Em vì anh vượt núi băng đèo

Em vì anh vượt núi băng đèo

20200638

Tên gốc: 我为你翻山越岭

Tác giả: Tiểu Hơp Cáp Điểu Tử 《小合鸽鸟子》

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, niên hạ, hiện đại, ấm áp, ngọt, hỗ sủng, chữa lành.

Đọc tiếp “Em vì anh vượt núi băng đèo”

Độ ngọt là không

Độ ngọt là không

20200553

Hán Việt: Điềm Độ Vi Linh – 甜度为零

Tác Giả : Kim Thiên Dã Ngận Khốn – 今天也很睏

Thể Loại : Ngọt, sủng, bao dưỡng biến chân ái, ngôi thứ nhất ,1×1 , HE, Cường thế thích thể diện, dịu dàng, sugar daddy tổng tài công x Cẩn thận đáng yêu ôn nhuận tiểu tình nhân thụ

Đọc tiếp “Độ ngọt là không”