Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi

Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi

20200651

Tác giả: Tương Tử Bối 酱子贝

Thể loại: Trầm ổn nội liễm công x quạnh quẽ mỹ nhân thụ, đổi công, thầm mến trở thành sự thật, hiện đại, đam mỹ, HE.

Đọc tiếp “Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi”

Bỉ ngạn yên hoa

Bỉ ngạn yên hoa

20160503

Tác giả: Tứ Chích Cước

Thể loại: hiện đại đô thị, dương quang thiếu niên niên hạ công X an tĩnh nhược thụ, từ ngôi thứ nhất đổi sang ngôi thứ ba, ngược thân, ngược tâm, có thịt, hoán tra công, chính kịch, HE.

Đọc tiếp “Bỉ ngạn yên hoa”