Trẫm thuộc phái diễn xuất

Trẫm thuộc phái diễn xuất

20180340

Tên gốc: Trẫm, thị nhất cá diễn kỹ phái 朕,是一个演技派

Tác giả: Thôi La Thập 崔罗什

Thể loại: Cung đình hầu tước, hào môn thế gia, xuyên qua thời không, cổ kính, chủng điền, hoàng đế công x quyền thần thụ, chủ công

Đọc tiếp “Trẫm thuộc phái diễn xuất”

Thiếu gia cùng gia nô

Thiếu gia cùng gia nô

20180331

Tác giả: Mộc Bối.

Thể loại: đam mỹ, truyện ngắn, cổ đại, ngược, 1×1, mỹ cường bá đạo niên hạ công x nhược thuần phác đại hán thúc thụ, OE theo hướng HE từ khía cạnh nào đó.

Đọc tiếp “Thiếu gia cùng gia nô”