Viên trợ – Giao dịch

Viên trợ – Giao dịch

20190537.jpg

Tên gốc: 援助 – 交易

Tác giả: Mộc Tử Manh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, ngược luyến, chủ thụ, khế ước tình nhân, niên thượng, đoản văn, đô thị tình duyên.

Đọc tiếp “Viên trợ – Giao dịch”

Tôi có thể bao dưỡng anh không?

Tôi có thể bao dưỡng anh không?

(Em có thể bao nuôi anh không?)

20190408

Tác giả: Hoa Ngộ Nha

Thể loại: Cận hiện đại, đô thị, ngọt sủng, khôi hài, não động, Ngụy bao dưỡng chuyển chân ái, niên thượng 14 tuổi, thụ truy công, thành thục thận trọng công x đơn thuần ngoan ngoãn nhuyễn manh thụ, đoản văn, 1v1

Đọc tiếp “Tôi có thể bao dưỡng anh không?”

Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thần Tượng

Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thần Tượng

20190316

Tác giả: Hùng Miêu Đại Hiệp

Thể loại: Anh tuấn cao to nghiêm túc thần tượng công x nhuyễn manh tiểu thiếu gia thụ, bao dưỡng, gương vỡ lại lành, đoản văn, HE

Đọc tiếp “Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thần Tượng”

Người đến trễ

Người đến trễ

20190136

Tác giả: Phản Thiệt Điểu

Thể loại: Phúc hắc muộn tao kim chủ công x trầm ổn thổ tào diễn viên thụ, hiện đại, ngắn, giới giải trí, niên thượng, bao dưỡng biến thành chân ái, hỗ sủng, HE.

Đọc tiếp “Người đến trễ”

Hiếm thấy người có tiền

Hiếm thấy người có tiền

20190126

Tên gốc: Khó được kẻ có tiền

Tác giả: Mạc Tâm Thương

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, trọng sinh, chủ công, hào môn thế gia, thương chiến, cường cường, nghịch tập.

Đọc tiếp “Hiếm thấy người có tiền”

Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

20190106

Tên gốc: 只有玫瑰才能盛开如玫瑰

Tác giả: Trừ Linh ( 除零)

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, đoản văn, Kim chủ công X ảnh đế thụ, bao dưỡng chuyển chân ái, thế thân, có thịt, HE.

Đọc tiếp “Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng”