Mở nhầm cửa không gian

Mở nhầm cửa không gian

20200315

Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm

Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, hiện đại, đô thị tình duyên, chủng điền, dị năng, sinh tử, HE, nhẹ nhàng, chủ thụ, 1v1

Đọc tiếp “Mở nhầm cửa không gian”

Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh

20190121

Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, tình hữu độc chung, ảnh đế công x tác giả thụ..

Đọc tiếp “Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh”

Tội này, tôi không nhận

Tội này, tôi không nhận

(Giá oa ngã bất bối)

20180730

Tên khác: Nồi này, tôi không vác

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1 v 1, HE. (thuộc tính công thụ mời mọi người tự đọc tự cảm nhận)

Đọc tiếp “Tội này, tôi không nhận”