Tái giá

Tái giá

20200550

Tác giả: Tinh Chử

Thể loại: bá đạo, ôn nhu, hào hiệp hoàng đế công X nghiêm cẩn đoan chính thế gia công tử thụ, ngụy phụ tử,niên thượng, cưới trước yêu sau, thụ thầm mến công, cung đình hầu tước, cao H, cổ trang, đoản văn, 1×1, he

Đọc tiếp “Tái giá”

Cùng Quân đi về

Cùng Quân đi về

20190646

Tác giả: Đào Chi Yêu

Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1×1, cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, HE.

Đọc tiếp “Cùng Quân đi về”

Một vị quan văn eo rất nhỏ

Một vị quan văn eo rất nhỏ

20190122

Tên khác: Yêu ngận tế đích quan văn (一个腰很细的文官)

Tác giả: Thụ Chi Dĩ Tang (树之以桑)

Thể loại: Đam mĩ, sủng nịch phúc hắc hoàng đế công X chính trực dũng cảm quan văn thụ, cổ trang, song hướng thầm mến, ngọt, đoản văn, HE

Đọc tiếp “Một vị quan văn eo rất nhỏ”

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

Xuyên qua cổ đại làm đế thị

20181235

Tác giả: Vũ Lạc Manh

Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, cung đình tranh đấu, sinh tử văn, ôn nhu phúc hắc hoàng đế công vs Lân nhi mỹ nhân ôn nhu thụ, công sủng thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên qua cổ đại làm đế thị”