Ách vu sư

Ách vu sư

20160201

Tên gốc: [HP phù thuỷ câm] – 《HP哑巫师》

Tác giả: Phi Tòng

Thể loại: HP đồng nhân, trọng sinh, câm bẩm sinh vô cùng tự ti mỹ thụ, độc mồm không được tự nhiên công, thụ nấu ăn cực ngon, ấm áp, ngọt ngào, công cực sủng thụ, sinh tử văn,HE

Đọc tiếp “Ách vu sư”