Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng

Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng

20171128

Tác giả: Hoàng tiên sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thâm tình si hán bị chứng tự bế công x ôn nhu tiểu ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, ngọt sủng, sử dụng ngôi thứ nhất đứng từ nhiều góc độ của các nhân vật, HE.

Đọc tiếp “Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng”