Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ

Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ

20190102

Tên gốc: 冥婚老攻逼我挖坟的日子

Tác giả: Kim Phỉ 今斐

Thể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, chuyên tâm nhân sinh, chủ thụ, manh văn, ngọt.

Đọc tiếp “Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ”