Vụ án chia tay của một tên lười không muốn làm việc nhà

Vụ án chia tay của một tên lười không muốn làm việc nhà

20191140

Tác giả: Ngã Bất Thị Nhất Chích Áp (Ta Không Phải Một Con Vịt)

Thể loại: Bá đạo nóng tính tổng tài công X Giả nhân thê mắc bệnh lười thụ, HE, đoản văn, thực tế, hiện đại.

Tiếp tục đọc “Vụ án chia tay của một tên lười không muốn làm việc nhà”

Ngài quản lý “diễn sâu”

Ngài quản lý “diễn sâu”

20191138.jpg

Tên gốc: Hí tinh thủ hộ giả 戏精守护者

Tác giả: Ngũ Quân – 五军

Thể loại: Cường cường, giới giải trí, thánh diễn sâu não bổ tổng tài công x “cáo mượn oai hùm” chua ngoa xéo sắc người đại diện thụ, HE.

Tiếp tục đọc “Ngài quản lý “diễn sâu””

Chồng già vợ trẻ

Chồng già vợ trẻ

20191137.jpg

Tên gốc: Lão phu thiếu thê 老夫少妻

Tác giả: Sất Gia

Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, bố y sinh hoạt, HE.

Tiếp tục đọc “Chồng già vợ trẻ”

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

20191136.png

Tác giả: Tử Lộc

Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm diễn sâu hay cằn nhằn thụ

Tiếp tục đọc “Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta”

Hot search dự định

Hot search dự định

20191131.jpg

Tên gốc: Nhiệt sưu dự định

Tác giả: Kháo Kháo 靠靠

Thể loại: Vòng giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, thiên tài nghệ thuật gia ảnh đế công × đơn thuần sinh viên tài cao tiểu trong suốt thụ, niên thượng, SM, hiện đại

Tiếp tục đọc “Hot search dự định”