Trọng sinh chi Lê Hân

Trọng sinh chi Lê Hân

20161136

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy

Thể loại: hiện đại, trọng sinh (thụ), dưỡng phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành, tiểu ngược, ngọt sủng, 1×1, HE

Đọc tiếp “Trọng sinh chi Lê Hân”

Tra công trọng sinh biến hảo công

Tra công trọng sinh biến hảo công

20161134

Tác giả: Thỏ Chi Yêu Đao

Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Tra công trọng sinh biến hảo công”

Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

(Ta nguyện nắm tay ngươi cùng thế giới là địch)

20161133

Tác giả: Lý Bạc Văn

Thể loại: Ông trời tác hợp cho, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, lề sách tình ca, phu phu hằng ngày, thoải mái khôi hài, thanh xuân vườn trường

Đọc tiếp “Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới”