Chứng vọng tưởng được thầm yêu

Chứng vọng tưởng được thầm yêu

20200115

Tên gốc: Bị ám luyến vọng tưởng chứng – 被暗恋妄想症

Tác giả: Thiên Hạ Thiên 天下天

Thể loại: Chủ công, Vườn trường, Hiện đại hư cấu, Hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa, Ngọt sủng, Yêu thầm

Đọc tiếp “Chứng vọng tưởng được thầm yêu”

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

20191226.png

Tên gốc: Giá tuyệt đối thị ám tương thao tác

Tác giả: Đỗ Tân

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, ấm áp nghệ thuật sinh công x thích làm nũng da mặt dày thụ, HE

Đọc tiếp “Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi”