Cùng Quân đi về

Cùng Quân đi về

20190646

Tác giả: Đào Chi Yêu

Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1×1, cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, HE.

Đọc tiếp “Cùng Quân đi về”

Một vị quan văn eo rất nhỏ

Một vị quan văn eo rất nhỏ

20190122

Tên khác: Yêu ngận tế đích quan văn (一个腰很细的文官)

Tác giả: Thụ Chi Dĩ Tang (树之以桑)

Thể loại: Đam mĩ, sủng nịch phúc hắc hoàng đế công X chính trực dũng cảm quan văn thụ, cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn, HE

Đọc tiếp “Một vị quan văn eo rất nhỏ”

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

20181235

Tác giả: Vũ Lạc Manh

Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình tranh đấu, sinh tử văn, ôn nhu phúc hắc hoàng đế công vs Lân nhi mỹ nhân ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên qua cổ đại làm đế thị”

Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!

Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!

为什麽我还没进冷宫?!

20180629

Tác giả: Bản Thần Hữu Điểm Phương (本神有点方)

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, trọng sinh, xuyên không, đế vương, kiếp trước kiếp này, sủng văn, não tàn văn, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!”