Mang thai hài tử của hào môn lão nam nhân

Mang thai hài tử của hào môn lão nam nhân

20200246

Tên gốc : Hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử

Tác giả : Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc 甜腻小米粥

Thể loại : Sinh tử, tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chết cũng không thể chia tay bá đạo tổng công X đánh chết cũng phải chia tay kinh sợ mang bánh bao thụ, niên thượng, hiện đại

Đọc tiếp “Mang thai hài tử của hào môn lão nam nhân”

Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy

Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy

20200244

Tác giả: Thị Lưỡng Ca

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, hiện đại, vườn trường, hài hước, điềm văn, 1×1, HE

Đọc tiếp “Bạn cùng phòng ngày nào cũng tình tính tang với “tôi” trong điện thoại cậu ấy”