Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

20200266

Hệ liệt: Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu

Tác giả: Kim Tịch Cố Niên/今夕故年

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, ngọt sủng, niên hạ, chủ thụ, sư đồ, linh thần dị quái, HE, Không sào lão Thần Quân sư tôn thụ x nội liễm trung khuyển đồ đệ công

Đọc tiếp “Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ”

Ma đế độc tiên bí sử

Ma đế độc tiên bí sử

20200233

Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc《曲小蛐》

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Niên hạ, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Sư đồ, 1v1

Đọc tiếp “Ma đế độc tiên bí sử”