Ai cho anh mắng em?!

Ai cho anh mắng em?!

20190614

Tác giả: Tú Sinh

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Ai cho anh mắng em?!”

Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang

Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang

20190327

Tên gốc: 穿越之独宠小夫郎

Tác giả: Nhạc Dương (岳杨)

Thể loại: dị thế, điềm văn, xuyên không, cổ trang, chủ công, ông trời tác hợp, chủng điền, mỹ thực, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang”

Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư

20181041

Tên gốc: 穿越之农家园林师

Tác giả: Thanh Y Họa Mặc (青衣画墨)

Thể loại: xuyên không, chủng điền, cường cường, chủ thụ, cung đấu, trạch đấu, chuyên tâm nhân sinh, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chi nông gia viên lâm sư”

Dị thế lưu đày

Dị thế lưu đày

(异世流放 )

20181007

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Dị thế lưu đày”

Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

(Đường Xuân xuyên qua làm ruộng)

20180840

Tác giả: Ôn Thôn Đích Nữ Nhân

Thể loại: Xuyên qua, chủng điền, tùy thân không gian, sinh tử, ấm áp, 1 x 1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân”