Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

20200306

Tên gốc:  他的信息素甜炸了

Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ – 灰剑如羽

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Song khiết, ABO, Song hướng yêu thầm, Nhiều CP, Đô thị tình duyên , 1v1

Đọc tiếp “Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi”

Người trong mộng (Xích Thủy)

Người trong mộng

20200203

Tên gốc: Mộng trung nhân 梦中身

Tác giả: Xích Thủy 尺水

Thể loại: Thâm tình tướng quân x ôn nhuận tiên đế, cổ đại không tưởng, thầm mến, thế thân, cung đình, đoản văn, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung

Đọc tiếp “Người trong mộng (Xích Thủy)”