. Đệ luyến: công bị rape, hắc bang, hiện đại, huynh đệ, ngược tâm, ngược thân, niên hạ, sm, Tháng 07/2018, đam mỹ
 10. Dị thế chi tiện nam nhân: cổ trang, cường cường, dị giới, sinh tử, Tháng 07/2018, thụ tra, xuyên không, đam mỹ
 11. Định kiến: 419, chính kịch, cường cường, hiện đại, ngược tâm, niên hạ, oan gia, Tháng 07/2018, đam mỹ
 12. Đứa con câm: hiện đại, huynh đệ, niên hạ, Tháng 07/2018, đam mỹ
 13. Đuôi của ngươi rất mềm: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2018, đam mỹ
 14. Khách quan không thể: công phúc hắc, cổ trang, Tháng 07/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 15. Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử: ấm áp, cổ trang, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, niên thượng, phụ tử, sủng thụ, Tháng 07/2018, thụ ngạo kiều, trọng sinh, đam mỹ
 16. Mục tiêu của tôi là không ngồi tù: công phúc hắc, công trung khuyển, hài, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 07/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 17. Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi: chưa review, hiện đại, niên hạ, Tháng 07/2018, đam mỹ, điềm văn
 18. Người cá ở biển Forever: ấm áp, hài, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, nhân ngư, Tháng 07/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ
 19. Nhặt chàng công ngốc về làm ruộng: công moe, cổ trang, chủng điền, mất trí nhớ, mỹ thực, Tháng 07/2018, xuyên không, đam mỹ
 20. Nhật ký sau khi kết hôn của chuột manh: hào môn thế gia, hiện đại, huyền huyễn, khóa nhà, manh moe, sinh tử, Tháng 07/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 21. Phi Hàn: cổ trang, chủ công, Tháng 07/2018, tu chân, đam mỹ, đoản văn
 22. Phù thủy, xin tỉnh giấc: cường cường, hiện đại, kinh dị, tâm thần, Tháng 07/2018, trinh thám, đam mỹ
 23. Quách Tề Ngọc Tiên Sinh: dưỡng thành, hiện đại, ngụy phụ tử, niên hạ, Tháng 07/2018, thụ nhược, đam mỹ
 24. Quan hệ không đứng đắn: 419, ấm áp, công ôn nhu, công bá đạo, công muộn tao, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 07/2018, đam mỹ
 25. Sắc quỷ: công bệnh xà tinh, công trung khuyển, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, sủng thụ, Tháng 07/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn
 26. Sủng phu: ấm áp, cổ trang, chủ công, chưa review, cung đình, Tháng 07/2018, xuyên không, đam mỹ
 27. Tầm y ký: cổ trang, niên hạ, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn, Tháng 07/2018, đam mỹ, đoản văn
 28. Tễ thanh: cổ trang, chưa review, Tháng 07/2018, đam mỹ
 29. Thân sĩ đích trang viên: chủ thụ, chưa review, hiện đại, phương tây, Tháng 07/2018, trạch đấu, trọng sinh, đam mỹ
 30. Tội này, tôi không nhận: chậm nhiệt, cường cường, dị năng, giới giải trí, hiện đại, phản xuyên, Tháng 07/2018, xuyên thư, đam mỹ
 31. Trí nhớ 25 giây: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2018, đam mỹ, đoản văn
 32. Trò chơi trứng phục sinh: công băng sơn, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, mạt thế, Tháng 07/2018, vườn trường, đam mỹ
 33. Trọng sinh chi bia đỡ đạn thụ ngạo giang hồ: cổ trang, chưa review, giang hồ, gương vỡ lại lành, h văn, niên hạ, np, Tháng 07/2018, trọng sinh, đam mỹ
 34. Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí: chủ thụ, dị giới, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 07/2018, xuyên không, đam mỹ
 35. Trúc mã, anh rớt ngựa rồi: hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2018, thầm mến, võng phối, đam mỹ, điềm văn
 36. Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy: ấm áp, chưa review, hiện đại, Tháng 07/2018, trọng sinh, đam mỹ

Tháng 06/2018

Danh sách truyện
 1. 1 tháng 6: hiện đại, Tháng 06/2018, đam mỹ, đoản văn
 2. An tri ngã ý: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, Tháng 06/2018, thụ phúc hắc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 3. Bạch Nguyệt Quang của tra công không chịu diễn theo kịch bản: hiện đại, oan gia, Tháng 06/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 4. Bạn trai tui hình như có bệnh: hài, hiện đại, Tháng 06/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 5. Chiều hư: công bá đạo, công chiếm dục, chưa review, dụ thụ, hiện đại, ngụy phụ tử, niên thượng, sủng thụ, Tháng 06/2018, đam mỹ
 6. Chước Lộc: cổ trang, cung đình, cường cường, Tháng 06/2018, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 7. Cưỡng chế người yêu: công băng sơn, hiện đại, mất trí nhớ, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2018, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 8. Địch Áo tiên sinh: công moe, hài, hào môn thế gia, hiện đại, mất trí nhớ, oan gia, Tháng 06/2018, đam mỹ
 9. Đồng học, đi đường không cần chơi di động: công moe, hiện đại, Tháng 06/2018, thụ ngạo kiều, thụ truy công, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 10. Dữ thi cộng vũ: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2018, đam mỹ, đoản văn
 11. Gia hữu đại giá lang: cổ trang, chủng điền, chưa review, mỹ thực, sinh tử, Tháng 06/2018, xuyên không, đam mỹ
 12. Giang Sơn Tống Đế: cổ trang, chủ công, cung đình, cường cường, Tháng 06/2018, thụ hoàng đế, xuyên không, đam mỹ
 13. Hào hoa phong nhã: chưa review, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 06/2018, vườn trường, đam mỹ
 14. Không phải là em thầm mến anh sao?: hài, hiện đại, Tháng 06/2018, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ
 15. Kim chủ, cưng ra đây!: bao dưỡng, công trung khuyển, giới giải trí, hiện đại, Tháng 06/2018, thầm mến, đam mỹ
 16. Lão công thao nhẹ thôi!: công bá đạo, chính kịch, chưa review, h văn, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 06/2018, đam mỹ
 17. Lưu luyến: công bá đạo, công chiếm dục, cổ trang, dị giới, dụ thụ, hỗ sủng, huyền huyễn, Tháng 06/2018, thụ truy công, tự công tự thụ, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 18. Mạt thế hai, ba sự: chủ thụ, chủng điền, chưa review, hiện đại, mạt thế, Tháng 06/2018, tu chân, đam mỹ
 19. Mười năm yêu anh nhất: BE, công tra, hiện thực hướng, hiện đại, ngoại tình, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược tra, sm, Tháng 06/2018, đam mỹ
 20. Nhật ký tu dưỡng của gối ôm: hiện đại, manh moe, Tháng 06/2018, đam mỹ, đoản văn
 21. Nhất túy kinh niên: công tra, hiện đại, ngược tâm, niên hạ, Tháng 06/2018, thụ tiện, đam mỹ
 22. Những mẩu chuyện của xà yêu và gà rừng: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 06/2018, tu chân, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 23. Những năm tháng ta làm thuộc hạ ở ma cung: cổ trang, Tháng 06/2018, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 24. Nóng, thật nóng: công moe, h văn, hiện đại, Tháng 06/2018, đam mỹ
 25. Nuôi nhốt: BE, công chiếm dục, hắc ám, hiện đại, mạt thế, Tháng 06/2018, đam mỹ
 26. Ôn thủy đun Harry: chưa review, cường cường, hiện đại, sinh tử, Tháng 06/2018, đam mỹ, đồng nhân HP
 27. Ông đây là fan, không phải anti!: hài, hiện đại, Tháng 06/2018, thụ ngốc manh, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên
 28. PVP đại lão cùng PVE đoàn trưởng: công ôn nhu, hiện đại, Tháng 06/2018, võng du, xóa nhà, đam mỹ
 29. Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!: công hoàng đế, cổ trang, chưa review, cung đình, Tháng 06/2018, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ
 30. Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà: 419, công chuyển thụ, hiện đại, sủng thụ, Tháng 06/2018, đam mỹ, đoản văn
 31. Thập ngũ niên chi dương: ấm áp, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 06/2018, đam mỹ
 32. Thuận lợi mọi bề: cổ trang, giang hồ, Tháng 06/2018, đam mỹ, đoản văn
 33. Thượng Đế biết tôi yêu em: chưa review, dụ thụ, hài, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2018, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 34. Tiệm sủi cảo Điền gia: ấm áp, hiện thực hướng, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2018, thụ bình phàm, thụ đại thúc, đam mỹ
 35. Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?: hiện đại, Tháng 06/2018, xóa nhà, đam mỹ, đoản văn
 36. Trò đùa của Merlin: hiện đại, Tháng 06/2018, đam mỹ, đồng nhân HP, đoản văn
 37. Ve mười bảy năm: ấm áp, công ôn nhu, hỗ sủng, hiện đại, tâm thần, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2018, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, đam mỹ
 38. Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự: cổ trang, giang hồ, hài, Tháng 06/2018, đam mỹ
 39. Vương quốc trong lòng bàn tay: BE, fanfic, hiện đại, huynh đệ, ngược luyến tình thâm, Tháng 06/2018, đam mỹ
 40. Xuyên việt chi viễn sơn trà nông: ấm áp, cổ trang, chủng điền, Tháng 06/2018, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 41. Yêu đội: công ôn nhu, cường cường, hiện đại, quân đội, Tháng 06/2018, thụ dương quang, đam mỹ
 42. Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi: chủ thụ, gương vỡ lại lành, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2018, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn

Tháng 05/2018

Danh sách truyện
 1. Ai muốn kết hôn giả với anh?: công ôn nhu, cưới trước yêu sau, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 05/2018, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 2. Ba ba? Ba ba!: chưa review, fanfic, h văn, hiện đại, ngụy phụ tử, Tháng 05/2018, đam mỹ, điềm văn
 3. Chỉ yêu em: chưa review, hỗ công, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 05/2018, đam mỹ
 4. Chính là không ly hôn: công băng sơn, công muộn tao, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, mất trí nhớ, sủng thụ, sinh tử, Tháng 05/2018, thụ tạc mao, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 5. Chó ngáp phải ruồi (Đản Đản Đản Tương): chưa review, fanfic, hài, hiện đại, sinh tử, Tháng 05/2018, đam mỹ, điềm văn
 6. Chuyện lạ dân quốc: chưa review, cường cường, dân quốc, fanfic, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2018, đam mỹ
 7. Có lẽ ta là một con quỷ giả: công ôn nhu, cổ trang, dụ thụ, hỗ sủng, huyền huyễn, Tháng 05/2018, thụ nữ vương, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 8. Còn chọc tôi đánh anh thật đó: ABO, công phúc hắc, chủ thụ, cưới trước yêu sau, cường cường, hiện đại, Tháng 05/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Đó là sư phụ ta: fanfic, hài, hiện đại, Tháng 05/2018, võng du, đam mỹ, điềm văn
 10. Hảo tưởng lộng tử nam chủ a: công chiếm dục, công phúc hắc, dị năng, hiện đại, mạt thế, Tháng 05/2018, xuyên thư, đam mỹ
 11. Hổ đảm hương: ấm áp, công moe, cổ trang, dụ thụ, h văn, hài, niên hạ, Tháng 05/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 12. Hòa thượng và Tiểu Hồng: cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 05/2018, đam mỹ, đoản văn
 13. Hoan nghênh “quấy rối tình dục”: công moe, dụ thụ, hiện đại, niên hạ, Tháng 05/2018, đam mỹ, đoản văn
 14. Làm tình nhân của tôi 100 ngày: công bá đạo, chưa review, fanfic, hiện đại, Tháng 05/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 15. Mẹ kế là nam nhân: cổ trang, fanfic, Tháng 05/2018, đam mỹ, điềm văn
 16. Mỗi ngày nhất định phải hôn một cái: ấm áp, công muộn tao, hài, hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2018, thụ dương quang, vườn trường, đam mỹ
 17. Người trong tủ quần áo: hắc ám, hiện đại, kinh dị, Tháng 05/2018, thầm mến, đam mỹ, đoản văn
 18. Nhụ mộ: chậm nhiệt, hiện đại, niên thượng, Tháng 05/2018, vườn trường, đam mỹ
 19. Sao trời lấp lánh: bao dưỡng, công bá đạo, công lưu manh, giới giải trí, hiện đại, ngược tra, sủng thụ, Tháng 05/2018, thụ ôn nhu, thụ dương quang, trọng sinh, đam mỹ
 20. Sổ tay dưỡng thành đại hiệp: cổ trang, chủ thụ, chưa review, cường cường, giang hồ, hài, Tháng 05/2018, đam mỹ
 21. Ta phát hiện bí mật kinh thiên của thủ trưởng: công bá đạo, chủ thụ, hiện đại, Tháng 05/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 22. Thâm tình vô dụng: công ôn nhu, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 05/2018, thụ si tình, đam mỹ, đoản văn
 23. Thoái vị hoàng đế: công bá đạo, cổ trang, cung đình, cường cường, Tháng 05/2018, thụ hoàng đế, đam mỹ
 24. Tình địch: công phúc hắc, giới giải trí, hiện đại, oan gia, Tháng 05/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 25. Tù binh của ông trùm Mafia: công chiếm dục, h văn, hắc bang, hiện đại, niên hạ, Tháng 05/2018, đam mỹ
 26. Võng du chi tổng tài là người yêu: chưa review, fanfic, hiện đại, Tháng 05/2018, võng du, đam mỹ, điềm văn
 27. Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi!!!: công muộn tao, giới giải trí, hệ thống, hiện đại, Tháng 05/2018, trinh thám, đam mỹ
 28. Xuân sơn nặng mấy vạn: công moe, cổ trang, chủ thụ, niên hạ, Tháng 05/2018, thụ phúc hắc, đam mỹ

Tháng 04/2018

Danh sách truyện
 1. Ái ý quyển quyển: bao dưỡng, công moe, hiện đại, Tháng 04/2018, đam mỹ, đoản văn
 2. Âm phu: hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, sủng thụ, Tháng 04/2018, đam mỹ, điềm văn
 3. Anh muốn thổi thổi: công moe, hiện đại, Tháng 04/2018, đam mỹ, đoản văn
 4. Bạn qua thư thần kỳ: hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 04/2018, đam mỹ, đồng nhân HP
 5. Bảy năm: giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 04/2018, đam mỹ
 6. Cam thân tù tỏa: h văn, hiện đại, sm, Tháng 04/2018, đam mỹ, đoản văn
 7. Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ: bao dưỡng, hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 04/2018, đam mỹ
 8. Cầu người tâm đắc: ấm áp, công tra, công trung khuyển, hiện đại, ngược tra, Tháng 04/2018, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ bình phàm, thụ dương quang, thụ si tình, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Có một tên khốn: hiện đại, Tháng 04/2018, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 10. Cự tinh vấn đỉnh: công băng sơn, công moe, công muộn tao, công phúc hắc, chủ thụ, cường cường, giới giải trí, hiện đại, Tháng 04/2018, trọng sinh, đam mỹ
 11. Cưới ma: cưới trước yêu sau, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 04/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 12. Đại thúc có yêu khí: cổ trang, chưa review, huyền huyễn, mất trí nhớ, np, Tháng 04/2018, thụ đại thúc, xuyên không, đam mỹ
 13. Diệp hữu khô vinh: công tra, gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 04/2018, thế thân, thụ nhược, đam mỹ, đô thị tình duyên
 14. Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương: cổ trang, cường cường, giang hồ, sinh tử, Tháng 04/2018, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân ĐPBB
 15. Đông Phương diệc hữu nhật quy xử: công ôn nhu, cổ trang, cường cường, giang hồ, hỗ sủng, Tháng 04/2018, xuyên không, đam mỹ
 16. Dưa leo hoa cúc túm một phát: công ôn nhu, công phúc hắc, hiện đại, Tháng 04/2018, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đoản văn
 17. Einstein Phì và Trang Phú Quý: ấm áp, công băng sơn, công muộn tao, hài, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 04/2018, thụ thần kinh, trọng sinh, đam mỹ
 18. Em mang thai con trai tôi!: công mỹ, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, sinh tử, Tháng 04/2018, thụ ngốc manh, thụ tráng, đam mỹ
 19. Gian tình đến từ một đoạn ghi âm: bẻ cong, công phúc hắc, hài, hiện đại, manh moe, Tháng 04/2018, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, đam mỹ
 20. Hẻm sâu: chưa review, dưỡng thành, hiện đại, niên hạ, Tháng 04/2018, đam mỹ
 21. Khó thoát khỏi lòng bàn tay: dưỡng thành, hiện đại, sm, Tháng 04/2018, thụ nhược, đam mỹ, đô thị tình duyên
 22. Không yêu thì đi chết đi!: công ôn nhu, giới giải trí, hài, hệ thống, hiện đại, sủng thụ, Tháng 04/2018, thầm mến, thụ ngốc manh, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 23. Linh xâm: công mỹ, cường cường, h văn, hắc bang, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 04/2018, thụ tráng, thụ đại thúc, đam mỹ
 24. Lôi Phong hệ thống: chậm nhiệt, chủ thụ, hệ thống, hiện đại, niên thượng, Tháng 04/2018, thụ băng sơn, đam mỹ, điềm văn
 25. Mẹ chồng gặp mặt nàng dâu: công ôn nhu, hiện đại, sảng văn, Tháng 04/2018, thụ ngạo kiều, thụ tạc mao, đam mỹ
 26. Mẹ nó à! Em thật mạnh mẽ!: cổ trang, Tháng 04/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 27. Một lần trọng sinh vô tác dụng: công moe, công muộn tao, chủ thụ, hài, hiện đại, Tháng 04/2018, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 28. Mouthwatering: ấm áp, công phúc hắc, hiện đại, Tháng 04/2018, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ
 29. Nếu người ở đây: ấm áp, hiện đại, niên hạ, Tháng 04/2018, trọng sinh, đam mỹ
 30. Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường: ấm áp, công moe, chủ thụ, cường cường, hài, hiện đại, Tháng 04/2018, thầm mến, thụ băng sơn, thụ ngạo kiều, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 31. Nhựu lận đại thí cổ mỹ nhân y sinh: công lưu manh, h văn, hắc bang, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 04/2018, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ
 32. Nói một câu, có gả hay không nào: hiện đại, Tháng 04/2018, thụ nhược, đam mỹ, đoản văn
 33. Ở đây chờ em đến: ấm áp, bao dưỡng, công ôn nhu, hài, hiện đại, niên thượng, thanh thủy văn, Tháng 04/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 34. Partner: chưa review, fanfic, hiện đại, Tháng 04/2018, vườn trường, đam mỹ
 35. Phục hợp: công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hiện đại, huynh đệ, niên hạ, song tính, Tháng 04/2018, đam mỹ
 36. Phúc quốc: BE, cổ trang, chủ công, cung đình, huyền huyễn, Tháng 04/2018, đam mỹ, đổi thụ
 37. Sau khi kết hôn: chưa review, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 04/2018, thầm mến, đam mỹ
 38. Sau khi mất đi JJ: h văn, hiện đại, sản nhũ, song tính, Tháng 04/2018, thụ tra, đam mỹ
 39. Ta muốn làm cái bóng của ngươi: ảnh vệ, cổ trang, giang hồ, Tháng 04/2018, đam mỹ, đoản văn
 40. Tâm tư thầm mến anh đừng đoán: hiện đại, Tháng 04/2018, thầm mến, đam mỹ, đoản văn
 41. Technology is fun: hiện đại, Tháng 04/2018, đam mỹ, đồng nhân Twilight, đoản văn
 42. Thiếu niên năm ấy: hiện đại, Tháng 04/2018, đam mỹ, đồng nhân khác, đoản văn
 43. Tiểu đội bát quái siêu đẳng: giới giải trí, hài, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, oan gia, sảng văn, Tháng 04/2018, đam mỹ, điềm văn
 44. Tôi yêu người như người yêu tôi: công phúc hắc, giới giải trí, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 04/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 45. Trước cạn vi kính: công trung khuyển, chưa review, dân quốc, h văn, hiện đại, sủng thụ, song tính, Tháng 04/2018, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 46. Vô sắc giới: cổ trang, Tháng 04/2018, thế thân, trọng sinh, đam mỹ, đoản văn
 47. Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh: công trung khuyển, cưới trước yêu sau, hiện đại, Tháng 04/2018, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 48. Xuyên thành pháo hôi nam xứng: công băng sơn, cổ trang, chủ thụ, dụ thụ, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 04/2018, thụ truy công, trạch đấu, xuyên thư, đam mỹ
 49. Yêu quá khó khăn: chưa review, h văn, hiện đại, huynh đệ, OE, Tháng 04/2018, đam mỹ
 50. Yêu quái thư trai: hài, hiện đại, huyền huyễn, sảng văn, Tháng 04/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn

Tháng 03/2018

Danh sách truyện
 1. Ánh trăng trong lòng hắn: công tra, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, ngoại tình, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 03/2018, thụ dương quang, đam mỹ
 2. Bạch Thiên: công mỹ, công nhược, cổ trang, chủ công, giang hồ, sủng công, Tháng 03/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 3. Bạch tuộc A Thái và cá mực Tiểu Mặc: hiện đại, oan gia, Tháng 03/2018, đam mỹ, đoản văn
 4. Bao dưỡng (Tĩnh Thủy Biên): bao dưỡng, công moe, công muộn tao, hài, hiện đại, Tháng 03/2018, thụ ôn nhu, thụ ngạo kiều, thụ phúc hắc, đam mỹ, điềm văn
 5. Bẫy rập ôn nhu: hiện đại, huynh đệ, niên hạ, Tháng 03/2018, đam mỹ, đoản văn
 6. Câu chuyện tình yêu của hai giáo bá: hiện đại, sủng thụ, Tháng 03/2018, thầm mến, thụ dương quang, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 7. Chồng quỷ: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, ngược luyến tình thâm, Tháng 03/2018, đam mỹ
 8. Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?: công chiếm dục, công muộn tao, cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 03/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 9. Cộng quân thử dạ tu trầm túy: cổ trang, giang hồ, Tháng 03/2018, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 10. Đoản văn ABO: ABO, chủ công, hiện đại, Tháng 03/2018, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 11. Giáo chủ thích làm nũng nhà ta: cổ trang, giang hồ, Tháng 03/2018, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân ĐPBB, điềm văn, đoản văn
 12. Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu: bẻ cong, hài, hiện đại, oan gia, thanh thủy văn, Tháng 03/2018, võng du, võng văn, vườn trường, đam mỹ
 13. Gối ôm ấm áp: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 14. Không gian chi tù ái: chủ công, dị năng, hiện đại, Tháng 03/2018, thụ truy công, đam mỹ
 15. Không hợp: hiện đại, oan gia, Tháng 03/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 16. Lần nữa làm em yêu anh: ấm áp, chưa review, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2018, trọng sinh, đam mỹ
 17. Lần xem mắt thứ 101 của hai vị alpha tiên sinh: ABO, cường cường, hỗ sủng, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2018, tương lai, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 18. Lưới tình cố chấp yêu: công phúc hắc, cường cường, hắc bang, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2018, thụ ôn nhu, thụ đại thúc, đam mỹ
 19. Mang thai ngoài ý muốn: 419, công bá đạo, hiện đại, sinh tử, Tháng 03/2018, thụ thần kinh, đam mỹ
 20. Nhất tâm chi cách: công tra, hiện đại, ngược luyến tình thâm, oan gia, Tháng 03/2018, đam mỹ
 21. Phụ Bình sơn đích yêu quái: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 03/2018, đam mỹ, đoản văn
 22. Playplay: hiện đại, song tính, Tháng 03/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 23. Quân có bệnh không: công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, Tháng 03/2018, thụ ôn nhu, thụ phúc hắc, đam mỹ
 24. Sau khi giết ông xã trong game 5 lần: hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2018, thụ ngốc manh, võng du, võng văn, đam mỹ, điềm văn
 25. Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiện: chủ thụ, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 03/2018, thụ tra, trọng sinh, đam mỹ
 26. Sơ Hạ trong tôi: cường cường, giới giải trí, hiện đại, Tháng 03/2018, đam mỹ
 27. Tâm du thán hỏa xuân: chủ công, h văn, hiện đại, np, Tháng 03/2018, đam mỹ, đổi thụ
 28. Tay chơi: 419, công chuyển thụ, cường cường, h văn, hỗ công, hiện đại, Tháng 03/2018, đam mỹ
 29. Thập nhị sinh tiêu hệ liệt: hiện đại, Tháng 03/2018, đam mỹ
 30. Thiên thu: công băng sơn, cổ trang, chính kịch, chậm nhiệt, giang hồ, huyền huyễn, Tháng 03/2018, thụ ôn nhu, đam mỹ
 31. Thiếu gia cùng gia nô: công bá đạo, công mỹ, cổ trang, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, niên hạ, OE, Tháng 03/2018, thụ nhược, thụ đại thúc, đam mỹ
 32. Thoắt biến: hắc ám, hiện đại, kinh dị, Tháng 03/2018, đam mỹ
 33. Thú sủng: cổ trang, Tháng 03/2018, thú nhân, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ
 34. Thùy thuyết cường gian một hữu ái: hiện đại, Tháng 03/2018, đam mỹ, đoản văn
 35. Tiểu hồ ly: cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, Tháng 03/2018, đam mỹ
 36. Tình nhân chất lượng cao của gấu trúc đỏ: công ôn nhu, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 03/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 37. Toàn lõa đãi cơ trung: h văn, hiện đại, Tháng 03/2018, đam mỹ, đoản văn
 38. Tối chung lưu phóng: cường cường, hỗ công, hiện đại, quân đội, Tháng 03/2018, đam mỹ
 39. Tổng quỳnh dao chi bạo quân: công băng sơn, cổ trang, chủ công, Tháng 03/2018, thụ trung khuyển, đam mỹ, đồng nhân khác
 40. Trẫm thuộc phái diễn xuất: công hoàng đế, cổ trang, chủ công, chủng điền, cung đình, hào môn thế gia, Tháng 03/2018, xuyên không, đam mỹ
 41. Tu chân không bằng ba ba ba: cổ trang, h văn, huynh đệ, np, phụ tử, sản nhũ, sinh tử, song tính, Tháng 03/2018, thú nhân, tu chân, xóa nhà, đam mỹ
 42. Từng bước xâm chiếm: công phúc hắc, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2018, thầm mến, đam mỹ, điềm văn
 43. Yến Hoài Tích: cổ trang, hài, Tháng 03/2018, xuyên không, đam mỹ

Tháng 02/2018

Danh sách truyện
 1. Ác nam nhân: fanfic, giới giải trí, hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, điềm văn
 2. Ảnh Trung Trì: cổ trang, chủ công, chưa review, huyền huyễn, Tháng 02/2018, đam mỹ
 3. Bắt đầu hạnh phúc: công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, chủng điền, nam nam thế giới, sinh tử, Tháng 02/2018, thụ ôn nhu, thụ bình phàm, thụ si tình, xuyên không, đam mỹ
 4. Bé con thân ái: bẻ cong, công băng sơn, chủ công, hỗ sủng, hiện đại, sinh tử, Tháng 02/2018, thụ tráng, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ
 5. Cái hố biến thái cần có S tới lấp: h văn, hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, đoản văn
 6. Chim hoàng yến bị quản hư: ấm áp, cường cường, hỗ sủng, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 02/2018, đam mỹ
 7. Ghét nhất là mấy thứ quan phối: bẻ cong, hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, đoản văn
 8. Hai mặt: chưa review, hắc ám, hiện đại, tâm thần, thanh mai trúc mã, Tháng 02/2018, đam mỹ
 9. Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái: chủ thụ, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, mạt thế, Tháng 02/2018, đam mỹ
 10. Kim phong ngọc lộ: ABO, cổ trang, Tháng 02/2018, thầm mến, đam mỹ
 11. Ma giới thiên sứ: công trung khuyển, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 02/2018, thụ nữ vương, đam mỹ
 12. Mang tang tử: huyền huyễn, sinh tử, Tháng 02/2018, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 13. Mè xửng: công ôn nhu, chủ thụ, dụ thụ, hỗ sủng, hiện đại, quân đội, thanh mai trúc mã, Tháng 02/2018, thầm mến, thụ dương quang, thụ truy công, trọng sinh, đam mỹ
 14. Mèo trắng cùng sổ ghi chép: công ôn nhu, cưới trước yêu sau, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 02/2018, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 15. Ngoại tình: công tra, chưa review, hiện thực hướng, hiện đại, ngoại tình, Tháng 02/2018, thụ tra, đam mỹ
 16. Ngọc tiêu hồn: ấm áp, cổ trang, giang hồ, huyền huyễn, Tháng 02/2018, thụ bình phàm, đam mỹ
 17. Nhất kiến chung tình: ấm áp, công muộn tao, công phúc hắc, dụ thụ, gương vỡ lại lành, hài, hiện đại, mất trí nhớ, sủng công, sinh tử, Tháng 02/2018, thụ si tình, đam mỹ
 18. Nhiễu chỉ nhu: công băng sơn, cổ trang, dụ thụ, hài, huyền huyễn, ngược tâm, Tháng 02/2018, thụ si tình, đam mỹ
 19. Phi thường quan hệ: ấm áp, công lưu manh, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 02/2018, thụ ôn nhu, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 20. Quả tử kì duyến: cổ trang, chủng điền, giang hồ, hài, Tháng 02/2018, thụ bình phàm, đam mỹ, điềm văn
 21. Scandal hàng đầu: ấm áp, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, điềm văn
 22. Ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a: chủ công, hào môn thế gia, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 02/2018, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 23. Thầy Thái có chút ngọt: hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, điềm văn
 24. Tối ái ca ca: h văn, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, Tháng 02/2018, đam mỹ, đoản văn
 25. Tối cường kinh kỷ nhân: cường cường, giới giải trí, ngược tra, sảng văn, thanh thủy văn, Tháng 02/2018, thụ nữ vương, trọng sinh, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 26. Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi: công ôn nhu, công muộn tao, cổ trang, dụ thụ, hỗ sủng, Tháng 02/2018, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 27. Vũ nam: cường cường, hắc bang, hỗ công, hiện đại, Tháng 02/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 28. Xiềng xích yêu thương: công bệnh kiều, công mỹ, hắc ám, hiện đại, kinh dị, tâm thần, Tháng 02/2018, thụ ôn nhu, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ

Tháng 01/2018

Danh sách truyện
 1. Ảnh đế là tên tiểu tiện nhân!: công phúc hắc, giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 01/2018, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ, điềm văn
 2. Anh là của em: công muộn tao, chủ công, hiện đại, sủng công, Tháng 01/2018, đam mỹ, đoản văn
 3. Bàn về phương pháp thu phục quy mao hoàn mỹ: hiện đại, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, oan gia, Tháng 01/2018, tu chân, đam mỹ
 4. Bối đạo nhi trì: công băng sơn, công tra, cường cường, hắc bang, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên hạ, sủng công, Tháng 01/2018, thụ ôn nhu, thụ trung khuyển, trọng sinh, đam mỹ, đổi công
 5. Chất dẫn dụ: ABO, chủ thụ, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 6. Chi Lý đại nhân quá khó hiểu: chưa review, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 7. Có phải đằng ấy thích tui hông?: hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đoản văn
 8. Đại thúc đừng có chạy: công mỹ, hiện đại, niên hạ, np, Tháng 01/2018, thụ đại thúc, xóa nhà, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Đại thúc phải gả: chưa review, hắc bang, hiện đại, ngụy huynh đệ, np, Tháng 01/2018, thụ đại thúc, đam mỹ
 10. Diễm ngộ: fanfic, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đoản văn
 11. Đọa tiên: công muộn tao, cổ trang, chưa review, cung đình, huyền huyễn, niên hạ, Tháng 01/2018, thụ tra, tu chân, đam mỹ
 12. Đột nhiên kết hôn cùng Tổng giám: ấm áp, cưới trước yêu sau, hài, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, điềm văn
 13. Em là nam, anh cũng yêu 2: chưa review, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 14. Em là nam, anh vẫn yêu 3: công bá đạo, công băng sơn, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 01/2018, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 15. Hấp dẫn nơi đầu mũi: ấm áp, công bình phàm, dụ thụ, h văn, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ
 16. Hey cowboy!: hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đoản văn
 17. Hổ lang truyền thuyết: chưa review, cường cường, hiện thực hướng, hiện đại, quân đội, Tháng 01/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 18. Hôn nhân sắp đặt: 419, dị giới, hiện đại, phương tây, sinh tử, Tháng 01/2018, đam mỹ, điềm văn
 19. Hôn ước gia tộc: h văn, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 01/2018, đam mỹ, đô thị tình duyên
 20. Hung thần: công trung khuyển, dụ thụ, giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 01/2018, thụ băng sơn, thụ nữ vương, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 21. Khi tôi xem trộm nhật ký kim chủ: bao dưỡng, chủ công, hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, điềm văn
 22. Khoái Địch Công X Đào Bảo Thọ: hiện đại, Tháng 01/2018, đam mỹ, đoản văn
 23. Nam thành gió nổi: công phúc hắc, chính kịch, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 01/2018, thụ si tình, trinh thám, đam mỹ
 24. Nhát gan là thua: công trung khuyển, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2018, thụ băng sơn, đam mỹ, đoản văn
 25. Phương Bắc của tôi: bẻ cong, công ôn nhu, công bá đạo, hỗ công, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 01/2018, thụ tra, đam mỹ, đô thị tình duyên
 26. Sát Thanh: cường cường, hỗ công, hiện đại, Tháng 01/2018, trinh thám, đam mỹ
 27. Sống lại gặp gã thần kinh: công ôn nhu, công băng sơn, chủ công, hiện đại, niên hạ, sủng công, Tháng 01/2018, thụ trung khuyển, thụ truy công, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 28. Sủng cha: cổ trang, giang hồ, huyền huyễn, np, phụ tử, Tháng 01/2018, thụ đại thúc, xuyên không, đam mỹ
 29. Thiếu gia và con gấu: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, chủ thụ, ngốc bạch ngọt, oan gia, Tháng 01/2018, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn
 30. Tiên liêu vi kính: cổ trang, chủ thụ, hệ thống, Tháng 01/2018, tu chân, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 31. Tiểu lão bản (trọng sinh): ấm áp, báo thù rửa hận, công ôn nhu, công phúc hắc, chậm nhiệt, chủ thụ, chủng điền, hiện đại, Tháng 01/2018, thụ ôn nhu, trạch đấu, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 32. Tình bất phong ma, ái bất thành hoạt: cổ trang, chưa review, h văn, huyền huyễn, ngược thân, sinh tử, Tháng 01/2018, đam mỹ
 33. Tình nhân cuồng dã: fanfic, hiện đại, lính gác dẫn đường, Tháng 01/2018, đam mỹ
 34. Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 01/2018, đam mỹ
 35. Tra công biến miêu ký: ấm áp, công tra, công trung khuyển, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 01/2018, thụ ôn nhu, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 36. Trùng sinh chi bạo quân: ấm áp, công băng sơn, công hoàng đế, cổ trang, chủ công, cung đình, sinh tử, Tháng 01/2018, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 37. Trước khi ly hôn: chủ công, cưới trước yêu sau, giới giải trí, hiện đại, Tháng 01/2018, thầm mến, thụ ngốc manh, thụ si tình, đam mỹ, điềm văn
 38. Vụ cốc: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, cường cường, giang hồ, h văn, sinh tử, Tháng 01/2018, thụ tráng, thụ trung khuyển, xuyên không, đam mỹ
 39. Vương tử kỵ sĩ: chưa review, h văn, hiện đại, sản nhũ, sủng thụ, sinh tử, song tính, Tháng 01/2018, vườn trường, đam mỹ

Năm 2017

Tháng 12/2017

Danh sách truyện
 1. Ái thượng điều giáo sư: chưa review, h văn, hiện đại, sm, Tháng 12/2017, đam mỹ
 2. Ái tình còn lạnh lẽo hơn cái chết: BE, hiện đại, OE, Tháng 12/2017, đam mỹ, đoản văn
 3. Anh đừng có quyến rũ tôi!: bẻ cong, công chiếm dục, công trung khuyển, cường cường, hài, hiện đại, phương tây, Tháng 12/2017, thụ dương quang, trọng sinh, đam mỹ
 4. Áp trại phu nhân: cổ trang, giang hồ, np, Tháng 12/2017, đam mỹ, đoản văn
 5. Bá đạo tổng tài yêu thương ta: bao dưỡng, công bá đạo, hiện đại, Tháng 12/2017, đam mỹ, đồng nhân khác, điềm văn
 6. Chó ngáp phải ruồi (Hi Qua Đoàn Tử): ấm áp, h văn, hiện đại, Tháng 12/2017, thụ đại thúc, đam mỹ
 7. Chủng điền dưỡng nhi: ấm áp, chủng điền, hiện đại, sinh tử, Tháng 12/2017, trọng sinh, đam mỹ
 8. Chuồn chuồn: ấm áp, công ôn nhu, chậm nhiệt, giới giải trí, hiện đại, tâm thần, Tháng 12/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ
 9. Đầu óc chỉ biết đến tiền: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 12/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 10. Dị thế chi vạn vật pháp tắc: cường cường, dị giới, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 12/2017, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 11. Em họ không dễ nuôi: ấm áp, báo thù rửa hận, chậm nhiệt, hiện đại, huynh đệ, sủng thụ, Tháng 12/2017, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 12. Giang Đông song bích: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 12/2017, thanh mai trúc mã, đam mỹ, đồng nhân khác
 13. Hoàng thượng đừng nghịch: ấm áp, công mỹ, cổ trang, giới giải trí, hài, hào môn thế gia, hỗ sủng, hiện đại, phản xuyên, Tháng 12/2017, trạch đấu, đam mỹ
 14. Hữu tử sự cánh thành: công trung khuyển, hào môn thế gia, hiện đại, sinh tử, Tháng 12/2017, đam mỹ, điềm văn
 15. Kế hoạch chia tay của tổng tài bá đạo: chủ thụ, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, hiện đại, ngược tâm, Tháng 12/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Long Mặc: công ôn nhu, công lưu manh, công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, Tháng 12/2017, thụ thần kinh, đam mỹ
 17. Ma vương: chưa review, fanfic, hiện đại, phương tây, Tháng 12/2017, đam mỹ
 18. Mỗi ngày idol đều tự bôi đen: hiện đại, Tháng 12/2017, đam mỹ, điềm văn
 19. Nhóm tổ tông xuyên việt của ta: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 12/2017, đam mỹ, đồng nhân HP
 20. Phòng thí nghiệm: cường cường, niên hạ, Tháng 12/2017, thụ băng sơn, tương lai, đam mỹ
 21. Quay lại nhìn tôi cườ: gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, tâm thần, Tháng 12/2017, thụ tiện, đam mỹ
 22. Quy túc: công trung khuyển, chủ thụ, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 12/2017, đam mỹ
 23. Remix (Hỗn âm nhân sinh): chậm nhiệt, chủ thụ, chưa review, dưỡng thành, hiện đại, niên thượng, Tháng 12/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 24. Sủng hôn hào môn: ấm áp, hào môn thế gia, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 12/2017, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 25. Ta có kỹ năng đặc biệt cao lãnh: báo thù rửa hận, cổ trang, giang hồ, hệ thống, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, np, Tháng 12/2017, xuyên không, đam mỹ
 26. Thân thân ngô hoàng: công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, cung đình, sinh tử, Tháng 12/2017, thụ hoàng đế, thụ ngốc manh, đam mỹ
 27. Tín hiệu bão: hiện đại, tâm thần, Tháng 12/2017, trinh thám, đam mỹ, đoản văn
 28. Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn: ấm áp, công moe, công muộn tao, công trung khuyển, cưới trước yêu sau, hiện đại, Tháng 12/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ, điềm văn
 29. Tôi yêu người khi người vĩnh viễn rời xa tôi: báo thù rửa hận, chủ công, hiện đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược tra, Tháng 12/2017, đam mỹ, đổi thụ, đoản văn
 30. Tổng giám đốc và bé đáng yêu: hiện đại, Tháng 12/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 31. Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện: cổ trang, cường cường, huyền huyễn, Tháng 12/2017, tu chân, xuyên không, đam mỹ
 32. Vì sao giáo chủ ma giáo cố tình là một tuyệt thế mỹ nam?: cổ trang, giang hồ, Tháng 12/2017, đam mỹ, đồng nhân khác, đoản văn

Tháng 11/2017

Danh sách truyện
 1. 24 từ mấu chốt: bẻ cong, chủ công, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 11/2017, thầm mến, thụ biệt nữu, thụ truy công, đam mỹ
 2. A Khinh: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 11/2017, đam mỹ
 3. Bánh trung thu nhân thịt, Bánh Thuận Tử: công ôn nhu, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 11/2017, thú nhân, thụ ngốc manh, đam mỹ
 4. Bất cẩn cái chọc thủng trời: cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 11/2017, trọng sinh, tu chân, tự công tự thụ, đam mỹ
 5. Bệnh ngược: công bệnh kiều, công chiếm dục, hắc ám, hắc bang, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược thân, niên hạ, Tháng 11/2017, đam mỹ
 6. Bị một nam quỷ theo dõi làm sao giờ: ấm áp, chủ công, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 11/2017, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 7. Cấp tốc luân hãm: công mỹ, chưa review, cường cường, hiện đại, Tháng 11/2017, thụ băng sơn, thụ đại thúc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 8. Đá xay sữa bò đậu đỏ: ấm áp, công muộn tao, cưới trước yêu sau, hài, hiện đại, Tháng 11/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn
 9. Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ: bẻ cong, hiện đại, Tháng 11/2017, võng phối, đam mỹ
 10. Giấc mộng ngàn năm: công tra, cường cường, hiện đại, sủng công, Tháng 11/2017, thụ tiện, đam mỹ
 11. Hậu ái: cổ trang, chủ công, cung đình, nam nam thế giới, ngược thân, sủng công, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 12. Hòa ly: công phúc hắc, cổ trang, sinh tử, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 13. Hoàng thượng uy vũ: công ôn nhu, công hoàng đế, cổ trang, chủ thụ, cung đình, sinh tử, Tháng 11/2017, thanh mai trúc mã, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn
 14. Kim bài bảo phiêu: cường cường, hài, hắc bang, niên thượng, oan gia, Tháng 11/2017, thụ thần kinh, tương lai, đam mỹ
 15. Lén lút: ấm áp, chính kịch, hiện đại, nam nam thế giới, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 16. Mau xuyên chi vai ác luôn không biết xấu hổ: cổ trang, chủ thụ, chưa review, dị năng, hệ thống, khoái xuyên, Tháng 11/2017, đam mỹ
 17. Muôn vàn sủng ái: công phúc hắc, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, ngược tâm, sảng văn, Tháng 11/2017, đam mỹ
 18. Mỹ thuật sinh và Thầy: h văn, hiện đại, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 19. Ngày đêm: ấm áp, công chuyển thụ, chủ công, cường cường, hiện đại, Tháng 11/2017, võng du, đam mỹ
 20. Ngây ngốc làm ruộng: ấm áp, cổ trang, chủng điền, sinh tử, Tháng 11/2017, xuyên không, đam mỹ
 21. Ngọc và tơ lụa: dân quốc, hiện đại, quân đội, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 22. Nhân viên phục vụ của tôi tại sao lại manh như vậy!!!: chưa review, hài, hiện đại, huyền huyễn, oan gia, Tháng 11/2017, đam mỹ, điềm văn
 23. Ôn nhu đến chết: hiện đại, ngụy huynh đệ, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 24. Tầm hung sách: cổ trang, chưa review, giang hồ, Tháng 11/2017, trinh thám, đam mỹ
 25. Tình cảm khó giấu: cổ trang, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 11/2017, đam mỹ, đoản văn
 26. Tối cường ngôn linh sư: chủ công, cường cường, dị năng, giới giải trí, hiện đại, huyền huyễn, phản xuyên, Tháng 11/2017, đam mỹ
 27. Trên đầu tôi là một vùng thảo nguyên xanh mượt: chủ thụ, hài, hiện đại, manh moe, Tháng 11/2017, đam mỹ
 28. Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng: ấm áp, công moe, công thê nô, công trung khuyển, hiện đại, khóa nhà, tâm thần, Tháng 11/2017, thụ ôn nhu, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn
 29. Trọng sinh hôi nghê hạ: công muộn tao, công phúc hắc, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 11/2017, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân HP
 30. Tư lệnh và trung khuyển: công ôn nhu, dân quốc, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 11/2017, thụ trung khuyển, đam mỹ
 31. Văn phòng chủ tịch phi nhân loại: hài, hiện đại, huyền huyễn, oan gia, Tháng 11/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 32. Viên tam công tử trọng sinh: cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, gương vỡ lại lành, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, Tháng 11/2017, trọng sinh, đam mỹ
 33. Vườn trẻ của vương quốc: hiện đại, phương tây, Tháng 11/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 34. Yêu anh: hiện đại, ngụy huynh đệ, niên thượng, Tháng 11/2017, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ

Tháng 10/2017

Danh sách truyện
 1. An sinh: cổ trang, chưa review, cưới trước yêu sau, sủng thụ, Tháng 10/2017, thụ nhược, đam mỹ
 2. Anh anh anh, bảo bảo tâm lý khổ: công lãnh diễm, cổ trang, sủng công, Tháng 10/2017, thụ si tình, đam mỹ, đoản văn
 3. Anh chàng mở khóa thân ái: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, oan gia, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 4. Áp đảo na chích thụ: chưa review, hào môn thế gia, hiện đại, sủng thụ, Tháng 10/2017, đam mỹ
 5. Bình quỷ thụ: ấm áp, dân quốc, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 10/2017, đam mỹ
 6. Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn: công muộn tao, giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 10/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn
 7. Đến tương lai tôi là học bá: chủ thụ, cơ giáp, cường cường, sảng văn, sủng thụ, Tháng 10/2017, tương lai, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân JX3
 8. Đọc thầm: chậm nhiệt, hiện đại, niên thượng, Tháng 10/2017, thanh thủy văn, trinh thám, đam mỹ
 9. Đông Phương Bất Bại chi đông quân quy điền: cổ trang, chủ công, giang hồ, phản xuyên, Tháng 10/2017, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân ĐPBB
 10. Fan cuồng tiểu trong suốt và đại thần CV: ấm áp, hiện đại, Tháng 10/2017, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 11. Giang sơn tác giá: cổ trang, Tháng 10/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 12. Giáo chủ ma giáo có lúm đồng tiền: công phúc hắc, cổ trang, chủ thụ, giang hồ, manh moe, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 13. Học bá tái sinh: ấm áp, công muộn tao, công trung khuyển, chậm nhiệt, cường cường, hệ thống, hiện đại, Tháng 10/2017, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn, thụ ôn nhu, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ
 14. Kim chủ không yêu tôi chút nào: bao dưỡng, hiện đại, Tháng 10/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 15. Là vợ cũng là con dâu: chính kịch, h văn, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, song tính, tâm thần, Tháng 10/2017, thụ tiện, đam mỹ, đoản văn
 16. Làm giai cong trong truyện BG: bẻ cong, cường cường, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, sảng văn, Tháng 10/2017, đam mỹ
 17. Luận giáo hoàng tìm chết sử: ấm áp, công trung khuyển, cổ trang, chưa review, cường cường, dị giới, huyền huyễn, niên hạ, Tháng 10/2017, xuyên thư, đam mỹ
 18. Lưng em thật trắng lại thật gầy: công băng sơn, công muộn tao, hiện đại, Tháng 10/2017, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 19. Nam sắc hoặc nhân: BE, công mỹ, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 10/2017, đam mỹ, đoản văn
 20. Nghe nói kiếp trước tôi là tra công: chủ công, dị năng, hiện đại, mạt thế, OE, Tháng 10/2017, đam mỹ
 21. Người bất tử: ABO, cường cường, hiện đại, kinh dị, mạt thế, oan gia, Tháng 10/2017, đam mỹ
 22. Người đối diện giường khi hôn có vị sữa bò: hiện đại, Tháng 10/2017, vườn trường, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 23. Niên hoa: ấm áp, chậm nhiệt, hỗ sủng, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 10/2017, thụ trung khuyển, đam mỹ
 24. Phong cách của mọi người đều không đúng!: ấm áp, công muộn tao, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 25. Phóng thanh ca xướng: ấm áp, công ôn nhu, giới giải trí, hiện đại, Tháng 10/2017, thụ bình phàm, đam mỹ, đô thị tình duyên
 26. Phù sinh nhất mộng: ấm áp, hiện đại, huynh đệ, Tháng 10/2017, thanh mai trúc mã, vườn trường, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 27. Rất mềm cũng rất ngọt: ấm áp, công muộn tao, công phúc hắc, hài, hiện đại, sủng thụ, Tháng 10/2017, thầm mến, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ, điềm văn
 28. Sơn hà biểu lý: cổ trang, cường cường, dị giới, dị năng, huyền huyễn, niên hạ, Tháng 10/2017, đam mỹ
 29. Song giới mậu dịch nam thần: công trung khuyển, chưa review, cường cường, dị giới, giới giải trí, hiện đại, Tháng 10/2017, thụ ôn nhu, tu chân, xuyên không, đam mỹ
 30. Thâm tỉnh băng: công tra, cổ trang, cung đình, mất trí nhớ, sm, tâm thần, Tháng 10/2017, thụ hoàng đế, đam mỹ
 31. Thần mộc cào hoài không hết: ấm áp, công ôn nhu, công trung khuyển, cổ trang, chủ công, manh moe, niên hạ, sủng công, Tháng 10/2017, thụ ngạo kiều, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 32. Thích em lâu hơn chút nữa: ấm áp, công ôn nhu, công muộn tao, chủ thụ, hiện đại, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 33. Thiên nhai lộ vi ương: cổ trang, chậm nhiệt, Tháng 10/2017, trinh thám, đam mỹ, đồng nhân thử miêu, đoản văn
 34. Thiên sơn độc hành: ấm áp, chưa review, hiện đại, huyền huyễn, ngược tâm, Tháng 10/2017, vườn trường, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 35. Thiên triều quỷ sư: công trung khuyển, chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 10/2017, trinh thám, đam mỹ
 36. Thư gửi người: hiện đại, Tháng 10/2017, đam mỹ, đoản văn
 37. Tiên hoa mãn lâu: công băng sơn, công lãnh diễm, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 10/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đồng nhân khác
 38. Tiểu phì thu ☆ Chủ luôn muốn ăn ta: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, cung đình, hài, huyền huyễn, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, điềm văn
 39. Tiểu thần tiên hệ liệt: hiện đại, huyền huyễn, manh moe, ngốc bạch ngọt, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 40. Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương: ấm áp, cổ trang, chưa review, cung đình, dưỡng thành, Tháng 10/2017, xuyên không, đam mỹ
 41. Trọng sinh chi trứ ma: công ôn nhu, cổ trang, chủ công, dưỡng thành, manh moe, Tháng 10/2017, thụ ngốc manh, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 42. Tương kiến hoan: cổ trang, cung đình, giang hồ, hào môn thế gia, Tháng 10/2017, đam mỹ
 43. Vấn đề cá nhân: chủ thụ, hiện đại, Tháng 10/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 44. Về cổ đại làm đầu bếp: cổ trang, chủng điền, dị giới, mỹ thực, nam nam thế giới, sinh tử, Tháng 10/2017, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 45. Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới: cổ trang, dị giới, hệ thống, sảng văn, Tháng 10/2017, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 46. Viễn phương: chưa review, hiện đại, Tháng 10/2017, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 47. Vĩnh dạ chi phong: công ôn nhu, công băng sơn, công phúc hắc, chủ công, hiện đại, phản xuyên, Tháng 10/2017, thụ si tình, võng du, đam mỹ
 48. Xà dược: cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 10/2017, đam mỹ, đoản văn

Tháng 09/2017

Danh sách truyện
 1. Ái như xuân phong: ảnh vệ, công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, cung đình, cung đấu, Tháng 09/2017, thụ ngạo kiều, thụ nhược, đam mỹ
 2. Bác sỹ, tôi không có bệnh: hiện đại, Tháng 09/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 3. Bạch Diệc Sơ: công nhược, hiện đại, ngụy phụ tử, Tháng 09/2017, đam mỹ, đổi thụ, đoản văn
 4. Bất đắc bất vi hoàng: cổ trang, cung đình, sinh tử, Tháng 09/2017, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 5. Bất luân ái. Ái bất luân: BE, cổ trang, dị giới, huynh đệ, np, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 6. Cái gọi là tâm sự: hiện đại, ngoại tình, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 7. Chó săn: ấm áp, công băng sơn, hỗ sủng, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 09/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 8. Danh sách ước nguyện: ấm áp, báo thù rửa hận, công muộn tao, hiện đại, Tháng 09/2017, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Điền viên nhật thường: ấm áp, chủng điền, hiện đại, sảng văn, Tháng 09/2017, trọng sinh, đam mỹ
 10. Điều giáo dục vọng đô thị: h văn, hiện đại, np, phụ tử, sm, song tính, Tháng 09/2017, đam mỹ
 11. Đời có mỹ nhân vô song: cổ trang, chủ thụ, giang hồ, Tháng 09/2017, xuyên không, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 12. Du nhiên mạt thế: chủ thụ, dị năng, hiện đại, mạt thế, np, sảng văn, Tháng 09/2017, thú nhân, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 13. Em, em, em thích anh, anh, anh!: bao dưỡng, công bá đạo, hiện đại, ngược tâm, Tháng 09/2017, thầm mến, thụ nhược, đam mỹ
 14. Gần nhất thị vệ có chút không vui: cổ trang, cung đình, thanh mai trúc mã, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 15. Hệ thống đang báo hỏng: cường cường, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 09/2017, thụ nữ vương, thụ ngốc manh, đam mỹ
 16. Hệ thống truy phu: công băng sơn, công phúc hắc, cổ trang, chủ thụ, hệ thống, Tháng 09/2017, thụ ôn nhu, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 17. Hoa hồng tinh cùng với hoa mắc cỡ tinh!!: chủ thụ, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 18. Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra: chủ công, hiện đại, khoái xuyên, ngược tra, np, sủng công, Tháng 09/2017, vô cp, đa thụ, đam mỹ
 19. Kim chủ không yêu ta tí nào: ấm áp, bao dưỡng, chủ thụ, hiện đại, Tháng 09/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 20. Làm một Beta: ABO, ấm áp, hiện đại, manh moe, oan gia, Tháng 09/2017, đam mỹ, điềm văn
 21. Lục Tử Hề: công băng sơn, công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, Tháng 09/2017, đam mỹ, điềm văn
 22. Manh nam tứ thập: hiện đại, niên hạ, Tháng 09/2017, thụ bình phàm, đam mỹ, đô thị tình duyên
 23. Mỗi ngày tỉnh dậy đều nhìn thấy bạn cùng phòng đang kẹp chân tui: công băng sơn, hiện đại, Tháng 09/2017, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 24. Ngôi nhà quỷ quái: hiện đại, huyền huyễn, huynh đệ, kinh dị, thanh thủy văn, Tháng 09/2017, đam mỹ
 25. Ngươi không thương ta ta ngoại tình: chưa review, hài, hiện đại, phản xuyên, sinh tử, Tháng 09/2017, xuyên không, đam mỹ
 26. Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh: chủ công, hài, hiện đại, oan gia, tâm thần, Tháng 09/2017, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 27. Nhớ ra tên tôi chưa?: ấm áp, công lưu manh, công phúc hắc, hiện thực hướng, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 09/2017, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 28. Ở trước mặt BOSS mạt thế xoát thẻ 363 ngày: ấm áp, hiện đại, mạt thế, Tháng 09/2017, thầm mến, thụ si tình, võng du, xuyên không, đam mỹ
 29. Quẩn quanh nhân gian: công nhược, công phúc hắc, cổ trang, cung đình, huynh đệ, ngược tâm, ngược thân, niên thượng, Tháng 09/2017, thụ hoàng đế, thụ truy công, đam mỹ
 30. Sau khi gặp tiểu tam: hiện đại, ngoại tình, ngược tra, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 31. Tạm biệt Nordrhein Westfalen: chưa review, hiện đại, Tháng 09/2017, đam mỹ
 32. Tam cẩn: công bá đạo, công băng sơn, công mỹ, cổ trang, chủ thụ, huyền huyễn, Tháng 09/2017, đam mỹ
 33. Thiên thần hộ tình: hiện đại, Tháng 09/2017, đam mỹ, đoản văn
 34. Thực định chung thân: công mỹ, cổ trang, chưa review, sinh tử, Tháng 09/2017, đam mỹ
 35. Thực hồn đồ: công băng sơn, công moe, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 09/2017, đam mỹ
 36. Tiểu Bạch Dương: công phúc hắc, công quỷ súc, cường cường, hiện đại, quân đội, Tháng 09/2017, đam mỹ
 37. Tổng tài nghĩ quá nhiều: chủ thụ, chưa review, hiện đại, manh moe, oan gia, Tháng 09/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 38. Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ: báo thù rửa hận, cường cường, dị năng, hệ thống, hiện đại, huyền huyễn, mạt thế, ngụy phụ tử, niên hạ, Tháng 09/2017, thụ băng sơn, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 39. Trọng sinh dị thế – Thú nhân chi Lập Hạ: công ôn nhu, cổ trang, chủng điền, chưa review, dị giới, dị năng, Tháng 09/2017, thú nhân, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 40. Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện: công phúc hắc, sinh tử, Tháng 09/2017, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 41. Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai: ấm áp, công bá đạo, công chiếm dục, hiện đại, sủng thụ, Tháng 09/2017, trọng sinh, đam mỹ
 42. Vì sao lấp lánh nhất: ấm áp, giới giải trí, hài, hiện đại, niên hạ, Tháng 09/2017, thụ thần kinh, đam mỹ
 43. Xuân đình tử mạn sinh: công nhược, cổ trang, huyền huyễn, huynh đệ, niên thượng, Tháng 09/2017, thầm mến, thụ trung khuyển, tu chân, đam mỹ
 44. Xuyên thư ký: hiện đại, Tháng 09/2017, xuyên thư, đam mỹ, đoản văn

Tháng 08/2017

Danh sách truyện
 1. Âm hoàng: công bá đạo, công băng sơn, công mỹ, công trung khuyển, chưa review, cường cường, giới giải trí, hiện đại, np, thanh thủy văn, Tháng 08/2017, thụ đại thúc, đam mỹ
 2. Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi: hỗ công, hiện đại, Tháng 08/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 3. Bỉ dực nan phi: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 08/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 4. Dưỡng cẩu di họa: ấm áp, công trung khuyển, chủ thụ, dưỡng thành, hiện đại, ngụy phụ tử, niên hạ, Tháng 08/2017, thụ đại thúc, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 5. Đường từ từ, người lâu dài: hiện đại, Tháng 08/2017, thầm mến, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Giáo chủ dữ phong tử: cổ trang, chủ thụ, giang hồ, ngược tâm, ngược thân, Tháng 08/2017, đam mỹ
 7. Giáo chủ hắn là mỹ nhân: cổ trang, giang hồ, Tháng 08/2017, đam mỹ, đoản văn
 8. Hôn nhân không tình yêu: công tra, cưới trước yêu sau, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 08/2017, thế thân, thụ nhược, đam mỹ
 9. Hủ hủ như sinh: hiện đại, Tháng 08/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 10. Khổng tước thích khóc: công moe, chủ thụ, hiện đại, sủng công, Tháng 08/2017, đam mỹ, đoản văn
 11. Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới: công băng sơn, cổ trang, chậm nhiệt, chủ thụ, cường cường, hệ thống, ngụy huynh đệ, Tháng 08/2017, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 12. Lang tịch: bao dưỡng, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 08/2017, đam mỹ
 13. Long quyết: BE, công mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, sinh tử, Tháng 08/2017, đam mỹ
 14. Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật: công ôn nhu, chủ công, mạt thế, Tháng 08/2017, thụ si tình, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 15. Mộ sắc tịch hoa: công mỹ, cổ trang, chưa review, cường cường, niên thượng, phụ tử, sủng thụ, Tháng 08/2017, tu chân, đam mỹ
 16. Một trăm loại phương thức nghiền ép phàm nhân: chủ thụ, chưa review, hiện đại, khoái xuyên, ngốc bạch ngọt, Tháng 08/2017, đam mỹ
 17. Nam phi khó sủng: công hoàng đế, cổ trang, cung đình, Tháng 08/2017, đam mỹ
 18. Nam thần nhảy quảng trường: ấm áp, công ôn nhu, công băng sơn, hiện đại, Tháng 08/2017, thụ dương quang, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, điềm văn
 19. Nguyên thủy tái lai: ấm áp, công moe, công phúc hắc, hài, Tháng 08/2017, trọng sinh, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 20. Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da: chưa review, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 08/2017, thú nhân, đam mỹ
 21. Sếp nghĩ nhiều rồi!: chủ thụ, hài, hiện đại, manh moe, oan gia, Tháng 08/2017, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 22. Ta chỉ là phường nhan khống: công hoàng đế, cổ trang, cung đình, thanh mai trúc mã, Tháng 08/2017, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 23. Thâm hải trường miên: BE, hiện đại, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, nhân ngư, Tháng 08/2017, đam mỹ
 24. Tình đầu có độc: chưa review, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 08/2017, đam mỹ, điềm văn
 25. Trùng sinh chi dược thiện nhân sinh: ấm áp, chủng điền, hiện đại, mỹ thực, quân đội, Tháng 08/2017, trọng sinh, đam mỹ
 26. Xoay trái xoay phải: cổ trang, giang hồ, thanh thủy văn, Tháng 08/2017, đam mỹ, đoản văn

Tháng 07/2017

Danh sách truyện
 1. ABO chi mạt thế chiếm đoạt: ABO, ấm áp, công mỹ, h văn, mạt thế, Tháng 07/2017, tương lai, đam mỹ, đoản văn
 2. Ám vệ công lược: ảnh vệ, công mỹ, cổ trang, cường cường, giang hồ, hỗ công, niên hạ, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ
 3. Ân hữu trọng báo: báo thù rửa hận, công bệnh xà tinh, công chiếm dục, chủ công, hào môn thế gia, hiện đại, tâm thần, Tháng 07/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ trung khuyển, trọng sinh, đam mỹ
 4. Anh rể, em có rồi: h văn, hiện đại, sinh tử, sm, song tính, tâm thần, Tháng 07/2017, đam mỹ
 5. Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều: hài, hiện đại, tâm thần, Tháng 07/2017, đam mỹ
 6. Châu thai: cổ trang, giang hồ, hài, sinh tử, Tháng 07/2017, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 7. Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba: ấm áp, chưa review, hiện đại, Tháng 07/2017, thú nhân, đam mỹ, điềm văn
 8. Chuyện hoang đường: chủ công, cường cường, giới giải trí, hiện đại, sủng công, Tháng 07/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Có phải cậu thích tôi không: công băng sơn, hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, Tháng 07/2017, thụ ngạo kiều, vườn trường, đam mỹ, điềm văn
 10. Đại giá huynh trưởng: cổ trang, cưới trước yêu sau, h văn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 11. Dị loại: công mỹ, công phúc hắc, h văn, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 07/2017, thụ ngốc manh, thụ tráng, đam mỹ
 12. Độ ẩm tương đối: công băng sơn, hiện đại, Tháng 07/2017, thầm mến, thụ dương quang, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 13. Endless Love: hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 07/2017, đam mỹ, đồng nhân HP, đoản văn
 14. Hạ phong vật ngữ: cổ trang, Tháng 07/2017, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân khác, điềm văn
 15. Hai minh tinh: ấm áp, công bá đạo, công muộn tao, giới giải trí, hiện đại, Tháng 07/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ thần kinh, đam mỹ, điềm văn
 16. Hàn Lâm công tử thăng chức ký: cổ trang, chưa review, hài, Tháng 07/2017, xuyên không, đam mỹ
 17. Hàng xóm nhỏ: ấm áp, chưa review, hỗ công, hiện đại, Tháng 07/2017, xóa nhà, đam mỹ, điềm văn
 18. Hổ giả hồ uy: cổ trang, huyền huyễn, np, Tháng 07/2017, đam mỹ, đoản văn
 19. Hướng dẫn chăn dắt thiên địch: cường cường, hài, manh moe, ngốc bạch ngọt, sinh tử, Tháng 07/2017, thú nhân, thụ ngốc manh, tu chân, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 20. Kế hoạch bí mật đằng sau cuộc ngừng chiến: hiện đại, Tháng 07/2017, đam mỹ, đồng nhân HP, đoản văn
 21. Không phải cái JJ nào cũng giống như máy đóng cọc: 419, công ôn nhu, công moe, dụ thụ, h văn, hài, hiện đại, Tháng 07/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 22. Lạc nguyệt đãng hoa chi: BE, cổ trang, Tháng 07/2017, đam mỹ, đoản văn
 23. Lam điều tam bộ khúc: cường cường, hài, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 07/2017, đam mỹ
 24. Lần nữa lên đỉnh cao: báo thù rửa hận, công bá đạo, chậm nhiệt, chủ công, giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 25. Lão tài xế thụ và lão công trym lớn sống lạn nhà ổng: ấm áp, h văn, hài, hiện đại, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đoản văn
 26. Lõa thế: giới giải trí, hiện đại, Tháng 07/2017, đam mỹ, đoản văn
 27. Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong: ấm áp, hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 28. Luôn có tình địch muốn công lược ta: công phúc hắc, công trung khuyển, cường cường, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, ngược tra, sảng văn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 29. Nghi ngờ: giới giải trí, hiện đại, Tháng 07/2017, thầm mến, đam mỹ
 30. Ngôi sao viễn Đông: ấm áp, hiện đại, Tháng 07/2017, đam mỹ
 31. Ngự quỷ hữu thuật: cổ trang, chủ công, cường cường, dị giới, dị năng, huyền huyễn, sảng văn, sủng công, thanh thủy văn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 32. Nhặt được bạn trai cũ: công moe, công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, mất trí nhớ, sủng thụ, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 33. Nhị thế tổ và tình địch: công mỹ, chính kịch, chậm nhiệt, hỗ sủng, hiện đại, oan gia, Tháng 07/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 34. Nho nhỏ: cổ trang, Tháng 07/2017, đam mỹ, đồng nhân khác, đoản văn
 35. Niệm Ân: hiện đại, niên thượng, Tháng 07/2017, trọng sinh, đam mỹ
 36. Oan gia lăn lên giường: 419, ấm áp, cưới trước yêu sau, cường cường, hiện đại, oan gia, sủng công, Tháng 07/2017, đam mỹ
 37. Phá hiểu: bẻ cong, công muộn tao, hiện đại, ngược tâm, sủng thụ, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, thụ nhược, đam mỹ
 38. Sau khi tử vong thời gian quay trở lại: công tra, công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 07/2017, trọng sinh, đam mỹ
 39. Sự cố ngoài ý muốn: 419, công lưu manh, hiện đại, niên hạ, Tháng 07/2017, thụ nữ vương, đam mỹ
 40. Tấm ảnh cũ: BE, công bệnh kiều, công chiếm dục, công mỹ, hiện thực hướng, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, tâm thần, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ
 41. Thái Hư Kiếm Ý: hiện đại, Tháng 07/2017, võng du, đam mỹ, đồng nhân JX3
 42. Thâm độ chí tình: ấm áp, chưa review, giới giải trí, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 43. Thần hữu ngô vương: công mỹ, cổ trang, cung đình, h văn, Tháng 07/2017, đam mỹ
 44. Thanh phần: BE, hiện đại, ngược tâm, Tháng 07/2017, thụ bình phàm, đam mỹ, đoản văn
 45. Thời gian cùng tôi yêu em: công băng sơn, công muộn tao, hiện đại, oan gia, Tháng 07/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 46. Tình chi sở chung: công ôn nhu, chủ công, hào môn thế gia, hiện đại, sinh tử, Tháng 07/2017, thụ ôn nhu, trạch đấu, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 47. Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết: huyền huyễn, sinh tử, thanh thủy văn, Tháng 07/2017, thú nhân, tu chân, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 48. Tra gặp đối thủ: công chuyển thụ, công mỹ, chưa review, h văn, hài, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 07/2017, xuyên thư, đam mỹ
 49. Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ: cổ trang, chưa review, giang hồ, h văn, niên hạ, np, Tháng 07/2017, đam mỹ
 50. Trúc mã của tôi: gương vỡ lại lành, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2017, đam mỹ, đoản văn
 51. Úc Nhiễm Trần: cổ trang, ngược luyến tình thâm, ngược thân, Tháng 07/2017, thế thân, thụ nhược, đam mỹ
 52. Xuyên thư chi liêu hán công lược: công băng sơn, dụ thụ, hiện đại, Tháng 07/2017, thầm mến, thụ si tình, xuyên thư, đam mỹ, điềm văn

Tháng 06/2017

Danh sách truyện
 1. Ảnh đế: ấm áp, công lưu manh, chủ thụ, giới giải trí, hiện đại, Tháng 06/2017, thụ si tình, thụ trung khuyển, đam mỹ
 2. Bạn bè của tôi là đại thần: ấm áp, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2017, thụ ngốc manh, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 3. Bán yên vân: công ôn nhu, công mỹ, công trung khuyển, cường cường, hiện đại, ngược tâm, Tháng 06/2017, thụ băng sơn, đam mỹ
 4. Bốn đứa cùng phòng hết ba đứa GAY: chủ công, hiện đại, sủng công, Tháng 06/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 5. Cấm lửa: công bá đạo, cường cường, hắc bang, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, OE, Tháng 06/2017, đam mỹ
 6. Cận vị lai: chính kịch, cường cường, thanh thủy văn, Tháng 06/2017, thụ ôn nhu, tương lai, đam mỹ
 7. Chân thành thâm tình: ấm áp, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 06/2017, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 8. Chàng Gay: hiện đại, Tháng 06/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 9. Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, thanh thủy văn, Tháng 06/2017, đam mỹ
 10. Con đường nghịch tập của vật hi sinh: báo thù rửa hận, công bá đạo, cổ trang, Tháng 06/2017, trọng sinh, đam mỹ
 11. Đệ nhất thi thê: dị năng, hài, hiện đại, mạt thế, thanh thủy văn, Tháng 06/2017, trọng sinh, xuyên thư, đam mỹ
 12. Dị giới điền viên phong tình: công ôn nhu, cổ trang, chủ công, chủng điền, dị giới, hài, huyền huyễn, Tháng 06/2017, thụ ôn nhu, thụ ngốc manh, đam mỹ
 13. Đừng tới đây! Tui dữ lắm đó!: hiện đại, Tháng 06/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 14. Gặp lại sau biệt ly: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2017, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 15. Hạng gia đại thiếu: công ôn nhu, công bá đạo, hào môn thế gia, hiện đại, niên thượng, sủng thụ, Tháng 06/2017, thụ ngạo kiều, thụ tạc mao, trọng sinh, đam mỹ
 16. Hoa hồng đến muộn: hiện đại, ngốc bạch ngọt, ngụy phụ tử, niên hạ, sủng công, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn
 17. Kỹ: h văn, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, quân đội, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn
 18. Làm nằm vùng không phải làm đại tẩu: ấm áp, công phúc hắc, hắc bang, hiện đại, Tháng 06/2017, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 19. Lao tù tuyệt vọng: công ôn nhu, công quỷ súc, hiện đại, ngược tâm, Tháng 06/2017, đam mỹ
 20. Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo: cổ trang, giang hồ, hài, thanh thủy văn, Tháng 06/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 21. May mắn bé nhỏ: ấm áp, bao dưỡng, công trung khuyển, giới giải trí, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2017, thầm mến, thụ băng sơn, đam mỹ
 22. Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ: cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 06/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 23. Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy: công ôn nhu, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2017, đam mỹ
 24. Người máy quản gia: ấm áp, công mỹ, công moe, hiện đại, sủng công, Tháng 06/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đoản văn
 25. Nguyền rủa đảo ác mộng: công chiếm dục, hiện đại, sủng công, Tháng 06/2017, thụ ôn nhu, thụ phúc hắc, đam mỹ
 26. Nơi cầu tàu: hiện đại, phương tây, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn
 27. Pháp sư tháp: cổ trang, dị giới, phương tây, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn
 28. Phim tài liệu quan sát Bộ Cá voi: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn
 29. Quắn đần báo ân: ấm áp, công băng sơn, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2017, thụ dương quang, đam mỹ
 30. Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên: công ôn nhu, công hoàng đế, cổ trang, chưa review, Tháng 06/2017, thụ phúc hắc, đam mỹ
 31. Sau khi mắc bệnh nan y: chưa review, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 06/2017, đam mỹ
 32. Sương chiều não nề: ấm áp, công bá đạo, công chiếm dục, dân quốc, h văn, hiện đại, sủng thụ, Tháng 06/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ
 33. Tam nhật triền miên: ấm áp, công mỹ, cổ trang, cung đình, giang hồ, hài, hỗ sủng, Tháng 06/2017, thụ tráng, đam mỹ
 34. Thần y, ngươi thật cao lãnh!: công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, Tháng 06/2017, thụ biệt nữu, trọng sinh, trinh thám, đam mỹ
 35. Thất lạc phong ấn: chưa review, hài, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 06/2017, đam mỹ
 36. Toàn tức võng du chi khổ lực: hài, Tháng 06/2017, tương lai, võng du, đam mỹ
 37. Tôi có muốn bẻ cong cậu đâu: công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 06/2017, thụ biệt nữu, thụ tạc mao, đam mỹ, đô thị tình duyên
 38. Trọng sinh dân quốc hí tử: công bá đạo, công tra, công trung khuyển, dân quốc, hiện đại, sủng thụ, Tháng 06/2017, thụ nữ vương, thụ phúc hắc, trọng sinh, đam mỹ
 39. Trọng sinh ngự linh sư: báo thù rửa hận, công moe, cường cường, dị giới, hiện đại, Tháng 06/2017, trọng sinh, đam mỹ
 40. Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy: ấm áp, công bá đạo, hiện đại, sủng thụ, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2017, thụ ngốc manh, thụ nhược, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 41. Vi quang: ấm áp, công ôn nhu, công bình phàm, hiện đại, niên thượng, sủng thụ, Tháng 06/2017, thụ si tình, đam mỹ
 42. Xuyên việt chi gia hữu hiền thê: ấm áp, công ôn nhu, công nhược, cổ trang, chủng điền, dị giới, Tháng 06/2017, thụ tráng, thụ trung khuyển, xuyên không, đam mỹ
 43. Ỷ thế hiếp người: công ôn nhu, công trung khuyển, cổ trang, chưa review, giang hồ, h văn, ngược tâm, ngược thân, np, Tháng 06/2017, thụ dâm đãng, thụ tiện, đam mỹ
 44. Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau: hiện đại, huynh đệ, niên thượng, Tháng 06/2017, đam mỹ, đoản văn

Tháng 05/2017

Danh sách truyện
 1. A Snake Named Voldemort: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, đam mỹ, đồng nhân HP
 2. Ân tứ: ấm áp, công bá đạo, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 05/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ
 3. Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn: chưa review, hiện đại, Tháng 05/2017, võng du, đam mỹ
 4. Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh: giới giải trí, hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, tu chân, đam mỹ
 5. Bất tằng ủng bảo: BE, công ôn nhu, công lãnh diễm, hiện đại, ngược tâm, Tháng 05/2017, đam mỹ, đoản văn
 6. Bị người tìm kiếm Human Flesh, có thể báo cảnh sát chăng?: cường cường, hiện đại, Tháng 05/2017, võng văn, đam mỹ, đoản văn
 7. Bi Thiên: công băng sơn, công mỹ, cổ trang, chính kịch, dụ thụ, h văn, huyền huyễn, song tính, Tháng 05/2017, đam mỹ
 8. Chiến và hòa: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân HP
 9. Chính là không còn hợp: công trung khuyển, cường cường, hiện đại, oan gia, Tháng 05/2017, thụ ngạo kiều, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 10. Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu: cổ trang, chưa review, h văn, huyền huyễn, Tháng 05/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 11. Cựu mộng (Khốn Ỷ Nguy Lâu): công phúc hắc, cường cường, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược tâm, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2017, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 12. Dị thế chi thành thần lộ: cổ trang, cường cường, dị giới, hệ thống, huyền huyễn, Tháng 05/2017, tu chân, xuyên không, đam mỹ
 13. Dưỡng thành: công moe, công nhược, hiện đại, sủng thụ, Tháng 05/2017, đam mỹ, đoản văn
 14. Giai nhân là trộm: ấm áp, công băng sơn, công phúc hắc, cổ trang, hài, mất trí nhớ, niên hạ, Tháng 05/2017, thụ đại thúc, xuyên không, đam mỹ
 15. Hình bóng: công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngược tâm, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2017, đam mỹ
 16. Hứa với ngươi đầu bạc không rời: công bình phàm, công nhược, hiện đại, sủng công, Tháng 05/2017, đam mỹ, đoản văn
 17. Kế hoạch sinh bánh bao của tổng tài bá đạo: ấm áp, công trung khuyển, chưa review, hài, hào môn thế gia, hiện đại, sinh tử, Tháng 05/2017, thụ ngạo kiều, thụ thần kinh, đam mỹ
 18. Ký sự gặp quỷ: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 19. Làm lại từ đầu: chủ công, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 05/2017, trọng sinh, đam mỹ, đổi thụ
 20. Mạt thế chưởng thượng thất tinh: công bá đạo, cường cường, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, mạt thế, Tháng 05/2017, thú nhân, thụ băng sơn, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 21. Miêu hành bá đạo: công trung khuyển, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, thụ nữ vương, đam mỹ
 22. Miêu mễ trận tuyến liên manh: chưa review, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2017, đam mỹ
 23. Ngộ xà: công lãnh diễm, cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, Tháng 05/2017, thụ si tình, đam mỹ
 24. Nhánh hồng thứ ba: chủ công, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 05/2017, đam mỹ, đổi công
 25. Nhập vọng: cổ trang, cường cường, giang hồ, hệ thống, phản xuyên, thanh thủy văn, Tháng 05/2017, xuyên thư, đam mỹ
 26. Ôm mê người lão cha đi gặp cha: chưa review, cường cường, hiện đại, oan gia, sinh tử, Tháng 05/2017, đam mỹ, điềm văn
 27. Omega của ta đến từ địa cầu: ABO, ấm áp, cường cường, sinh tử, Tháng 05/2017, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 28. Phúc trạch hữu dư: ấm áp, công băng sơn, công muộn tao, hiện đại, sủng thụ, Tháng 05/2017, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 29. Ta làm đầu bếp ở hiện đại: ấm áp, chủng điền, hỗ sủng, hiện đại, mỹ thực, phản xuyên, Tháng 05/2017, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 30. Tang thế tình nhân: ấm áp, công phúc hắc, dị năng, hỗ sủng, hiện đại, mạt thế, niên thượng, phụ tử, thanh thủy văn, Tháng 05/2017, thầm mến, trọng sinh, đam mỹ
 31. Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân: cổ trang, chưa review, dị giới, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 05/2017, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 32. Tiền thuê phòng tính thế nào?: 419, hiện đại, Tháng 05/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 33. Tình nan tự cấm: công ôn nhu, công lưu manh, h văn, hiện đại, sm, Tháng 05/2017, đam mỹ
 34. Tinh tế đệ nhất dục nhi sư: ấm áp, công hoàng đế, công muộn tao, chủ thụ, dị giới, hào môn thế gia, sinh tử, Tháng 05/2017, thú nhân, thụ ôn nhu, tương lai, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 35. Trì chi dĩ nam: ấm áp, công tra, hài, hiện đại, sủng công, sm, Tháng 05/2017, thụ si tình, thụ trung khuyển, đam mỹ, đoản văn
 36. Triển tiểu miêu mắc bệnh ký: cổ trang, Tháng 05/2017, đam mỹ, đồng nhân thử miêu, đoản văn
 37. Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư: công trung khuyển, chủng điền, cơ giáp, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, mất trí nhớ, ngốc bạch ngọt, quân đội, sủng thụ, sinh tử, Tháng 05/2017, thụ dương quang, thụ ngạo kiều, thụ thần kinh, trọng sinh, tương lai, đam mỹ
 38. Trọng sinh chi Tri An Như Phỉ: công phúc hắc, chủ thụ, hiện đại, Tháng 05/2017, thụ ngốc manh, trọng sinh, đam mỹ, đoản văn
 39. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện: công moe, cổ trang, cường cường, hài, hệ thống, niên hạ, Tháng 05/2017, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 40. Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc: cổ trang, chưa review, dụ thụ, giang hồ, hài, Tháng 05/2017, trọng sinh, tu chân, đam mỹ, điềm văn
 41. Tự bẻ cong để yêu em: bẻ cong, chưa review, giới giải trí, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2017, thầm mến, đam mỹ, đô thị tình duyên
 42. Tùy hứng: ABO, ấm áp, hiện đại, Tháng 05/2017, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 43. Vận mệnh điêu linh chi hoa: cổ trang, cường cường, h văn, huyền huyễn, Tháng 05/2017, đam mỹ
 44. Vợ chồng gà ABO: ABO, hài, hiện đại, Tháng 05/2017, đam mỹ, đoản văn
 45. Võng du chi Hải tặc vương đích nam nhân: ấm áp, công ôn nhu, công bá đạo, chủ thụ, chưa review, hiện đại, Tháng 05/2017, võng văn, đam mỹ, đổi công
 46. Xuyên việt chi luyện thạch giả: công ôn nhu, cổ trang, chủ thụ, cơ giáp, dị giới, dị năng, ngược tra, Tháng 05/2017, xuyên không, đam mỹ

Tháng 04/2017

Danh sách truyện
 1. Bao dung bất hoàn mỹ: ấm áp, công ôn nhu, chính kịch, cưới trước yêu sau, h văn, hiện đại, ngược tâm, sinh tử, song tính, Tháng 04/2017, thụ si tình, đam mỹ
 2. Bao dưỡng (Mục Mộc 40): chủ công, hiện đại, Tháng 04/2017, đam mỹ, đoản văn
 3. Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì: công ôn nhu, hiện đại, oan gia, Tháng 04/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đô thị tình duyên
 4. Bỉ thì bỉ thì I: bao dưỡng, hiện đại, niên hạ, np, sinh tử, Tháng 04/2017, thế thân, trọng sinh, đam mỹ
 5. Có gan thì bẻ thẳng tôi xem: bẻ cong, công mỹ, công tra, hiện thực hướng, hiện đại, ngược tâm, ngược tra, Tháng 04/2017, thụ bình phàm, thụ si tình, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Công giá: công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, chủ công, chủng điền, sủng công, Tháng 04/2017, thụ ôn nhu, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ
 7. Dật Nhiên tùy phong: ấm áp, cường cường, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 04/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 8. Đối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi: công moe, hiện đại, sủng công, thanh mai trúc mã, Tháng 04/2017, thụ si tình, đam mỹ, đô thị tình duyên
 9. Đường cũ ngắm hoàng hôn: ấm áp, công bá đạo, hài, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 04/2017, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, vườn trường, đam mỹ
 10. Hoàng hậu của trẫm: ấm áp, công hoàng đế, cổ trang, cung đình, Tháng 04/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 11. Hữu Xu: công ôn nhu, công bá đạo, cổ trang, huyền huyễn, khoái xuyên, Tháng 04/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, đồng nhân khác
 12. Khốn lưu: công phúc hắc, hắc bang, hiện đại, ngược tâm, sủng thụ, Tháng 04/2017, thụ băng sơn, đam mỹ
 13. Lộ nam hướng bắc I: ấm áp, công trung khuyển, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 04/2017, thụ nữ vương, đam mỹ
 14. Lục Tiêu: hiện đại, np, sủng công, Tháng 04/2017, đa thụ, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 15. Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ: chưa review, hiện đại, niên hạ, Tháng 04/2017, thầm mến, vườn trường, đam mỹ
 16. Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ: ấm áp, công bá đạo, công thê nô, hài, hiện đại, sủng thụ, Tháng 04/2017, đam mỹ
 17. Nịnh thần Lăng Tiêu: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, sủng thụ, Tháng 04/2017, thụ hoàng đế, thụ trung khuyển, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ
 18. Ông xã tôi thay lòng đổi dạ rồi!: ấm áp, công bá đạo, hài, hiện đại, sủng thụ, Tháng 04/2017, thụ thần kinh, đam mỹ, đoản văn
 19. Phong lưu: công nhược, chính kịch, chủ công, chưa review, cường cường, hiện đại, ngược tâm, Tháng 04/2017, thầm mến, đam mỹ
 20. Quay về quá khứ: cổ trang, cường cường, hỗ công, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 04/2017, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân HP
 21. Tán đổ ảnh đế: công băng sơn, giới giải trí, hiện đại, Tháng 04/2017, thầm mến, thụ ngốc manh, đam mỹ
 22. Thú thế chi tế thế an dân: cổ trang, chủ công, chủng điền, chưa review, dị giới, huyền huyễn, np, Tháng 04/2017, thú nhân, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 23. Tiết trời ngày mai có nắng: công bình phàm, hiện đại, Tháng 04/2017, thụ bình phàm, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 24. Tối cường triệu hoán sư: báo thù rửa hận, cổ trang, cường cường, dị giới, dưỡng thành, huyền huyễn, Tháng 04/2017, thú nhân, trọng sinh, đam mỹ
 25. Tôi muốn ly hôn với ông xã: ấm áp, giới giải trí, hiện đại, oan gia, Tháng 04/2017, đam mỹ, đoản văn
 26. Tổng tài, em trai anh là Thần Sáng Thế: công quỷ súc, chưa review, hài, hiện đại, huyền huyễn, ngụy huynh đệ, niên thượng, Tháng 04/2017, thụ thần kinh, xóa nhà, xuyên thư, đam mỹ
 27. Tra công muốn tái hôn cùng tôi: ấm áp, công tra, công trung khuyển, cưới trước yêu sau, hiện đại, ngoại tình, ngược tra, sinh tử, Tháng 04/2017, trọng sinh, đam mỹ
 28. Trọng sinh chi bất trứ cẩm: công tra, chủ thụ, hiện đại, ngược tra, Tháng 04/2017, thế thân, trọng sinh, đam mỹ
 29. Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu: công hoàng đế, công phúc hắc, cổ trang, chủ công, cung đình, sủng thụ, sinh tử, Tháng 04/2017, trọng sinh, đam mỹ
 30. Túy tử Đương Đồ: ấm áp, công băng sơn, chưa review, hiện đại, Tháng 04/2017, thụ bình phàm, đam mỹ
 31. Vẫn chờ người online: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, niên hạ, oan gia, Tháng 04/2017, tương lai, võng du, đam mỹ
 32. Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu: chủ thụ, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, sủng thụ, Tháng 04/2017, đam mỹ
 33. Vực sâu: chủ công, cường cường, hiện đại, Tháng 04/2017, thụ thần kinh, đam mỹ
 34. Xin anh hãy cười đi!: chủ công, hiện đại, lính gác dẫn đường, niên hạ, sủng công, thanh mai trúc mã, Tháng 04/2017, thụ truy công, đam mỹ

Tháng 03/2017

Danh sách truyện
 1. Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy: hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2017, đam mỹ, điềm văn
 2. Cầu lui Nhân Gian giới: hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2017, tu chân, đam mỹ
 3. Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp: ấm áp, công muộn tao, công phúc hắc, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, hiện đại, niên hạ, Tháng 03/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 4. Dã thú pháp tắc: hiện đại, ngược tâm, ngược thân, np, Tháng 03/2017, thụ đại thúc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 5. Đoạt ái: công nhược, cổ trang, Tháng 03/2017, thụ tráng, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân khác
 6. Dữ tích thù: cổ trang, chưa review, hài, ngược tâm, Tháng 03/2017, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 7. Hồn phi yên diệt chi Minh Phong thiên: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, h văn, hỗ sủng, Tháng 03/2017, đam mỹ
 8. Kim bài trợ lý: ấm áp, công muộn tao, giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 03/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ
 9. Mất trí nhớ đừng nháo: ấm áp, giới giải trí, hào môn thế gia, hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 03/2017, đam mỹ
 10. Ngay từ khi em là những điểm ảnh: mạt thế, ngược tâm, Tháng 03/2017, tương lai, đam mỹ, đoản văn
 11. Ngồi yên, tôi tự: ABO, ấm áp, công tra, h văn, hài, hiện đại, Tháng 03/2017, thụ ngốc manh, thụ si tình, thụ tạc mao, đam mỹ
 12. Người kia: công bá đạo, công thê nô, cường cường, hiện đại, ngược tâm, sủng thụ, Tháng 03/2017, thế thân, đam mỹ, đô thị tình duyên
 13. Ngươi rốt cục đến tự thú: chưa review, hiện đại, Tháng 03/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 14. Ôm bánh bao về làm ruộng: công ôn nhu, công thê nô, chủng điền, dụ thụ, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 03/2017, thầm mến, thụ si tình, đam mỹ
 15. Quân y khó làm: công trung khuyển, cổ trang, chính kịch, dụ thụ, h văn, song tính, Tháng 03/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 16. Tại sao game tôi chơi lại biến thành bản cao H?: BE, cổ trang, h văn, hài, np, OE, Tháng 03/2017, vô cp, xuyên không, đam mỹ
 17. Tích niên hoán: BE, cổ trang, chưa review, cung đình, hài, ngược tâm, Tháng 03/2017, đam mỹ, đồng nhân khác
 18. Tự thị cố nhân lai: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 03/2017, thụ ôn nhu, thụ nữ vương, đam mỹ, đô thị tình duyên
 19. Tường vây người: công bệnh kiều, công chiếm dục, công mỹ, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, huynh đệ, niên hạ, Tháng 03/2017, đam mỹ
 20. Vô danh vật ngữ: bẻ cong, chủ thụ, hiện đại, Tháng 03/2017, thụ truy công, vườn trường, đam mỹ
 21. Vương phi của ta là chấp sự: cung đình, cung đấu, fanfic, hiện đại, sinh tử, Tháng 03/2017, đam mỹ

Tháng 02/2017

Danh sách truyện
 1. Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc: ấm áp, chủ thụ, hiện đại, niên hạ, Tháng 02/2017, đam mỹ
 2. Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2: công phúc hắc, hài, hiện đại, Tháng 02/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 3. Chờ: cổ trang, Tháng 02/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đoản văn
 4. Chung tình: hiện đại, lính gác dẫn đường, Tháng 02/2017, đam mỹ
 5. Cố Cách, Bạch Đốc của anh bị rơi rồi!: công băng sơn, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 02/2017, thụ tra, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Độc giả là thổ hào: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, Tháng 02/2017, thầm mến, thụ bình phàm, võng văn, đam mỹ, đoản văn
 7. Dược sư: sủng thụ, Tháng 02/2017, tương lai, võng du, đam mỹ
 8. Gián điệp O cùng kim chủ A: ABO, công chiếm dục, h văn, Tháng 02/2017, tương lai, đam mỹ
 9. Hàn Vũ Tái Lâm (Kỷ Cambri trở lại): dị năng, hiện đại, huyền huyễn, mạt thế, Tháng 02/2017, đam mỹ
 10. Hẹn hò với chồng cũ: công tra, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tra, sinh tử, Tháng 02/2017, trọng sinh, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 11. Hồn phi yên diệt chi Khê Ninh thiên: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, h văn, hỗ sủng, phản xuyên, Tháng 02/2017, thụ dương quang, xuyên không, đam mỹ
 12. Kia một luồng hy vọng: công ôn nhu, chủ công, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 02/2017, thụ ngạo kiều, thụ tra, thụ trung khuyển, đam mỹ
 13. Kiếp quân nhân: hiện đại, quân đội, Tháng 02/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 14. Love you again: bẻ cong, công trung khuyển, chưa review, hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 02/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đoản văn
 15. Một vạn câu em yêu anh: ấm áp, hài, hiện đại, sinh tử, Tháng 02/2017, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ, đô thị tình duyên
 16. Ngũ cảm = Vô cảm: công chiếm dục, công tra, hắc ám, hiện thực hướng, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, Tháng 02/2017, đam mỹ
 17. Ngự hoàng: cổ trang, chưa review, cung đình, np, Tháng 02/2017, thụ hoàng đế, thụ đại thúc, đam mỹ
 18. Ngự tứ lương y: cổ trang, cung đình, Tháng 02/2017, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ
 19. Nha, có bầu rồi: 419, ấm áp, công trung khuyển, cường cường, hiện đại, oan gia, sinh tử, Tháng 02/2017, đam mỹ, điềm văn
 20. Nhặt tổng tài sinh bánh bao: công ôn nhu, công bình phàm, công trung khuyển, hiện đại, mất trí nhớ, sinh tử, Tháng 02/2017, thụ nữ vương, thụ phúc hắc, đam mỹ, điềm văn
 21. Quần lót và nam thần: h văn, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 02/2017, đam mỹ, đoản văn
 22. Si hán nhật thường: công lãnh diễm, dụ thụ, hiện đại, Tháng 02/2017, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, đoản văn
 23. Tả thật thế giới phái Mary Sue: ấm áp, công băng sơn, chưa review, hài, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 02/2017, thụ ngốc manh, xuyên thư, đam mỹ
 24. Tàm thực: hắc ám, hiện đại, kinh dị, ngược luyến tình thâm, tâm thần, Tháng 02/2017, đam mỹ, đoản văn
 25. Thiên hạ đệ nhất ảnh vệ: ảnh vệ, cổ trang, hài, huyền huyễn, Tháng 02/2017, thụ biệt nữu, đam mỹ
 26. Thú nhân chi Đặc chủng binh xuyên việt: ấm áp, bẻ cong, công trung khuyển, cổ trang, chủng điền, dị giới, sủng thụ, sinh tử, Tháng 02/2017, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 27. Thư tình của kỵ sĩ: ấm áp, công bá đạo, công chuyển thụ, công phúc hắc, công trung khuyển, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên thượng, oan gia, Tháng 02/2017, thầm mến, đam mỹ
 28. Triều Thấp: ấm áp, công lưu manh, h văn, hiện đại, Tháng 02/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ, đoản văn
 29. Tư nhân hỉ sự: ấm áp, công phúc hắc, hiện đại, sủng công, Tháng 02/2017, thầm mến, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên
 30. Yên ba hạo miểu: công phúc hắc, cổ trang, cung đình, niên thượng, Tháng 02/2017, thụ hoàng đế, thụ trung khuyển, đam mỹ

Tháng 01/2017

Danh sách truyện
 1. Bạc hà đen: cường cường, giới giải trí, hiện đại, Tháng 01/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 2. Bàn luận làm sao dạy lão Đông y sử dụng biểu cảm cho chính xác: hiện đại, Tháng 01/2017, đam mỹ, đoản văn
 3. Bao dưỡng em đi: ấm áp, bao dưỡng, công ôn nhu, chưa review, hiện đại, oan gia, Tháng 01/2017, thụ ngốc manh, đam mỹ
 4. Bất nhất dạng đích nhân sinh: chậm nhiệt, hiện đại, huynh đệ, thanh mai trúc mã, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 5. Cấm đoạn chi luyến: hiện đại, ngụy phụ tử, ngược luyến tình thâm, np, Tháng 01/2017, thụ nhược, thụ đại thúc, đam mỹ
 6. Cậu ba nhà Holmes: chưa review, hiện đại, Tháng 01/2017, đam mỹ, đồng nhân khác
 7. Chim to chim nhỏ: cổ trang, ngược tâm, ngược thân, phương tây, Tháng 01/2017, đam mỹ, đoản văn
 8. Chúng ta chia tay đi: công thê nô, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ tạc mao, thụ tráng, đam mỹ, đoản văn
 9. Công sự công bạn: h văn, hiện đại, Tháng 01/2017, xóa nhà, đam mỹ, đoản văn
 10. Công thụ dưỡng thành kế hoa: hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân HP
 11. Dược biệt đình: bẻ cong, công quỷ súc, dụ thụ, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 01/2017, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 12. Dưới tán bồ đào ngồi tâm sự + Bên dòng suối: cổ trang, Tháng 01/2017, đam mỹ, đồng nhân thử miêu, đoản văn
 13. Hắc sắc dục niệm: hiện đại, ngược tâm, Tháng 01/2017, đam mỹ, đoản văn
 14. Hải đường nở rộ nơi biển sâu: hào môn thế gia, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 01/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 15. Hận niệm: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 01/2017, đam mỹ, đoản văn
 16. Hằng ngày quan sát CP này ở cự ly gần: công muộn tao, công phúc hắc, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ ngạo kiều, thụ thần kinh, đam mỹ
 17. Hôn nhân hợp đồng: ấm áp, công muộn tao, cưới trước yêu sau, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ ôn nhu, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 18. Huyền hệ liệt: hiện đại, huyền huyễn, Tháng 01/2017, trinh thám, đam mỹ
 19. Khác thủ tiên quy: cổ trang, chậm nhiệt, cường cường, Tháng 01/2017, tu chân, xuyên không, xuyên thư, đam mỹ
 20. Kiếm tại thiên hạ: cổ trang, cung đình, cường cường, huynh đệ, ngược tâm, Tháng 01/2017, thụ hoàng đế, đam mỹ
 21. Làm một tiểu thụ thổ hào đúng tiêu chuẩn: ấm áp, hiện đại, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 22. Lang Phượng đồng nhân: cổ trang, Tháng 01/2017, đam mỹ, đồng nhân khác
 23. Matcha: ấm áp, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ
 24. Nam chính là một bức họa: cổ trang, huyền huyễn, khoái xuyên, kinh dị, phương tây, Tháng 01/2017, đam mỹ
 25. Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi: công muộn tao, giới giải trí, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ ôn nhu, đam mỹ, đoản văn
 26. Ngươi này yêu diễm tiểu tiện hóa + Thật thanh thuần thật không làm ra vẻ: ấm áp, công phúc hắc, giới giải trí, hài, hiện đại, sủng công, Tháng 01/2017, thụ ôn nhu, thụ tiện, đam mỹ, đoản văn
 27. Nhất ý cô hành: hiện đại, huynh đệ, Tháng 01/2017, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ
 28. Quá khí minh tinh: công ôn nhu, công phúc hắc, chủ thụ, chưa review, giới giải trí, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đô thị tình duyên
 29. Quan hệ bí ẩn: hiện đại, Tháng 01/2017, đam mỹ, đô thị tình duyên
 30. Sau khi xuyên thành đệ đệ: cổ trang, chưa review, giang hồ, h văn, sinh tử, thanh mai trúc mã, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 31. Show ân ái đều phải chết: ấm áp, hài, hệ thống, hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, Tháng 01/2017, thụ nhược, võng du, đam mỹ, điềm văn
 32. Ta không yêu ngươi – Phần 4: hiện đại, ngược tra, Tháng 01/2017, đam mỹ
 33. Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang: chưa review, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 01/2017, vườn trường, đam mỹ
 34. Thú thế chi quân gia biến hoàng phu: công lãnh diễm, cổ trang, cường cường, dị giới, hệ thống, sinh tử, Tháng 01/2017, thú nhân, thụ thần kinh, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân JX3
 35. Tiết Tử Hiên: công tra, hiện đại, sảng văn, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 36. Tội + Cộng sự: công bệnh xà tinh, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2017, thụ ôn nhu, trinh thám, đam mỹ
 37. Tra công biến trung khuyển: công thê nô, công tra, chủ thụ, hiện đại, ngược tâm, ngược tra, thanh mai trúc mã, Tháng 01/2017, đam mỹ
 38. Tra công trọng sinh sổ tay: công tra, chủ công, cường cường, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 01/2017, thụ quỷ súc, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 39. Trầm Hương Tỏa: cổ trang, huynh đệ, niên hạ, Tháng 01/2017, đam mỹ
 40. Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng: cổ trang, cung đình, oan gia, Tháng 01/2017, đam mỹ
 41. Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân: công băng sơn, công chiếm dục, cơ giáp, cường cường, Tháng 01/2017, thụ ngạo kiều, trọng sinh, tương lai, đam mỹ
 42. Trọng sinh vào hào môn – hệ thống thay đổi khí chất: báo thù rửa hận, hài, hào môn thế gia, hệ thống, hiện đại, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 43. Trùng sinh thành Thái Tử Phi: cổ trang, cung đình, cung đấu, Tháng 01/2017, trọng sinh, đam mỹ
 44. Vi Vi dạ đàm: hiện đại, Tháng 01/2017, đam mỹ, đoản văn
 45. Xao động: công lãnh diễm, công mỹ, chính kịch, hiện đại, ngược tâm, sủng thụ, Tháng 01/2017, thụ si tình, thụ thần kinh, đam mỹ
 46. Yên Nguyệt Ca: cổ trang, giang hồ, ngược tâm, Tháng 01/2017, đam mỹ

Năm 2016

Tháng 12/2016

Danh sách truyện
 1. Bắc Đông: chậm nhiệt, hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ
 2. Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi: công phúc hắc, h văn, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ dâm đãng, đam mỹ
 3. Cảnh ngục ký sự: hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ
 4. Cố sự của Di Động-chan và Tai Nghe-san: hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ, đoản văn
 5. Cưng à, XXL mới là size của anh: công ôn nhu, công phúc hắc, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 12/2016, thụ tạc mao, đam mỹ, đoản văn
 6. Cường thượng cường ái: công ôn nhu, công bình phàm, công phúc hắc, công trung khuyển, cường cường, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ băng sơn, đam mỹ
 7. Đế vương công lược: cổ trang, chưa review, cung đình, cường cường, Tháng 12/2016, thụ hoàng đế, đam mỹ
 8. Duy nhất Mạc Bằng Lan: công ôn nhu, công phúc hắc, hiện đại, Tháng 12/2016, thầm mến, võng phối, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 9. Gió mùa hè: hiện đại, oan gia, thanh mai trúc mã, Tháng 12/2016, vườn trường, đam mỹ
 10. Gió nhè nhẹ, mưa miên man: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 12/2016, đam mỹ, đoản văn
 11. Huynh trưởng: ấm áp, công ôn nhu, chủ công, hiện đại, ngụy huynh đệ, niên hạ, Tháng 12/2016, đam mỹ
 12. Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác: cổ trang, chủ công, hài, huyền huyễn, oan gia, phản xuyên, Tháng 12/2016, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 13. Lòng có Lăng Hi: công ôn nhu, hài, hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ
 14. Long Xà Ngao Du: cổ trang, fanfic, hài, huyền huyễn, ngược tâm, Tháng 12/2016, đam mỹ
 15. Mạc Vấn Quân Tâm: cổ trang, ngược tâm, thanh thủy văn, Tháng 12/2016, đam mỹ, đồng nhân khác, đoản văn
 16. Minh Thần: công mỹ, chính kịch, giới giải trí, hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ
 17. Mối tình cơm trưa của anh chàng thu ngân: ấm áp, hiện đại, Tháng 12/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 18. Người điên: bẻ cong, công bệnh kiều, hắc ám, hiện đại, kinh dị, ngược luyến tình thâm, niên hạ, tâm thần, Tháng 12/2016, đam mỹ
 19. Người yêu cũ: ấm áp, công ôn nhu, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ biệt nữu, xóa nhà, đam mỹ, đoản văn
 20. Nhất dạ năng hữu đa thiểu tình: chưa review, hiện đại, huynh đệ, ngược tâm, Tháng 12/2016, đam mỹ
 21. Sẽ hỏng mất, nhẹ chút!: h văn, hiện đại, np, sinh tử, song tính, Tháng 12/2016, vườn trường, đam mỹ
 22. Số 10 Phố Yên Đại Tà: ấm áp, công mỹ, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 23. Sói và Thợ săn: ấm áp, chủ công, hiện đại, Tháng 12/2016, xóa nhà, đam mỹ, đoản văn
 24. Ta nổi tiếng khắp đế quốc: công chiếm dục, cổ trang, chủ thụ, chủng điền, ngốc bạch ngọt, sủng thụ, sinh tử, Tháng 12/2016, thú nhân, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 25. Thất Tông Tội: cổ trang, OE, Tháng 12/2016, đam mỹ, đồng nhân khác, đoản văn
 26. Thích anh: chủ công, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ phúc hắc, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 27. Thiều hoa vũ lưu niên: cổ trang, cung đình, cung đấu, cường cường, giang hồ, phụ tử, sủng thụ, Tháng 12/2016, xuyên không, đam mỹ
 28. Tiểu Suy Thần: công lưu manh, công phúc hắc, hài, hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, Tháng 12/2016, thụ biệt nữu, đam mỹ
 29. Tra công chi tử: công trung khuyển, dưỡng thành, hào môn thế gia, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 12/2016, thụ đại thúc, trọng sinh, đam mỹ, đổi công
 30. Trở lại ngọt ngào: hiện thực hướng, hiện đại, huynh đệ, ngoại tình, ngược luyến tình thâm, niên thượng, Tháng 12/2016, đam mỹ
 31. Trùng sinh chi si tửu hữu diễn: ấm áp, cổ trang, chủ công, chủng điền, dị năng, nam nam thế giới, Tháng 12/2016, trọng sinh, đam mỹ
 32. Trùng sinh chi Thiên hạ: cổ trang, cung đình, niên thượng, phụ tử, Tháng 12/2016, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ
 33. Từng người sinh hoạt: BE, hiện đại, ngược tâm, Tháng 12/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 34. Tượng tâm: ấm áp, bao dưỡng, công trung khuyển, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ băng sơn, đam mỹ
 35. Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp: bẻ cong, công lãnh diễm, công ngụy nương, h văn, hài, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ dâm đãng, đam mỹ, đô thị tình duyên
 36. Võng phối chi Lừa gạt đại thần đem về nhà: ấm áp, công ôn nhu, chủ công, chủ thụ, hiện đại, Tháng 12/2016, võng phối, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 37. Xin chào, thị trưởng đại nhân: công ôn nhu, công bị rape, chủ thụ, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 12/2016, trọng sinh, đam mỹ
 38. Yêu chiều: ấm áp, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 12/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ

Tháng 11/2016

Danh sách truyện
 1. 1976: BE, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, Tháng 11/2016, đam mỹ
 2. Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi!: bao dưỡng, công ôn nhu, chủ công, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 11/2016, thụ băng sơn, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ
 3. Beta hắn trong lòng khổ & Alpha hắn không vui vẻ: ABO, công bá đạo, công băng sơn, công trung khuyển, hài, hiện đại, manh moe, Tháng 11/2016, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đoản văn
 4. Chấp niệm: công trung khuyển, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 11/2016, đam mỹ
 5. Chú ái tinh không: ấm áp, công mỹ, cơ giáp, cường cường, hỗ sủng, quân đội, Tháng 11/2016, thầm mến, thụ trung khuyển, trọng sinh, tương lai, đam mỹ
 6. Cơm chiên 50 tệ: h văn, hắc bang, hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ
 7. Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng: chủ công, chủng điền, giới giải trí, hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ
 8. Cưới ma đầu về sống qua ngày: cổ trang, cưới trước yêu sau, Tháng 11/2016, xuyên không, đam mỹ
 9. Đại thúc ngộ thượng lang: công tra, giới giải trí, hắc bang, hiện đại, np, Tháng 11/2016, thụ nhược, thụ đại thúc, đam mỹ
 10. Đi vào nhân cách phân liệt: hiện đại, khoái xuyên, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, tâm thần, Tháng 11/2016, đam mỹ
 11. Độc sủng yêu tinh: ấm áp, cổ trang, cung đình, cung đấu, Tháng 11/2016, xuyên không, đam mỹ
 12. Dự khuyết tình địch: công thê nô, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 11/2016, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đoản văn
 13. Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc: hài, hiện đại, oan gia, Tháng 11/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 14. Hai thụ gặp nhau ắt có một công: ấm áp, hỗ công, hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ
 15. Hồ vương đón dâu: công mỹ, cổ trang, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 11/2016, thụ bình phàm, đam mỹ
 16. Hồi đầu: công mỹ, chủ công, hiện đại, ngược tra, sủng công, Tháng 11/2016, thụ truy công, đam mỹ
 17. Hôn nhân mạc danh kỳ diệu: cưới trước yêu sau, hiện đại, ngốc bạch ngọt, niên thượng, Tháng 11/2016, đam mỹ
 18. Hương thảo thúc tình: h văn, hiện đại, niên hạ, Tháng 11/2016, thụ đại thúc, đam mỹ
 19. Khế ước chuộc tội: hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, niên hạ, Tháng 11/2016, đam mỹ
 20. Mạch lộ quy đồ: ấm áp, công ôn nhu, hỗ sủng, hiện đại, mất trí nhớ, ngược luyến tình thâm, Tháng 11/2016, thụ si tình, đam mỹ
 21. Minh Kính Đài: cổ trang, cung đình, Tháng 11/2016, đam mỹ
 22. Mỗi lần quay đầu lại đều thấy thủ trưởng chăm chú nhìn ta: công moe, chủ công, hài, hiện đại, Tháng 11/2016, thầm mến, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đô thị tình duyên
 23. Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu: công bá đạo, công phúc hắc, công tra, hiện đại, ngược tâm, Tháng 11/2016, thụ bình phàm, thụ tiện, đam mỹ
 24. Người tình song tính của tổng tài bá khí: ấm áp, công trung khuyển, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 11/2016, đam mỹ
 25. Nhất dạ tình hậu: h văn, hiện đại, sinh tử, song tính, Tháng 11/2016, đam mỹ
 26. Phương pháp trả thù tình địch tốt nhất: cường cường, hiện đại, sinh tử, Tháng 11/2016, đam mỹ
 27. Song Lạc: công bá đạo, hiện đại, niên thượng, Tháng 11/2016, thụ nhược, đam mỹ, đoản văn
 28. Thất thân rượu: chưa review, hài, hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 29. Thiết lập này hỏng rồi: hài, Tháng 11/2016, tương lai, xuyên thư, đam mỹ
 30. Tiểu trợ lý: công băng sơn, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 11/2016, thụ băng sơn, thụ thần kinh, đam mỹ
 31. Tình yêu Tiramisu: hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ
 32. Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu: chưa review, cường cường, hiện đại, Tháng 11/2016, võng du, đam mỹ
 33. Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới: hài, hiện đại, Tháng 11/2016, vườn trường, đam mỹ
 34. Tra công trọng sinh biến hảo công: cổ trang, chủ công, chưa review, cung đình, cường cường, sinh tử, thanh thủy văn, Tháng 11/2016, trọng sinh, đam mỹ
 35. Trọng sinh chi dữ lang cộng chẩm: hiện đại, niên thượng, thanh thủy văn, Tháng 11/2016, trọng sinh, đam mỹ
 36. Trọng sinh chi Lê Hân: gương vỡ lại lành, hiện đại, phụ tử, Tháng 11/2016, trọng sinh, đam mỹ
 37. Trọng sinh chi người thừa kế: bẻ cong, hiện đại, niên thượng, phụ tử, Tháng 11/2016, trọng sinh, đam mỹ
 38. Tử dạ tình triền: h văn, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, sản nhũ, sinh tử, Tháng 11/2016, đam mỹ
 39. Tú sắc: cổ trang, huyền huyễn, phương tây, Tháng 11/2016, xuyên không, xuyên thư, đam mỹ, đồng nhân JX3
 40. V đại có một bé chuột: giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 11/2016, trọng sinh, xuyên thư, đam mỹ, đồng nhân HP
 41. Yêu giả thành thật: cường cường, hiện đại, Tháng 11/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 42. Yêu quái kỳ đàm: chưa review, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 11/2016, đam mỹ

Tháng 10/2016

Danh sách truyện
 1. Anh bạn, cậu nghe nói về khổ qua chưa: ấm áp, công moe, chủ công, hiện đại, sủng công, thanh thủy văn, Tháng 10/2016, thụ si tình, thụ truy công, đam mỹ, đô thị tình duyên
 2. Bàn về việc làm sao tóm được một vị kim chủ thiệt to: ấm áp, bao dưỡng, công phúc hắc, dụ thụ, giới giải trí, hiện đại, Tháng 10/2016, thầm mến, thụ ôn nhu, đam mỹ
 3. Bảo hộ của giới Hắc Bạch: công bình phàm, hài, hắc bang, hiện đại, oan gia, Tháng 10/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 4. Cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kì quái: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, ngược tra, Tháng 10/2016, trọng sinh, xóa nhà, đam mỹ
 5. Dã miêu bất tòng: ấm áp, công ôn nhu, giới giải trí, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 10/2016, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 6. Đại ca: công trung khuyển, hài, hiện thực hướng, hiện đại, ngụy huynh đệ, niên hạ, Tháng 10/2016, thụ nữ vương, đam mỹ
 7. Đại dương xanh thẳm: cổ trang, chưa review, huyền huyễn, nhân ngư, phương tây, Tháng 10/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 8. Đôi ba chuyện trong cuộc sống của Quý Ngôn và Tần Vị: ấm áp, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 10/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 9. Đối diện! Mau đem tiết tháo của anh kiếm trở lại!: ấm áp, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, sủng thụ, thanh mai trúc mã, Tháng 10/2016, thụ ngốc manh, võng du, đam mỹ, đô thị tình duyên
 10. Giang sơn dịch: BE, cổ trang, chưa review, cung đình, cung đấu, Tháng 10/2016, đam mỹ
 11. Hoàng thượng vạn tuế: cổ trang, chưa review, hài, thanh thủy văn, Tháng 10/2016, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 12. Không phải tự nguyện ở chung: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, Tháng 10/2016, thụ trung khuyển, đam mỹ, đô thị tình duyên
 13. Ký ức yêu: công mỹ, công trung khuyển, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, OE, Tháng 10/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 14. Lục Hào: công mỹ, cổ trang, chậm nhiệt, hài, huyền huyễn, niên thượng, Tháng 10/2016, thụ tạc mao, tu chân, đam mỹ
 15. Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ: công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, cung đình, cung đấu, Tháng 10/2016, thụ ngạo kiều, thụ phúc hắc, trạch đấu, đam mỹ, điềm văn
 16. Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng đều lộ tẩy: công phúc hắc, cổ trang, chủ thụ, cưới trước yêu sau, giang hồ, manh moe, sảng văn, Tháng 10/2016, thụ ôn nhu, xuyên không, đam mỹ
 17. Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc: công mỹ, công moe, cổ trang, giang hồ, hài, oan gia, Tháng 10/2016, thụ băng sơn, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 18. Muôn hoa tàn phai biết nơi về: công ôn nhu, cổ trang, cung đình, Tháng 10/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ
 19. Ngang nhau: báo thù rửa hận, BE, cổ trang, chưa review, cường cường, giang hồ, ngược luyến tình thâm, Tháng 10/2016, đam mỹ
 20. Nhật ký tìm chồng: ấm áp, công moe, công muộn tao, công ngụy nương, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 10/2016, thụ tráng, võng phối, đam mỹ
 21. Nhĩ đàm luyến ái vi hà bất án sáo lộ lai: ấm áp, công moe, công ngụy nương, chưa review, h văn, hiện đại, Tháng 10/2016, thụ tráng, đam mỹ, đô thị tình duyên
 22. Như Ý đản: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, hài, huyền huyễn, sủng thụ, Tháng 10/2016, đam mỹ
 23. Pháo hôi công mới là tuyệt sắc: công ôn nhu, hài, hiện đại, huyền huyễn, oan gia, Tháng 10/2016, thụ tạc mao, xóa nhà, đam mỹ
 24. Tác tử: công ôn nhu, công băng sơn, chủ thụ, hài, hiện đại, ngược tâm, sủng công, Tháng 10/2016, thụ ngạo kiều, thụ tra, thụ trung khuyển, thụ truy công, đam mỹ
 25. Thần nghèo phù hộ: ấm áp, công ôn nhu, hài, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, Tháng 10/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 26. Trọng Đăng Tiên Đồ: ấm áp, báo thù rửa hận, công băng sơn, cổ trang, hỗ sủng, huyền huyễn, ngược tra, sảng văn, sinh tử, Tháng 10/2016, thụ băng sơn, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 27. Tự tu dưỡng thành một nhược công: ấm áp, công nhược, h văn, hiện đại, niên hạ, Tháng 10/2016, thụ nữ vương, thụ tráng, đam mỹ
 28. Xuyên việt chi đại luyện đan sư: công ôn nhu, công muộn tao, dị năng, huyền huyễn, mỹ thực, thanh thủy văn, Tháng 10/2016, thụ thần kinh, thụ tra, trọng sinh, tương lai, xuyên không, đam mỹ

Tháng 09/2016

Danh sách truyện
 1. Bình phàm: ấm áp, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ bình phàm, đam mỹ
 2. Boss, hạnh vận lai tập!: ấm áp, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 09/2016, đam mỹ
 3. Châu lưu bích chuyển: công lưu manh, cổ trang, giang hồ, Tháng 09/2016, thụ biệt nữu, đam mỹ, đoản văn
 4. Đại dựng phu: ấm áp, cường cường, hiện đại, sinh tử, Tháng 09/2016, đam mỹ
 5. Đám bạn trai đồng thời cầu hôn tôi, làm sao giờ!: chưa review, cơ giáp, oan gia, Tháng 09/2016, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 6. Đi trên mây, nhìn xuống mây: bẻ cong, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 09/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 7. Du thử nhất sinh: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, khóa nhà, Tháng 09/2016, thụ biệt nữu, đam mỹ
 8. Đương nữ vương gặp phúc hắc: báo thù rửa hận, công phúc hắc, chủ thụ, cường cường, hắc bang, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ nữ vương, trạch đấu, trọng sinh, đam mỹ
 9. Giếng quỷ: công chiếm dục, công quỷ súc, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 09/2016, đam mỹ
 10. Hạ Tuyền sống lại: ấm áp, chủ công, hiện đại, niên hạ, sủng công, Tháng 09/2016, thụ ngốc manh, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 11. Hai lần bao dưỡng: bao dưỡng, giới giải trí, gương vỡ lại lành, hài, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ
 12. Hạnh phúc mong chờ: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 09/2016, đam mỹ, đồng nhân HP
 13. Hậu thảm họa: công moe, chủ thụ, hiện đại, mạt thế, Tháng 09/2016, thụ ôn nhu, tu chân, đam mỹ
 14. Không có kiếp sau: ấm áp, công moe, hài, hỗ sủng, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, oan gia, Tháng 09/2016, tương lai, xóa nhà, đam mỹ
 15. Lục thủy thanh sơn: ấm áp, công ôn nhu, công muộn tao, cổ trang, cung đình, Tháng 09/2016, thầm mến, đam mỹ
 16. Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân: công ngụy nương, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 09/2016, đam mỹ
 17. Nguyệt lãng phong thanh: cổ trang, cung đình, ngược luyến tình thâm, sinh tử, Tháng 09/2016, thụ hoàng đế, đam mỹ
 18. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả: chưa review, hiện đại, ngược tâm, OE, Tháng 09/2016, đam mỹ
 19. Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị: công phúc hắc, cổ trang, chưa review, Tháng 09/2016, thụ nhược, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 20. Phiến trung tình duyên: công phúc hắc, cổ trang, giang hồ, hài, Tháng 09/2016, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, đam mỹ
 21. Quỷ hoan Quỷ ái: công ôn nhu, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, OE, Tháng 09/2016, thụ ngốc manh, trinh thám, đam mỹ
 22. Sam trọng thủy phúc: báo thù rửa hận, công ôn nhu, công phúc hắc, chủ thụ, hiện đại, ngược tâm, tâm thần, Tháng 09/2016, thụ biệt nữu, thụ thần kinh, thụ tra, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 23. Siêu sao báo thù: báo thù rửa hận, chưa review, cường cường, hiện đại, sảng văn, Tháng 09/2016, trọng sinh, đam mỹ
 24. Sở tư tại viễn đạo: ấm áp, công ôn nhu, công băng sơn, công mỹ, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ bình phàm, thụ si tình, vườn trường, đam mỹ
 25. Sư huynh là nam thần: ấm áp, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 09/2016, thầm mến, võng du, vườn trường, đam mỹ, đô thị tình duyên
 26. Tại mỹ nhân hoài: công bá đạo, công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, giang hồ, hài, sinh tử, Tháng 09/2016, thụ biệt nữu, thụ tra, đam mỹ
 27. Tặng hoa cho bách đồ: công moe, công trung khuyển, giới giải trí, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 09/2016, thầm mến, thụ nhược, đam mỹ
 28. Thú ái: ấm áp, công bá đạo, công mỹ, h văn, hiện đại, huyền huyễn, np, sủng thụ, Tháng 09/2016, thụ bình phàm, đam mỹ
 29. Tiệm mì nhỏ: ấm áp, bao dưỡng, công băng sơn, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ ôn nhu, thụ si tình, đam mỹ
 30. Tiểu tướng quân: công chiếm dục, công mỹ, công moe, công nhược, cổ trang, huyền huyễn, ngược tâm, OE, Tháng 09/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ
 31. Tinh tế tu yêu: công ôn nhu, công bá đạo, cơ giáp, cường cường, huyền huyễn, sủng thụ, Tháng 09/2016, thú nhân, thụ ngốc manh, tu chân, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 32. Tôi không còn yêu: ấm áp, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 09/2016, thụ ngốc manh, thụ si tình, đam mỹ, đô thị tình duyên
 33. Trọng sinh chi man phu lang: ấm áp, công tra, cổ trang, chủ thụ, chủng điền, dị giới, mỹ thực, np, sinh tử, Tháng 09/2016, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 34. Trúc mã rồi sẽ thành đôi: công ôn nhu, công tra, công trung khuyển, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 09/2016, thụ ôn nhu, thụ tạc mao, võng phối, đam mỹ
 35. Tử trì liên hoa: công mỹ, công nhược, cổ trang, chủ thụ, giang hồ, niên hạ, Tháng 09/2016, đam mỹ, đoản văn
 36. Vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi: bẻ cong, công phúc hắc, chủ thụ, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, oan gia, Tháng 09/2016, đam mỹ
 37. Vì đâu nặng tình như thế: chủng điền, cường cường, hài, hỗ công, hiện đại, Tháng 09/2016, đam mỹ

Tháng 08/2016

Danh sách truyện
 1. Ác long cùng công chúa: cổ trang, dị giới, h văn, Tháng 08/2016, đam mỹ, đoản văn
 2. Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi!: công moe, cổ trang, h văn, huyền huyễn, Tháng 08/2016, thú nhân, thụ phúc hắc, đam mỹ
 3. Bảo bối, lão ngưu muốn ăn cỏ non: chưa review, hiện đại, ngụy phụ tử, niên thượng, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 4. Bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi!: ấm áp, công ôn nhu, hiện đại, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, võng phối, đam mỹ
 5. Chạy trốn: công lưu manh, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 08/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ, đạo mộ
 6. Có giỏi thì đừng chết: công băng sơn, công phúc hắc, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, oan gia, Tháng 08/2016, thụ băng sơn, thụ tạc mao, trinh thám, xóa nhà, đam mỹ
 7. Cốc nước ấm: ấm áp, công ôn nhu, dụ thụ, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, Tháng 08/2016, đam mỹ
 8. Cửa hàng sủng vật tinh tế: ấm áp, cường cường, nhân ngư, sinh tử, Tháng 08/2016, tương lai, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân JX3
 9. Cuộc sống ở chung, “ấy ấy” bắt đầu: ấm áp, hài, hiện đại, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 10. Dâm thú chi Quế Hoa: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, chủ công, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, thụ si tình, thụ tráng, đam mỹ
 11. Dạy bạn cách theo đuổi nam thần: công phúc hắc, chủ thụ, hiện đại, niên hạ, Tháng 08/2016, thầm mến, thụ si tình, võng văn, xóa nhà, đam mỹ, điềm văn
 12. Định lý Pitago: công phúc hắc, dụ thụ, h văn, hiện đại, Tháng 08/2016, đam mỹ
 13. Đông Phương Bất Bại chi tổng quản: ấm áp, công nhược, cổ trang, chủ công, dụ thụ, giang hồ, hài, hỗ sủng, Tháng 08/2016, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân ĐPBB
 14. Hoa sau đình: cổ trang, cung đình, h văn, ngược tâm, song tính, Tháng 08/2016, đam mỹ
 15. Hựu nhất xuân: cổ trang, hài, np, Tháng 08/2016, xóa nhà, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 16. Kí ức chi tỏa: BE, hiện đại, kinh dị, ngược tâm, ngược thân, Tháng 08/2016, trinh thám, đam mỹ
 17. Lâm lạc tịch chiếu: cổ trang, giang hồ, hài, Tháng 08/2016, thầm mến, thụ si tình, đam mỹ
 18. Lão Thấp của tôi: cường cường, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 08/2016, đam mỹ
 19. Lấy nửa kí thức ăn cho chó: công trung khuyển, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 20. Ma đầu đến đây ăn kẹo: ấm áp, cổ trang, cường cường, dụ thụ, hài, hỗ sủng, huyền huyễn, sảng văn, Tháng 08/2016, tu chân, đam mỹ
 21. Mang theo không gian đi tu hành – Kim liên thiên: chủng điền, chưa review, dị năng, hiện đại, sinh tử, Tháng 08/2016, đam mỹ
 22. Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, chủ công, chủng điền, dị năng, sinh tử, Tháng 08/2016, thụ ôn nhu, trạch đấu, xuyên không, đam mỹ
 23. Mạt thế trọng sinh lộ: chủ thụ, dị năng, hiện đại, niên hạ, Tháng 08/2016, trọng sinh, đam mỹ
 24. Nam thần công lược hệ thống: hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 08/2016, đam mỹ
 25. Phôi đạo – Hoại đạo: công bá đạo, công lưu manh, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, oan gia, Tháng 08/2016, thụ ngốc manh, thụ phúc hắc, trinh thám, đam mỹ
 26. Sói đi thành đôi: cường cường, hỗ công, hiện đại, oan gia, Tháng 08/2016, vườn trường, đam mỹ
 27. Tai họa thành nạn yêu thành họa: công băng sơn, công phúc hắc, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 08/2016, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 28. Tê tức chi Lục: ấm áp, bao dưỡng, công phúc hắc, giới giải trí, hiện đại, Tháng 08/2016, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ si tình, thụ trung khuyển, đam mỹ, điềm văn
 29. Tết Thiếu Nhi của Sơ Tam và Lục Nhất: công muộn tao, cường cường, hắc bang, hỗ sủng, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, niên hạ, oan gia, Tháng 08/2016, đam mỹ
 30. Thanh phong từ lai: ấm áp, công băng sơn, công muộn tao, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 08/2016, thầm mến, thụ ôn nhu, thụ tạc mao, đam mỹ, đô thị tình duyên
 31. Thất gia: cổ trang, cường cường, huyền huyễn, Tháng 08/2016, đam mỹ
 32. Thổ phỉ công lược: ấm áp, cổ trang, cung đình, giang hồ, Tháng 08/2016, đam mỹ
 33. Thời đại sinh sản vô tính: chủng điền, dị năng, huyền huyễn, Tháng 08/2016, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 34. Tiên hoa thiên yếu sáp ngưu phẩn: công mỹ, cổ trang, giang hồ, ngược luyến tình thâm, sinh tử, Tháng 08/2016, thụ tráng, đam mỹ
 35. Tôi thực sự đã làm em khóc: công bá đạo, công phúc hắc, công tra, hiện đại, ngược tâm, Tháng 08/2016, thụ bình phàm, thụ tiện, đam mỹ
 36. Trẫm chính là không dám thú ngươi a!: ấm áp, công ôn nhu, công hoàng đế, cổ trang, cung đình, hài, Tháng 08/2016, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 37. Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc đi: ấm áp, công bệnh xà tinh, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 08/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 38. Trùng sinh chi dị thú liệp nhân: báo thù rửa hận, cổ trang, chủ công, cường cường, dị năng, mạt thế, ngược tra, Tháng 08/2016, trọng sinh, đam mỹ, đổi thụ
 39. Trùng sinh chi hiền thần nan vi: ấm áp, cổ trang, cung đình, cung đấu, ngược tra, sủng thụ, Tháng 08/2016, thụ tra, thụ trung khuyển, đam mỹ
 40. Trượt chân: cổ trang, chưa review, giang hồ, hài, Tháng 08/2016, đam mỹ
 41. Tứ hôn: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, cổ trang, cung đình, cường cường, sủng thụ, Tháng 08/2016, thụ trung khuyển, trọng sinh, đam mỹ
 42. Tương kính như tân: công tra, gương vỡ lại lành, hiện đại, ngoại tình, ngược tâm, Tháng 08/2016, thụ nữ vương, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đô thị tình duyên
 43. Tuyệt đối nô lệ: công băng sơn, công trung khuyển, h văn, hắc bang, hiện đại, sm, Tháng 08/2016, thụ băng sơn, đam mỹ
 44. Vô trảo dã thú: công phúc hắc, cổ trang, chủ công, chủng điền, cường cường, hỗ sủng, Tháng 08/2016, thú nhân, thụ ôn nhu, xuyên không, đam mỹ
 45. Vườn trẻ thiên đình: ấm áp, cổ trang, hài, huyền huyễn, manh moe, Tháng 08/2016, đam mỹ, điềm văn
 46. Xuyên việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công: ấm áp, cổ trang, dị giới, sinh tử, Tháng 08/2016, thú nhân, thụ tráng, xuyên không, đam mỹ, điềm văn

Tháng 07/2016

Danh sách truyện
 1. A Thiệp: BE, hiện đại, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 07/2016, đam mỹ
 2. Ai dám nói xấu sư huynh: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, hệ thống, huyền huyễn, Tháng 07/2016, thú nhân, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 3. Ai nha, bảo bối!: ấm áp, hiện đại, Tháng 07/2016, vườn trường, đam mỹ
 4. Âm hôn: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, ngược luyến tình thâm, Tháng 07/2016, đam mỹ, đạo mộ, đồng nhân khác
 5. An hồn khúc: hiện đại, ngược luyến tình thâm, phương tây, Tháng 07/2016, đam mỹ, đoản văn
 6. Bạch kim: hiện đại, huyền huyễn, phụ tử, Tháng 07/2016, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân HP
 7. Bất tố ly thương: cổ trang, chưa review, cường cường, ngược tâm, sinh tử, Tháng 07/2016, đam mỹ
 8. Chấp nhận: ấm áp, công muộn tao, chủ công, cưới trước yêu sau, hiện đại, Tháng 07/2016, thụ trung khuyển, đam mỹ, đoản văn
 9. Chú chân dài: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 07/2016, đam mỹ
 10. Cừu ái phong vân: cổ trang, huynh đệ, ngược tâm, ngược thân, Tháng 07/2016, đam mỹ
 11. Dáng vẻ anh thích em đều có: ấm áp, công ôn nhu, dụ thụ, hài, hiện đại, Tháng 07/2016, đam mỹ
 12. Đẹp trai quá cũng phiền: chủ công, hài, hỗ sủng, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2016, đam mỹ, đoản văn
 13. Dị thế “đào” hoa trái: công nhược, cổ trang, np, Tháng 07/2016, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 14. Hà nhật cộng huề thủ: công ôn nhu, cổ trang, sinh tử, Tháng 07/2016, thụ băng sơn, đam mỹ
 15. Hà Tất: ấm áp, hiện đại, Tháng 07/2016, đam mỹ, đoản văn
 16. Hạo Hạo và Bằng Bằng: ấm áp, công mỹ, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 07/2016, đam mỹ
 17. Khuyển huynh: công ôn nhu, công băng sơn, hiện đại, huyền huyễn, huynh đệ, niên thượng, Tháng 07/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 18. Long Đồ Án quyển tập: cổ trang, cung đình, giang hồ, Tháng 07/2016, trinh thám, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 19. Mạt thế trọng sinh chi phản kích đi, thiếu niên!: ấm áp, công băng sơn, công trung khuyển, chủ thụ, dị năng, hiện đại, huynh đệ, manh moe, mạt thế, niên thượng, sủng thụ, Tháng 07/2016, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, trọng sinh, đam mỹ
 20. Mạt thế trọng sinh chi tạc băng: ấm áp, báo thù rửa hận, công băng sơn, dị năng, hiện đại, mạt thế, sảng văn, thanh mai trúc mã, Tháng 07/2016, thụ tạc mao, trọng sinh, đam mỹ
 21. Mạt thế xâm nhập: cường cường, dị năng, hiện đại, mạt thế, Tháng 07/2016, đam mỹ
 22. Một hữu quang đích ái tình: công ôn nhu, cổ trang, dụ thụ, h văn, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 07/2016, thú nhân, đam mỹ
 23. Một phần hai mươi tư: hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2016, đam mỹ
 24. Một trăm cách tự sát: ấm áp, chưa review, hiện đại, Tháng 07/2016, thầm mến, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ
 25. Nhà minh chủ ngày đêm bị trộm viếng thăm: cổ trang, giang hồ, hài, manh moe, Tháng 07/2016, đam mỹ
 26. Nhan sắc phượng hoàng: công trung khuyển, cổ trang, cung đình, giang hồ, Tháng 07/2016, đam mỹ
 27. Nhiếp chính vương: công ôn nhu, công phúc hắc, cổ trang, chủ công, cung đình, oan gia, Tháng 07/2016, thụ trung khuyển, đam mỹ
 28. Nụ hoa nở rộ của ngài Nguyên soái: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2016, đam mỹ
 29. Sư tôn luôn muốn bù đắp lại: công chiếm dục, công trung khuyển, cổ trang, hệ thống, hỗ sủng, niên hạ, Tháng 07/2016, thụ ngạo kiều, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ
 30. Tái sinh chi từ: hiện đại, phản xuyên, sảng văn, Tháng 07/2016, đam mỹ
 31. Thanh xuyên chi mãn hán toàn tịch: công phúc hắc, cổ trang, chưa review, cung đình, mỹ thực, Tháng 07/2016, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ
 32. Thiếu tướng! Vợ ngài có thai rồi!: cường cường, Tháng 07/2016, tương lai, xuyên không, đam mỹ, điềm văn
 33. Thư sinh hữu lễ: công phúc hắc, cổ trang, hài, Tháng 07/2016, đam mỹ
 34. Tiểu gia vô xử bất tại: công bá đạo, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 07/2016, thụ ngạo kiều, trọng sinh, đam mỹ
 35. Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi: hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 07/2016, trinh thám, vườn trường, đam mỹ
 36. Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ: ấm áp, công trung khuyển, hài, hào môn thế gia, hiện đại, mất trí nhớ, Tháng 07/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 37. Trà hương mãn tinh không: công băng sơn, chủ thụ, cường cường, dị năng, Tháng 07/2016, trọng sinh, tương lai, đam mỹ
 38. Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân: công băng sơn, công trung khuyển, dị năng, hiện đại, mạt thế, Tháng 07/2016, thụ nữ vương, thụ ngạo kiều, trọng sinh, đam mỹ
 39. Trung khuyển bị bệnh dại: ấm áp, công trung khuyển, giới giải trí, hài, hiện đại, Tháng 07/2016, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 40. Tự độ bất đắc: BE, hiện đại, ngược tâm, Tháng 07/2016, đam mỹ, đoản văn
 41. Võng du chi có gan em đừng chạy: chưa review, hiện đại, Tháng 07/2016, võng du, đam mỹ, đô thị tình duyên
 42. Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam: ấm áp, công phúc hắc, cổ trang, chủng điền, cung đấu, hỗ sủng, Tháng 07/2016, thụ ôn nhu, tu chân, đam mỹ
 43. Yêu anh cảnh sát bá đạo: ấm áp, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 07/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 44. Yêu quái y quán: cổ trang, huyền huyễn, Tháng 07/2016, xóa nhà, đam mỹ

Tháng 06/2016

Danh sách truyện
 1. Ái dục thành thị chi tâm ý: hiện đại, ngược tâm, phương tây, Tháng 06/2016, thụ nhược, đam mỹ
 2. Âm quỷ: hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 06/2016, xóa nhà, đam mỹ
 3. An cư lạc nghiệp: công moe, công trung khuyển, dụ thụ, h văn, hài, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2016, thụ phúc hắc, đam mỹ
 4. Bảo bối nhanh yêu anh đi: BE, công muộn tao, dưỡng thành, hiện đại, huyền huyễn, khóa nhà, Tháng 06/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 5. Bắt cóc: h văn, hiện đại, ngược thân, sm, Tháng 06/2016, đam mỹ
 6. Chàng tinh anh tây rởm và sĩ quan cao cấp tiểu bạch kiểm: công phúc hắc, hiện đại, manh moe, ngốc bạch ngọt, quân đội, Tháng 06/2016, đam mỹ, đoản văn
 7. Chàng trai vượt thời gian: hiện đại, phản xuyên, Tháng 06/2016, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 8. Chung thân chế nô tài: ảnh vệ, công phúc hắc, cổ trang, chưa review, cường cường, giang hồ, niên hạ, Tháng 06/2016, thụ trung khuyển, đam mỹ
 9. Con người duy nhất trong gia tộc cương thi: cổ trang, chủng điền, chưa review, dị năng, dưỡng thành, huyền huyễn, Tháng 06/2016, xuyên không, đam mỹ
 10. Cục ngoại hí quân não: công băng sơn, cổ trang, cường cường, huyền huyễn, Tháng 06/2016, thụ tạc mao, đam mỹ, đồng nhân khác
 11. Đặc quyền của thủ trưởng: chưa review, hiện đại, Tháng 06/2016, đam mỹ
 12. Đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc: bẻ cong, hài, hiện đại, khóa nhà, Tháng 06/2016, thụ thần kinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 13. Động cơ giết người: cường cường, hiện đại, Tháng 06/2016, trinh thám, đam mỹ, đô thị tình duyên
 14. Dư Viễn: dụ thụ, h văn, hiện đại, np, song tính, Tháng 06/2016, thụ dâm đãng, xóa nhà, đam mỹ
 15. Duyên lai thị miêu: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2016, thụ nữ vương, đam mỹ
 16. Gã đàn ông xấu xa: ấm áp, công bá đạo, công phúc hắc, hiện đại, niên thượng, Tháng 06/2016, xóa nhà, đam mỹ
 17. Gian tặc, hoàn ngã thân thể: công ôn nhu, công phúc hắc, cổ trang, giang hồ, hài, Tháng 06/2016, thụ ngạo kiều, trinh thám, đam mỹ
 18. Hai ba chuyện ở Dược Vương Cốc: ấm áp, công mỹ, cổ trang, cường cường, song tính, Tháng 06/2016, xóa nhà, đam mỹ
 19. Kế hoạch dụ bắt Merman: nhân ngư, sinh tử, Tháng 06/2016, tương lai, đam mỹ, điềm văn
 20. Không dứt: chưa review, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, Tháng 06/2016, xóa nhà, đam mỹ, đổi công
 21. Liệp Lang Đảo: ấm áp, công moe, cường cường, dụ thụ, hiện đại, mạt thế, Tháng 06/2016, trinh thám, đam mỹ
 22. Mụ trí chướng: ấm áp, công muộn tao, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 06/2016, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 23. My Lord, my God I: bẻ cong, công băng sơn, hắc bang, hiện đại, phương tây, Tháng 06/2016, thụ nhược, đam mỹ
 24. Nam thê của Tể tướng: công tra, công trung khuyển, cổ trang, chủng điền, cung đình, Tháng 06/2016, thụ ôn nhu, thụ bình phàm, trạch đấu, đam mỹ
 25. Ngộ nhập chính đồ: báo thù rửa hận, chủ công, cường cường, hiện đại, khóa nhà, Tháng 06/2016, trọng sinh, đam mỹ
 26. Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam: bẻ cong, giới giải trí, hài, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 06/2016, thụ thần kinh, đam mỹ
 27. Pháp tắc sinh tồn của nam hạng ưu: ấm áp, công trung khuyển, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, thanh mai trúc mã, Tháng 06/2016, thầm mến, thụ ngốc manh, xóa nhà, xuyên không, đam mỹ
 28. Phong Mang: bao dưỡng, giới giải trí, hài, hiện đại, huyền huyễn, sảng văn, Tháng 06/2016, thụ phúc hắc, thụ thần kinh, đam mỹ
 29. Phong quá vũ lưu vân: công mỹ, cổ trang, chưa review, cung đình, cường cường, giang hồ, np, Tháng 06/2016, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 30. Phượng Ly Thiên: công ôn nhu, công phúc hắc, cổ trang, cung đình, cung đấu, cường cường, huynh đệ, khóa nhà, niên hạ, Tháng 06/2016, thụ hoàng đế, đam mỹ
 31. Sâu không lường được: ABO, công trung khuyển, cường cường, dụ thụ, h văn, hiện đại, niên hạ, Tháng 06/2016, thầm mến, thụ nữ vương, đam mỹ
 32. Tang thụ nương nương: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, oan gia, Tháng 06/2016, đam mỹ
 33. Thần phục II: ấm áp, công bá đạo, giới giải trí, hiện đại, sm, Tháng 06/2016, đam mỹ
 34. Thiên sơn khán tà dương: ấm áp, cổ trang, cung đình, cung đấu, hỗ công, ngược tâm, ngược thân, np, quân đội, sm, Tháng 06/2016, xuyên không, đam mỹ
 35. Thiên vương II: ấm áp, cường cường, hài, hiện đại, Tháng 06/2016, tương lai, đam mỹ
 36. Thù đồ: ấm áp, báo thù rửa hận, hào môn thế gia, hiện đại, khóa nhà, Tháng 06/2016, trọng sinh, đam mỹ
 37. Thú tùng chi đao: công lưu manh, cổ trang, cường cường, dị giới, manh moe, thanh thủy văn, Tháng 06/2016, thú nhân, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ
 38. Tôi đã chết rồi: gương vỡ lại lành, hiện đại, huyền huyễn, mất trí nhớ, ngược tâm, OE, Tháng 06/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 39. Tự mang xuân dược đích nam nhân: công ôn nhu, hiện đại, huyền huyễn, manh moe, Tháng 06/2016, thụ ngạo kiều, đam mỹ, điềm văn, đoản văn
 40. Túy trường sinh: cổ trang, cung đấu, dị giới, huyền huyễn, Tháng 06/2016, xuyên không, đam mỹ
 41. Vấn tình: cổ trang, cung đình, Tháng 06/2016, đam mỹ
 42. Vụ đô dạ thoại: ấm áp, công ôn nhu, công moe, công phúc hắc, hài, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 06/2016, thụ ngạo kiều, trinh thám, đam mỹ, đô thị tình duyên
 43. Vu vô thanh xử: chưa review, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 06/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên, đồng nhân thử miêu

Tháng 05/2016

Danh sách truyện
 1. Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao?: h văn, hiện đại, np, phụ tử, sinh tử, song tính, Tháng 05/2016, đam mỹ
 2. Bí mật của Đông Chí: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, thanh thủy văn, Tháng 05/2016, đam mỹ
 3. Bỉ ngạn yên hoa: bao dưỡng, công tra, chính kịch, hiện đại, ngược tâm, ngược thân, niên hạ, Tháng 05/2016, thụ nhược, đam mỹ, đô thị tình duyên, đổi công
 4. Cẩm thượng thiêm hoa: ấm áp, công ôn nhu, công trung khuyển, cường cường, hiện đại, khóa nhà, sủng thụ, Tháng 05/2016, thụ ngốc manh, trọng sinh, vườn trường, đam mỹ
 5. Châm phong đối quyết: công lưu manh, cường cường, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 05/2016, thụ ngạo kiều, thụ phúc hắc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Chia tay: công tra, công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 05/2016, xóa nhà, đam mỹ
 7. Chính năng lượng hệ thống: báo thù rửa hận, hệ thống, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2016, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 8. Dây dưa không rõ: chưa review, h văn, hiện đại, ngược luyến tình thâm, np, Tháng 05/2016, đam mỹ
 9. Đóa bạch liên ấy thật xinh đẹp!: cường cường, dân quốc, hiện thực hướng, hiện đại, ngược tâm, quân đội, Tháng 05/2016, thụ truy công, đam mỹ
 10. Đôi bờ vực thẳm: chưa review, cường cường, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 05/2016, đam mỹ
 11. Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu: cổ trang, crossover, cường cường, giang hồ, Tháng 05/2016, thụ ôn nhu, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân khác, đồng nhân ĐPBB
 12. Dụ bắt tình nhân bỏ trốn: ấm áp, gương vỡ lại lành, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 13. Dương hoàng đế và sáu con lang đại thần: cổ trang, hài, khóa nhà, np, thanh thủy văn, Tháng 05/2016, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ
 14. Gặp quỷ: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2016, đam mỹ, đoản văn
 15. Kẻ cuồng theo dõi thật ra là gã ngốc: chủ công, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 05/2016, đam mỹ, đoản văn
 16. Khi mĩ hình công gặp gỡ tổng công đại nhân: công phúc hắc, chưa review, hài, hiện đại, Tháng 05/2016, thụ tạc mao, đam mỹ
 17. Kỷ kỷ phục kỷ kỷ: ấm áp, cường cường, hài, hỗ công, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 05/2016, đam mỹ
 18. Lang hổ chi niên: ấm áp, chưa review, hiện đại, manh moe, Tháng 05/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 19. Liêu nhiễu kình thương: công bá đạo, công mỹ, công phúc hắc, cổ trang, cường cường, dị giới, dị năng, Tháng 05/2016, xuyên không, đam mỹ
 20. Loving you: ấm áp, chưa review, gương vỡ lại lành, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 05/2016, đam mỹ
 21. Ma đầu: công trung khuyển, cổ trang, giang hồ, mất trí nhớ, sinh tử, Tháng 05/2016, thụ nữ vương, đam mỹ
 22. Mãng niên hoa: cổ trang, cung đình, Tháng 05/2016, thụ hoàng đế, đam mỹ
 23. Mang theo nhân vật chính trốn kịch tình: cổ trang, chậm nhiệt, chưa review, ngụy huynh đệ, Tháng 05/2016, xóa nhà, xuyên không, đam mỹ
 24. Mạt thế trọng sinh chi Bạch Liên Hoa nghịch tập: báo thù rửa hận, chủ công, cường cường, dị năng, hài, hiện đại, mạt thế, Tháng 05/2016, trọng sinh, xuyên thư, đam mỹ
 25. Mê vụ: chưa review, crossover, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2016, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân HP, đồng nhân Twilight
 26. Người giữ tháp: ấm áp, cường cường, hỗ công, hiện đại, Tháng 05/2016, đam mỹ
 27. Nhà có chó dữ: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, sủng thụ, Tháng 05/2016, đam mỹ
 28. Nồi nào vung nấy: ấm áp, công trung khuyển, chủ công, chưa review, hiện đại, khóa nhà, Tháng 05/2016, thụ ôn nhu, vườn trường, đam mỹ
 29. Phật môn ác thê: cổ trang, chủ thụ, huyền huyễn, sảng văn, Tháng 05/2016, tu chân, xuyên không, đam mỹ
 30. Quý ngọc: cổ trang, chưa review, Tháng 05/2016, xuyên không, đam mỹ
 31. Thần hi: ấm áp, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, sủng thụ, Tháng 05/2016, thụ nhược, đam mỹ, đô thị tình duyên
 32. Thành đôi: ấm áp, cổ trang, huyền huyễn, Tháng 05/2016, đam mỹ
 33. Thanh xuyên: cổ trang, chưa review, np, Tháng 05/2016, xuyên không, đam mỹ
 34. Thế bất khả đáng: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, cường cường, hài, hiện đại, sủng thụ, Tháng 05/2016, thụ nữ vương, thụ ngạo kiều, đam mỹ
 35. Thị lang của bá chủ: ấm áp, cổ trang, thanh thủy văn, Tháng 05/2016, đam mỹ, đoản văn
 36. Thiên luyến cấm thủy: cổ trang, chưa review, cung đình, niên hạ, sinh tử, Tháng 05/2016, thụ nhược, đam mỹ
 37. Thương bạch, hữu thanh: ấm áp, hiện đại, Tháng 05/2016, vườn trường, đam mỹ, đoản văn
 38. Tình địch, chúng ta làm bạn đi: chủ công, hiện đại, Tháng 05/2016, thụ băng sơn, vườn trường, đam mỹ
 39. Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân: hiện đại, Tháng 05/2016, xóa nhà, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 40. Trọng sinh chi đừng tới đây: ấm áp, chưa review, dưỡng thành, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 05/2016, trọng sinh, đam mỹ
 41. Trọng sinh thành chó dẫn đường: công ôn nhu, công phúc hắc, chủ công, hỗ sủng, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 05/2016, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn
 42. Túc hạ đích luyến nhân: bao dưỡng, bẻ cong, công tra, chủ công, hiện đại, sm, Tháng 05/2016, thụ tiện, đam mỹ
 43. Tuyệt đối chung tâm: công ôn nhu, công phúc hắc, chưa review, hắc bang, hiện đại, Tháng 05/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 44. Viên tiên sinh luôn không vui: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, giới giải trí, hài, hỗ sủng, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 05/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 45. Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang: ấm áp, bẻ cong, công phúc hắc, cổ trang, chủ công, sinh tử, Tháng 05/2016, trạch đấu, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ

Tháng 04/2016

Danh sách truyện
 1. 7: hiện đại, Tháng 04/2016, đam mỹ, đoản văn
 2. Bộ lạc du thú: ấm áp, cổ trang, cường cường, dị giới, sinh tử, Tháng 04/2016, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 3. Chiến thần: công băng sơn, chủ thụ, cơ giáp, cường cường, hiện đại, Tháng 04/2016, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 4. Cực hạn săn bắn: hài, hắc bang, hỗ công, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ nữ vương, đam mỹ
 5. Cùng quân hoan hảo: công mỹ, cổ trang, cường cường, sủng thụ, Tháng 04/2016, thụ bình phàm, đam mỹ
 6. Đế trường trạch: công ôn nhu, cổ trang, chủ thụ, cung đình, cung đấu, dụ thụ, ngụy huynh đệ, niên thượng, sinh tử, Tháng 04/2016, thụ hoàng đế, thụ si tình, trọng sinh, đam mỹ
 7. Điểu đại hữu thí dụng: ấm áp, cường cường, hài, hiện thực hướng, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ ôn nhu, thụ tráng, đam mỹ, đô thị tình duyên
 8. Gấu qua lại phải chú ý: ấm áp, công lưu manh, công phúc hắc, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ ngốc manh, thụ tạc mao, đam mỹ
 9. Khi lão bản gặp họa sĩ: công lưu manh, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 10. Khiêu khích bên người: ấm áp, bẻ cong, công phúc hắc, cường cường, hài, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ thần kinh, đam mỹ
 11. Khuynh ảnh: ấm áp, cổ trang, huyền huyễn, np, Tháng 04/2016, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân khác
 12. Lưu quỷ: hiện đại, huyền huyễn, khóa nhà, Tháng 04/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ
 13. Thiên hoàng quý trụ: ấm áp, báo thù rửa hận, cổ trang, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, sủng thụ, Tháng 04/2016, đam mỹ
 14. Tiểu cừu trong tay bạo quân: công bá đạo, h văn, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ nhược, đam mỹ
 15. Tình nhân kỵ sĩ bá đạo: công bá đạo, công trung khuyển, cổ trang, dị giới, huyền huyễn, Tháng 04/2016, thụ ngốc manh, xuyên không, đam mỹ
 16. Tổ trọng án: chưa review, hài, hiện đại, Tháng 04/2016, trinh thám, đam mỹ, đồng nhân thử miêu
 17. Trọng sinh chi Hạ Trạch: công ôn nhu, công trung khuyển, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 04/2016, trọng sinh, đam mỹ
 18. Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền: công tra, công trung khuyển, chủ công, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 19. Trường dạ vị ương: chưa review, hắc bang, hiện đại, Tháng 04/2016, đam mỹ
 20. Tuyến xe cuối: h văn, hiện đại, Tháng 04/2016, đam mỹ
 21. Vân hách liên thiên: công mỹ, cổ trang, huyền huyễn, sủng công, sinh tử, Tháng 04/2016, thụ si tình, thụ tráng, thụ trung khuyển, đam mỹ
 22. Viên ngọc kề bên: công bá đạo, cổ trang, hỗ sủng, huyền huyễn, ngược tâm, Tháng 04/2016, đam mỹ
 23. Võng du chi thúc đẩy JQ: công băng sơn, chưa review, hiện đại, Tháng 04/2016, thụ ôn nhu, võng du, đam mỹ
 24. Xà yêu: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, dụ thụ, huyền huyễn, thanh thủy văn, Tháng 04/2016, đam mỹ
 25. Xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao?: công ôn nhu, công bá đạo, công phúc hắc, cổ trang, hài, hệ thống, Tháng 04/2016, thụ thần kinh, trọng sinh, tu chân, xuyên thư, đam mỹ

Tháng 03/2016

Danh sách truyện
 1. Ảnh đế vs Ảnh đế: bẻ cong, công ôn nhu, giới giải trí, hài, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ băng sơn, thụ nữ vương, đam mỹ, đô thị tình duyên
 2. Anh trai, em vẫn luôn thích anh: công bá đạo, công chiếm dục, chưa review, hiện đại, huynh đệ, ngược luyến tình thâm, niên hạ, Tháng 03/2016, đam mỹ
 3. Bán thanh không bán thân: công băng sơn, công lãnh diễm, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ ngốc manh, võng phối, đam mỹ, đoản văn
 4. Cảnh xuân trong động: ấm áp, chủng điền, hiện đại, mỹ thực, Tháng 03/2016, đam mỹ
 5. Chinh phục học trưởng: công phúc hắc, h văn, hiện đại, sm, Tháng 03/2016, thụ dâm đãng, vườn trường, đam mỹ
 6. Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa: hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 03/2016, trinh thám, đam mỹ
 7. Cố hữu: công phúc hắc, chưa review, dân quốc, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ nhược, đam mỹ
 8. Cưng chiều dựng phu: công tra, gương vỡ lại lành, hài, hiện đại, sinh tử, Tháng 03/2016, đam mỹ
 9. Dạ sắc biên duyên: chưa review, cường cường, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 03/2016, đam mỹ
 10. Đương tiểu phiến ngộ đáo thành quản: ấm áp, công phúc hắc, hài, hiện thực hướng, hiện đại, oan gia, Tháng 03/2016, thụ ngốc manh, xóa nhà, đam mỹ
 11. Hảo thụ thừa song: ấm áp, cổ trang, chưa review, cung đình, h văn, np, sản nhũ, sủng thụ, sinh tử, song tính, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2016, thú nhân, đam mỹ
 12. Hoàng huyết khúc chi tiêu dao nhạc: cổ trang, chưa review, cung đình, sinh tử, Tháng 03/2016, đam mỹ
 13. Kịch một vai: bẻ cong, công ôn nhu, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 03/2016, thầm mến, đam mỹ, đoản văn
 14. Lý Tiểu Quỳ từ trên trời rơi xuống: cổ trang, hài, nam nam thế giới, sinh tử, Tháng 03/2016, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 15. Một quyển nhật kí khơi mào gian tình: công bá đạo, công mỹ, hài, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ nữ vương, thụ phúc hắc, võng du, đam mỹ
 16. Nhật ký nuôi mèo: ấm áp, hiện đại, Tháng 03/2016, đam mỹ
 17. Phản chuyển thú nhân: cổ trang, chủng điền, chưa review, dị giới, np, sinh tử, Tháng 03/2016, thú nhân, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 18. Phi hồ: công mỹ, cổ trang, giang hồ, hỗ sủng, huyền huyễn, Tháng 03/2016, thụ bình phàm, đam mỹ
 19. Rong biển bị mèo ăn: ấm áp, công moe, công ngụy nương, hài, hiện đại, Tháng 03/2016, thầm mến, thụ tạc mao, đam mỹ
 20. Rồng luyến rồng: cổ trang, hài, Tháng 03/2016, xuyên không, đam mỹ, đoản văn
 21. Sổ tay chăn nuôi hung thú: ấm áp, cổ trang, chủ thụ, dị giới, hài, huyền huyễn, mạt thế, mỹ thực, Tháng 03/2016, trọng sinh, đam mỹ, điềm văn
 22. Song trọng sinh chi đào ly: công tra, công trung khuyển, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ băng sơn, thụ tiện, trọng sinh, đam mỹ
 23. Tầng dưới! Mau xách con anh về đi!: ấm áp, công phúc hắc, hiện đại, Tháng 03/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 24. Thời kỳ dục vọng của thiếu niên: chính kịch, h văn, hiện đại, khóa nhà, Tháng 03/2016, vườn trường, đam mỹ
 25. Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên: ấm áp, công moe, dị giới, hiện đại, sinh tử, Tháng 03/2016, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 26. Thượng ẩn: cường cường, hài, hỗ công, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 03/2016, vườn trường, đam mỹ
 27. Tìm không thấy người: ấm áp, chưa review, hiện đại, thanh thủy văn, Tháng 03/2016, đam mỹ
 28. Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn: công bá đạo, công băng sơn, chưa review, hiện đại, khóa nhà, ngược tâm, Tháng 03/2016, thụ nhược, đam mỹ
 29. Trù sư đích thất ngộ trọng sinh: công phúc hắc, hài, hiện đại, Tháng 03/2016, thụ ngốc manh, trọng sinh, đam mỹ
 30. Tử vong cấm chú: chưa review, hiện đại, huyền huyễn, Tháng 03/2016, đam mỹ
 31. Ủng bão: công ôn nhu, công trung khuyển, hiện đại, ngốc bạch ngọt, Tháng 03/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ

Tháng 02/2016

Danh sách truyện
 1. Ách vu sư: ấm áp, hiện đại, huyền huyễn, sủng thụ, sinh tử, Tháng 02/2016, thụ nhược, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân HP
 2. Ái dục phục tùng: chưa review, h văn, hắc bang, hiện đại, sm, Tháng 02/2016, đam mỹ
 3. Bà chủ đi đâu rồi?!: công moe, giới giải trí, hiện đại, sủng thụ, Tháng 02/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ, điềm văn
 4. Bảo bối học sinh cao trung của hắc bang lão đại: ấm áp, chưa review, hắc bang, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ biệt nữu, đam mỹ
 5. Bất chính thường quan hệ: ấm áp, công lưu manh, công phúc hắc, hiện đại, thanh mai trúc mã, Tháng 02/2016, thụ nữ vương, thụ ngạo kiều, đam mỹ, đô thị tình duyên
 6. Boss! Xin đừng nóng nảy!: ấm áp, hài, hiện đại, niên hạ, Tháng 02/2016, thụ ôn nhu, thụ phúc hắc, đam mỹ
 7. Dạ dạ long xà vũ: cổ trang, chưa review, cung đình, h văn, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, Tháng 02/2016, thú nhân, thụ hoàng đế, đam mỹ
 8. Danh tướng bạch đầu: ấm áp, công hoàng đế, cổ trang, chủ công, cung đình, cường cường, h văn, Tháng 02/2016, thụ trung khuyển, xuyên không, đam mỹ
 9. Đoạn tương tư: công băng sơn, cổ trang, chưa review, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 02/2016, thụ si tình, thụ truy công, tu chân, đam mỹ
 10. Đông Phương Bất Bại chi tái thế tình nhân: ấm áp, cổ trang, chủ công, giang hồ, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân ĐPBB
 11. Du y: hiện đại, oan gia, Tháng 02/2016, tương lai, đam mỹ
 12. Dựng quỷ – Cha ta không phải người: cổ trang, chủng điền, chưa review, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 02/2016, đam mỹ
 13. Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào: công phúc hắc, chưa review, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ ngốc manh, thụ thần kinh, đam mỹ
 14. Hồ điệp: hiện đại, Tháng 02/2016, đam mỹ
 15. Hoàng tử trong tháp ngà: công phúc hắc, chưa review, hiện đại, khóa nhà, Tháng 02/2016, thụ nhược, vườn trường, đam mỹ
 16. Học sinh trung học 32 tuổi: hài, hiện đại, oan gia, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ
 17. Khế tử: cơ giáp, quân đội, Tháng 02/2016, tương lai, đam mỹ
 18. Kỳ hạn thưởng thức: ấm áp, gương vỡ lại lành, hiện đại, Tháng 02/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 19. Mang theo không gian đi tu hành: chủng điền, chưa review, dị năng, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 02/2016, đam mỹ
 20. Mạt thế trọng sinh chi Hàn Vũ Thần: công trung khuyển, chưa review, dị năng, hiện đại, khóa nhà, mạt thế, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ
 21. Mê ảnh huyên hiêu: công phúc hắc, công trung khuyển, cường cường, hiện đại, khóa nhà, niên hạ, Tháng 02/2016, trinh thám, đam mỹ
 22. Mệnh trung chú định: ấm áp, công phúc hắc, hiện đại, huynh đệ, niên thượng, Tháng 02/2016, thụ ôn nhu, trọng sinh, đam mỹ
 23. Nếu như em không giống cậu ấy: công tra, hiện đại, Tháng 02/2016, thế thân, thụ tiện, đam mỹ
 24. Niên kỷ đại liễu nhất điểm: ấm áp, công bá đạo, hiện đại, sủng thụ, Tháng 02/2016, đam mỹ
 25. Ông chủ, tôi muốn!!!: ấm áp, chính kịch, h văn, hiện đại, Tháng 02/2016, xóa nhà, đam mỹ
 26. Phi điển hình tính S: chủ công, h văn, hiện đại, np, sm, Tháng 02/2016, vô cp, võng du, xóa nhà, xuyên không, đa thụ, đam mỹ
 27. Phù sinh mộng chi Tịch Tuyệt: cổ trang, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, Tháng 02/2016, đam mỹ
 28. Phượng quy vân: ấm áp, công ôn nhu, công bá đạo, cổ trang, giang hồ, sủng thụ, thanh thủy văn, Tháng 02/2016, thụ ngốc manh, thụ nhược, đam mỹ
 29. Sếp, tôi không muốn tăng ca!: ấm áp, chưa review, hiện đại, khóa nhà, Tháng 02/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 30. Tang thi hoàng đích phục cừu: cường cường, dị năng, hiện đại, mạt thế, thanh thủy văn, Tháng 02/2016, trọng sinh, tu chân, đam mỹ
 31. Tây Lam yêu ca: cổ trang, cung đình, huyền huyễn, phụ tử, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ
 32. Tham hoan: ấm áp, công phúc hắc, công trung khuyển, chưa review, hiện đại, Tháng 02/2016, đam mỹ
 33. Thị ngược thành tính: cổ trang, giang hồ, h văn, sm, Tháng 02/2016, xuyên không, đam mỹ
 34. Thiếu niên của anh: ấm áp, hiện đại, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ
 35. Thôi miên sư đích phúc tính sinh hoạt: chưa review, h văn, hiện đại, np, sm, Tháng 02/2016, đa thụ, đam mỹ
 36. Thuần khiết chi tử: công phúc hắc, hiện đại, huyền huyễn, phương tây, Tháng 02/2016, thụ băng sơn, đam mỹ
 37. Thuốc lá của ngài: công quỷ súc, hiện đại, tâm thần, Tháng 02/2016, thụ bình phàm, trinh thám, đam mỹ
 38. Tiệm trà sữa: công phúc hắc, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ băng sơn, võng phối, đam mỹ
 39. Tiểu bạch liên, đại thần thương em!: ấm áp, hiện đại, Tháng 02/2016, võng phối, đam mỹ
 40. Tình nhân của tôi có gì đó bất thường: ấm áp, bao dưỡng, công phúc hắc, chưa review, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ ngốc manh, đam mỹ, đô thị tình duyên, điềm văn, đoản văn
 41. Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân: cổ trang, cung đình, cường cường, ngược luyến tình thâm, ngược tâm, ngược thân, OE, sm, Tháng 02/2016, trọng sinh, đam mỹ
 42. Trọng sinh tinh sư tương lai: cường cường, dị giới, dị năng, khóa nhà, mạt thế, quân đội, sinh tử, Tháng 02/2016, trọng sinh, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 43. Trọng sinh vị lai chi dược thảo sư: cổ trang, dị giới, dị năng, mạt thế, Tháng 02/2016, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ
 44. Túy nhược thành hoan: công tra, cổ trang, cung đình, cường cường, ngược tâm, Tháng 02/2016, thế thân, thụ hoàng đế, đam mỹ
 45. Văn tự mơ màng luyến ái: công ôn nhu, công phúc hắc, chủ công, dụ thụ, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ dâm đãng, vườn trường, đam mỹ
 46. Vệ Khê: hiện đại, phụ tử, Tháng 02/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 47. Vệ sĩ: công trung khuyển, cường cường, dị năng, hiện đại, kinh dị, quân đội, sủng công, thanh mai trúc mã, Tháng 02/2016, thụ nữ vương, thụ phúc hắc, đam mỹ
 48. Vòng tròn đồng tâm: công ôn nhu, công bá đạo, công chiếm dục, hiện đại, Tháng 02/2016, thụ ngốc manh, vườn trường, xóa nhà, đam mỹ, đô thị tình duyên, đoản văn
 49. Xa nhất là bên cạnh: công bá đạo, h văn, hiện đại, ngụy phụ tử, sản nhũ, sinh tử, song tính, Tháng 02/2016, đam mỹ, đô thị tình duyên
 50. Yên Tri Phi Hồ: công trung khuyển, cổ trang, cung đình, cường cường, sủng thụ, Tháng 02/2016, đam mỹ
 51. Yêu hậu không dễ làm: cổ trang, dị giới, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 02/2016, xuyên không, đam mỹ, đồng nhân khác

Tháng 01/2016

Danh sách truyện
 1. Ai nói nam nhân không thể làm mẹ: ấm áp, chưa review, hài, hiện đại, oan gia, Tháng 01/2016, đam mỹ
 2. Cậu ấy là Chi Lý đại nhân: ấm áp, hiện đại, Tháng 01/2016, vườn trường, đam mỹ
 3. Chỉ muốn bên anh như thế mãi cho đến già: ấm áp, hiện đại, Tháng 01/2016, đam mỹ, điềm văn
 4. Chúa ban phước: công bá đạo, hắc bang, hiện đại, sủng thụ, Tháng 01/2016, thụ nữ vương, trọng sinh, đam mỹ
 5. Cổ thuật phong quỷ: cường cường, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, Tháng 01/2016, đam mỹ, đạo mộ
 6. Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại: ấm áp, công băng sơn, hài, hiện đại, sủng công, Tháng 01/2016, thầm mến, thụ tạc mao, xóa nhà, đam mỹ, đô thị tình duyên
 7. Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu: cổ trang, chủng điền, chưa review, Tháng 01/2016, xuyên không, đam mỹ
 8. Cựu mộng (Trúc tử hoa thiên tử): chủ công, hiện đại, phương tây, Tháng 01/2016, trọng sinh, đam mỹ, đồng nhân khác
 9. Dã thú ngửi tường vi: cổ trang, dị năng, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 01/2016, thú nhân, đam mỹ
 10. Dị thế chi tuyệt thế vô song: ấm áp, công hoàng đế, cổ trang, dị giới, huyền huyễn, phụ tử, Tháng 01/2016, xuyên không, đam mỹ
 11. Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất!: công trung khuyển, gương vỡ lại lành, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2016, thụ tra, võng văn, đam mỹ
 12. Hào môn bĩ thiếu: công ôn nhu, công tra, công trung khuyển, chủ công, hào môn thế gia, hiện đại, khóa nhà, Tháng 01/2016, trọng sinh, đam mỹ, đô thị tình duyên
 13. Kẻ bất hạnh may mắn: công băng sơn, cổ trang, ngược tâm, ngược thân, sủng thụ, Tháng 01/2016, thụ nhược, đam mỹ
 14. Khế ước tử thần: ấm áp, hắc ám, hiện đại, huyền huyễn, sinh tử, Tháng 01/2016, đam mỹ, đồng nhân HP
 15. Làm một pháo, yêu ngươi luôn: 419, chính kịch, chưa review, h văn, hài, hiện đại, niên hạ, sủng thụ, Tháng 01/2016, thụ dâm đãng, vườn trường, đam mỹ
 16. Lang Gia không có Bảng: cổ trang, chưa review, hài, ngược tâm, ngược thân, Tháng 01/2016, đam mỹ, đồng nhân khác, điềm văn
 17. Lão sư thị hài tử tha ba: hiện đại, sinh tử, Tháng 01/2016, vườn trường, đam mỹ
 18. Lính đánh thuê sinh tồn ở nguyên thủy: cổ trang, chủng điền, dị giới, hỗ sủng, Tháng 01/2016, xuyên không, đam mỹ
 19. Luyến thanh trung độc: công mỹ, hiện đại, ngược tâm, Tháng 01/2016, thụ nhược, võng phối, đam mỹ
 20. Mạo hợp thần ly: bao dưỡng, công ôn nhu, công muộn tao, công phúc hắc, hào môn thế gia, hiện đại, Tháng 01/2016, thầm mến, thế thân, thụ ôn nhu, đam mỹ
 21. Mỹ nhân và mì thịt thăn: ấm áp, h văn, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 01/2016, thụ nữ vương, đam mỹ, điềm văn
 22. Nam bảo mẫu đến từ thành phố: công moe, chủng điền, dụ thụ, hỗ sủng, hiện đại, Tháng 01/2016, thụ ôn nhu, thụ phúc hắc, thụ tạc mao, xóa nhà, đam mỹ, điềm văn
 23. Ngân dực liệp thủ hệ liệt: công trung khuyển, cường cường, hiện đại, quân đội, sinh tử, Tháng 01/2016, thụ băng sơn, đam mỹ, đô thị tình duyên
 24. Phương pháp chính xác biến ngược văn thành chữa khỏi văn: ấm áp, giới giải trí, hiện đại, Tháng 01/2016, thầm mến, thụ trung khuyển, trọng sinh, đam mỹ
 25. Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký: cổ trang, chủng điền, cường cường, dị giới, hỗ công, np, Tháng 01/2016, thú nhân, xuyên không, đam mỹ
 26. Ta là một ảnh vệ: ảnh vệ, ấm áp, cổ trang, cung đình, cung đấu, cường cường, hài, khóa nhà, Tháng 01/2016, thụ biệt nữu, thụ tạc mao, xuyên không, đam mỹ
 27. Thẳng nam bị công lược sổ tay: bẻ cong, công bệnh xà tinh, hắc ám, hệ thống, hiện đại, khoái xuyên, Tháng 01/2016, đam mỹ
 28. Thiên cao lộ viễn: ấm áp, công ôn nhu, công phúc hắc, hài, hỗ sủng, hiện đại, niên hạ, Tháng 01/2016, thụ ôn nhu, đam mỹ, đô thị tình duyên
 29. Thỏ thích ăn Lang: cổ trang, cường cường, huyền huyễn, manh moe, oan gia, Tháng 01/2016, đam mỹ
 30. Thời gian trở lại: ấm áp, cổ trang, chưa review, Tháng 01/2016, trọng sinh, đam mỹ
 31. Toàn bộ đều thua: ấm áp, công ôn nhu, chủ công, dụ thụ, hài, hiện đại, ngược luyến tình thâm, Tháng 01/2016, thụ phúc hắc, đam mỹ, đô thị tình duyên
 32. Trọng sinh thành liệp báo: cổ trang, chủng điền, dị giới, Tháng 01/2016, xuyên không, đam mỹ
 33. Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử: hệ thống, khóa nhà, sinh tử, Tháng 01/2016, thú nhân, thụ tạc mao, tương lai, xuyên không, đam mỹ
 34. Vinh hoa phú quý: BE, cổ trang, hào môn thế gia, thanh thủy văn, Tháng 01/2016, đam mỹ
 35. Xuyên việt chi gia hữu sỏa phu: ấm áp, công ôn nhu, cổ trang, chủng điền, huyền huyễn, mỹ thực, sinh tử, thanh thủy văn, Tháng 01/2016, thụ ngốc manh, trọng sinh, xuyên không, đam mỹ

Advertisements

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.