Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

20190121

Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, tình hữu độc chung, ảnh đế công x tác giả thụ..

Đọc tiếp “Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh”

Tội này, tôi không nhận

Tội này, tôi không nhận

(Giá oa ngã bất bối)

20180730

Tên khác: Nồi này, tôi không vác

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE. (thuộc tính công thụ mời mọi người tự đọc tự cảm nhận)

Đọc tiếp “Tội này, tôi không nhận”

Tiểu lão bản (trọng sinh)

Tiểu lão bản (trọng sinh)

小老板[重生]

20180131

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã – 朽木刁也

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, chủng điền văn, phát tài làm giàu, thoải mái ấm áp, chủ thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Tiểu lão bản (trọng sinh)”