Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ

Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ

20200706

Tác giả: Thị Bất Thị Ngận Tra

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Chủ thụ , 1v1

Đọc tiếp “Mỗi ngày đều phải dỗ dành người yêu cũ”

Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

20200582

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn

Đọc tiếp “Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập”

Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu

Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu

20200526

Tên truyện:《我叫我同桌打你》Ta bảo bạn cùng bàn của ta đánh ngươi.

Tác giả: Kháo Kháo (靠靠)

Thể loại: Vườn trường, hai bên thầm mến, ngọt ngào, cứu rỗi lẫn nhau, ôn nhu đại ca của trường công x nhuyễn manh đáng thương học bá thụ.

Đọc tiếp “Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu”

Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra

Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra

20200519

Tựa gốc: 不要以为化了妆我就认不出你了

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên/Ngạnh Đại Phát Liễu

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, vườn trường, ngọt, ngắn, hài

Đọc tiếp “Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra”