Bảo đảm chất lượng tình yêu

Bảo đảm chất lượng tình yêu

20200709

Tựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình)

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: (ngụy) Cưới trước yêu sau, niên thượng, hiện đại, 1×1, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chữa lành, có chút ngược, HE.

Đọc tiếp “Bảo đảm chất lượng tình yêu”

Dạ yến

Dạ yến

20200567

Tác giả: Lâm Quang Hi

Thể loại: Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x “Mẹ nhỏ” bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến Thanh), song xử nam, có thịt, HE, Dân quốc, ngọt sủng, cưới trước yêu sau.

Đọc tiếp “Dạ yến”

Tái giá

Tái giá

20200550

Tác giả: Tinh Chử

Thể loại: bá đạo, ôn nhu, hào hiệp hoàng đế công X nghiêm cẩn đoan chính thế gia công tử thụ, ngụy phụ tử,niên thượng, cưới trước yêu sau, thụ thầm mến công, cung đình hầu tước, cao H, cổ trang, đoản văn, 1×1, he

Đọc tiếp “Tái giá”

Tổng tài và bạch nguyệt quang

Tổng tài và bạch nguyệt quang

20200501

Tên gốc: 总裁与白月光 (Tổng tài dữ bạch nguyệt quang)

Tác giả: Tự Xuyên

Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, ABO, Tình cảm, Sinh tử, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau, đoản văn, niên hạ, tối tăm cố chấp bá tổng A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, ngôi thứ nhất, HE

Đọc tiếp “Tổng tài và bạch nguyệt quang”