Thư tình của kỵ sĩ

Thư tình của kỵ sĩ

20170227

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Hiện đại, oan gia, ngọt văn, niên thượng, công chuyển thụ, phúc hắc, thâm tình, trung khuyển công x Tự kỷ, thích tìm đường chết thụ, HE.

Đọc tiếp “Thư tình của kỵ sĩ”

Thú nhân chi Đặc chủng binh xuyên việt

Thú nhân chi Đặc chủng binh xuyên việt

20170226

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn.

Đọc tiếp “Thú nhân chi Đặc chủng binh xuyên việt”

Tàm thực

Tàm thực

20170224

Tên Hán Việt: Tàm Thực – 蚕食.

Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm)

Tác giả: Tiểu Yêu Tử – 小妖子.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Đọc tiếp “Tàm thực”

Tả thật thế giới phái Mary Sue

Tả thật thế giới phái Mary Sue

20170223

Tác giả: Lữ Thiên Dật.

Thể loại: Xuyên thư, hệ thống, hài, ngọt, hiện đại, thế giới ATSM, băng sơn công x trì độn thụ, cường công x nhược thụ

Đọc tiếp “Tả thật thế giới phái Mary Sue”