Cùng Quân đi về

Cùng Quân đi về

20190646

Tác giả: Đào Chi Yêu

Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1×1, cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, HE.

Đọc tiếp “Cùng Quân đi về”

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

20181219

Hán Việt: Đương niên vạn lí mịch phong hầu

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Cổ trang, cường cường, ngọt sủng, song hướng yêu thầm, chủ thụ, cung đình hầu tước, 1v1, HE. Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công x lạc quan thích đoán lung tung thụ

Đọc tiếp “Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu”

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

20181235

Tác giả: Vũ Lạc Manh

Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình tranh đấu, sinh tử văn, ôn nhu phúc hắc hoàng đế công vs Lân nhi mỹ nhân ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên qua cổ đại làm đế thị”

Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

20181041

Tên gốc: 穿越之农家园林师

Tác giả: Thanh Y Họa Mặc (青衣画墨)

Thể loại: xuyên không, chủng điền, cường cường, chủ thụ, cung đấu, trạch đấu, chuyên tâm nhân sinh, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư”

Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử

Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử

20180715

Tên gốc: 康熙重生养太子

Tác giả: Phong Tăng 风曾

Thể Loại: trọng sinh, thanh xuyên, cung đình, Khang Hi sủng nịch công x Ngạo kiều thái tử thụ, phụ tử niên thượng, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành, HE

Đọc tiếp “Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử”