Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà

Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà

20180630

Tác giả: Sơ Hòa 初禾

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, tinh anh công x binh lính càn quấy không thành thật thụ, tình yêu đầu, trước làm bạn tình sau yêu, công sủng thụ, HE

Đọc tiếp “Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà”

Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!

Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!

为什麽我还没进冷宫?!

20180629

Tác giả: Bản Thần Hữu Điểm Phương (本神有点方)

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, trọng sinh, xuyên không, đế vương, kiếp trước kiếp này, sủng văn, não tàn văn, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Tại sao ta còn chưa tiến lãnh cung ?!”