Bạn đời và súng

Bạn đời và súng

20180804

Tên gốc: Tức phụ cùng thương

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: Nguyên sang nam nam. Hiện đại. Có H. Chính kịch. Cường công, cường thụ. Quân nhân. Sinh tử văn. Gương vỡ lại lành. Niên hạ. Thụ lớn hơn công hai tuổi. HE

Đọc tiếp “Bạn đời và súng”

Mè xửng

Mè xửng

(Ngưu bì đường)

20180213

Tên gốc: 牛皮糖.

Tác giả: Sơ Hòa | Sơ Tiểu Hòa (初禾|初小禾)

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thanh mai trúc mã, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít lời, dịu dàng thiếu tá công x hoạt bát, nhiệt tình tiểu binh thụ, HE.

Đọc tiếp “Mè xửng”

Trùng sinh chi dược thiện nhân sinh

Trùng sinh chi dược thiện nhân sinh

20170825

Tên tác phẩm: 重生之藥膳人生 / Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Tác giả: 流水鱼 / Lưu Thủy Ngư

Thể loại: chủng điền văn, ấm áp, hiện đại, trùng sinh, trung y dược thiện, 1×1, liên quan đến cán bộ cao cấp và quân đội

Đọc tiếp “Trùng sinh chi dược thiện nhân sinh”

Ngân dực liệp thủ hệ liệt

Ngân dực liệp thủ hệ liệt

银翼猎手系列

20160123

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết – 满座衣冠胜雪

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, 1×1, Siêu cấp kinh điển, cường công cường thụ, lạnh lùng thụ cùng trung khuyển công.

Đọc tiếp “Ngân dực liệp thủ hệ liệt”