Bảo hộ của giới Hắc Bạch

Bảo hộ của giới Hắc Bạch

(Hắc Bạch giới đích tí hữu [黑白界的庇佑])

20161003

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳]

Thể loại: hiện đại, hắc bang, oan gia, hài, HE …

Đọc tiếp “Bảo hộ của giới Hắc Bạch”

Cường thượng cường ái

Cường thượng cường ái

20161206

Tác giả: Sa Mạc Cuồng Vân

Thể loại: Hiện đại, chủ công, bình phàm (thực chất là phúc hắc) ôn nhu trung khuyển thê nô công x băng sơn anh tuấn thụ, cường cường, công sủng thụ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Cường thượng cường ái”