Chứng vọng tưởng được thầm yêu

Chứng vọng tưởng được thầm yêu

20200115

Tên gốc: Bị ám luyến vọng tưởng chứng – 被暗恋妄想症

Tác giả: Thiên Hạ Thiên 天下天

Thể loại: Chủ công, Vườn trường, Hiện đại hư cấu, Hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa, Ngọt sủng, Yêu thầm

Đọc tiếp “Chứng vọng tưởng được thầm yêu”

Có gan ném xà phòng thì có gan tỏ tình đi

Có gan ném xà phòng thì có gan tỏ tình đi

20190914.jpg

Tác giả: Thuấn Khởi

Thể loại: Hiện tại xen kẽ quá khứ vườn trường, gương vỡ lại lành, trúc mã, hài hước, hai bên thầm mến, thụ theo đuổi công trước, mặt than muộn tao tâm thiếu nữ siêu si hán công x mặt dày không tiết tháo siêu si hán thụ

Đọc tiếp “Có gan ném xà phòng thì có gan tỏ tình đi”