Ảnh đế là một đứa bé

Ảnh đế là một đứa bé

20200326

Tác giả: Diệp Mặc Lương

Thể loại: Đô thị tình duyên, trùng sinh, ngọt văn, hào môn thế gia, phi logic, 1V1, HE, công thụ đều sạch, công sủng thụ, ngọt! Phúc hắc cưng chiều ông chủ công + kiêu ngạo đáng yêu ảnh đế thụ.

Đọc tiếp “Ảnh đế là một đứa bé”

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

20200306

Tên gốc:  他的信息素甜炸了

Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ – 灰剑如羽

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Song khiết, ABO, Song hướng yêu thầm, Nhiều CP, Đô thị tình duyên , 1v1

Đọc tiếp “Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi”

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn

20200268

Tên gốc: 白月光要和我闪婚

Tác giả: Thanh Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công x mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, HE.

Đọc tiếp “Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn”