Tối cường kinh kỷ nhân

Tối cường kinh kỷ nhân

(Người đại diện xuất sắc nhất)

20180225

Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần

Thể loại: Trùng sinh, tương lai tinh tế, giới giải trí, cường cường, duyên trời định, ngược tra, sảng văn

Đọc tiếp “Tối cường kinh kỷ nhân”

Ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a

Ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a

20180222

Tác giả: skyrian123456

Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ma xui quỷ khiến, điềm văn, chủ công

Đọc tiếp “Ta chính là may mắn như vậy không phục ngươi đánh ta a”

Nhất kiến chung tình

Nhất kiến chung tình

20180217

Tác giả: Bạch Cốt Tinh

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, sinh tử, biệt nữu mất trí nhớ mỹ công x si tình dụ thụ, thụ sủng công, gương vỡ lại lành, HE.

Đọc tiếp “Nhất kiến chung tình”